Direct naar content

Onze regering heeft een aantal maatregelen genomen voor ondernemers met financiële problemen vanwege de coronacrisis. Mooi dat onder andere banken, de pensioensector en gemeenten ook zo veel mogelijk hun verantwoordelijkheid nemen. Inmiddels heeft de regering een belangrijke fiscale maatregel verder versoepeld. Hieronder leest u daar meer over.

Maatregelen moeten banen en inkomens beschermen

Het huidige kabinet-Rutte III wil met deze maatregelen en versoepelingen (zie onder A, B en C voor de documenten), naast onze gezondheid, ook banen en inkomens beschermen. En de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven opvangen.

Versoepelingen bij later betalen van belasting

In mijn eerste blog over corona ging ik in op de fiscale paragraaf in het eerste pakket met maatregelen. Ondernemers met financiële problemen vanwege de coronacrisis kunnen namelijk op verzoek later en minder belasting betalen. Het gaat bij later belasting betalen (bijzonder uitstel van betaling) om alle aanslagen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting. En bij minder belasting betalen om de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. De regels daarbij zijn steeds belangrijk.

Aanvullende informatie alleen voor langer uitstel dan 3 maanden
Het kabinet wil ook de administratieve kant van uitstel van betaling zo gemakkelijk mogelijk maken voor de getroffen ondernemers. Daarin zit een versoepeling. Zij krijgen uitstel van betaling als ze een brief sturen naar het adres van de Belastingdienst dat op de website van de Belastingdienst staat. In de brief vraagt de ondernemer om uitstel van betaling en geeft aan dat hij/zij door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. Na ontvangst van deze brief stopt de Belastingdienst direct met het innen van zijn/haar belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting.

Als deze ondernemer langer dan 3 maanden uitstel van betaling nodig heeft, dan moet de ondernemer aanvullende informatie geven. De Belastingdienst gaat dan beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Het kabinet onderzoekt nog welke informatie zij dan moeten geven en hoe zij dat zo eenvoudig mogelijk kunnen doen.

Lagere belasting- en invorderingsrente
In normale situaties heeft het later betalen van belasting vaak nadelige financiële gevolgen. Er komt dan namelijk rente bij, bovenop de belastingaanslag, omdat de Belastingdienst het bedrag van de belasting te laat ontvangt. Maar de coronacrisis is vanzelfsprekend geen normale situatie. Daarin zit een andere versoepeling.

De hoogte van de rente die de Belastingdienst in normale situaties in rekening brengt, gaat tijdelijk omlaag voor ondernemers met financiële problemen vanwege de coronacrisis (zie hierna). Voor andere ondernemers en voor particulieren verandert er vooralsnog niets.

Verschil belastingrente en invorderingsrente
Als de Belastingdienst de belastingaanslag pas na een bepaalde datum (en dus te laat!) kan opleggen, dan rekent de Belastingdienst belastingrente. Heeft de Belastingdienst de belastingaanslag al opgelegd, maar wordt deze te laat betaald? Dan brengt de Belastingdienst invorderingsrente in rekening.

Voor particulieren en veel ondernemers is bij belastingrente de datum van ‘1 juli’ essentieel. Het gaat om ondernemers in de inkomstenbelasting en in de vennootschapsbelasting met een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar; voor andere ondernemers geldt een andere datum. Als de Belastingdienst bijvoorbeeld op 1 juli 2020 of later dan nog een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2019 moet opleggen, dan rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2020 belastingrente over het bedrag aan nog te betalen belasting over 2019. Voor een aanslag inkomstenbelasting gaat het om minimaal 4%, voor een aanslag vennootschapsbelasting zelfs om minimaal 8%(!). Deze percentages gaan, zoals opgemerkt, voor de getroffen ondernemers tijdelijk, vanaf enig moment, omlaag naar 0,01%. Hetzelfde geldt voor de invorderingsrente van minimaal 4%.

Andere aspecten en veelgestelde vragen

Er kunnen nog andere aspecten belangrijk zijn in uw situatie. Het kan raadzaam zijn hierover advies te vragen aan uw externe fiscalist.

Op zowel de website van de Rijksoverheid als de Kamer van Koophandel staat een uitgebreid overzicht met veelgestelde vragen over de maatregelen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.

Meer over dit onderwerp