Direct naar content

Hoe ziet de belastingheffing eruit in 2018? Hieronder leest u meer over enkele belangrijke (fiscale) veranderingen in 2018 voor huizenbezitters. Het gaat hier om eigenaren-bewoners van een huis in Nederland dat zij als hoofdverblijf gebruiken. Hoeveel belasting gaat ú betalen?

Hieronder staan de belangrijkste percentages van het eigenwoningforfait, het maximumpercentage van de hypotheekrenteaftrek en prognoses voor toekomstige jaren. En u leest meer over de ‘Hillen-aftrek’, de huidige fiscale regeling voor restschulden en over enkele andere aspecten.

Eigenwoningforfait omlaag

WOZ €75.000 - €1.060.000

Het eigenwoningforfait is een bijtelling bij het belastbaar inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor de eigenaar-bewoner van een hoofdverblijf. Ligt de WOZ-waarde van uw eigen huis tussen €75.000 en €1.060.000? Dan is het percentage van het eigenwoningforfait in 2018 0,70% (2017: 0,75%) van deze WOZ-waarde. Voor het belastingjaar 2018 gaat het om de WOZ-waarde die is bepaald per 1 januari 2017. Naar verwachting daalt dit percentage de komende jaren stapsgewijs naar 0,50% in 2023.

WOZ hoger dan €1.060.000

Is de WOZ-waarde hoger? Voor zover de WOZ-waarde meer bedraagt dan €1.060.000, is het percentage van het eigenwoningforfait fors hoger, namelijk 2,35% in 2018 (2017: idem). De inkomstenbelasting over deze hogere inkomensbijtelling noemt men ook wel ‘villataks’, ook al gaat het niet alleen om villa’s. Volgens het Ministerie van Financiën waren er in 2015 circa 12.000 huizen met een WOZ-waarde boven de destijds geldende ‘villagrens’ van €1.050.000 (uitgaande van het eigenwoningforfait en de daarbij behorende WOZ-waarde op basis van eigenwoningbezit gedurende het gehele jaar).

‘Hillen-aftrek’ blijft gelijk

In 2018 blijft de ‘Hillen-aftrek’ ongewijzigd ten opzichte van 2017. Dat is gunstig als u als eigenaar-bewoner van een huis geen of een geringe financieringsschuld heeft. Als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare (rente)kosten voor uw eigen huis, dan vermindert de ‘Hillen-aftrek’ dit positieve saldo (volledig) tot nihil. Daardoor betaalt u geen inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait. Volgens het Ministerie van Financiën maakten in 2015 maar liefst 977.000 belastingbetalers gebruik van deze aftrekpost, vaak rijke ouderen.

Vanaf 2019 wordt de ‘Hillen-aftrek’ gedurende 30 jaar, steeds met stappen van 3,33% per jaar, beperkt. Deze verandering staat al vast. Hieronder leest u er meer over.

Hypotheekrenteaftrek verder beperkt

In 2018 zijn de (rente)kosten voor uw eigen huis tegen maximaal 49,5% (2017: 50%) aftrekbaar in box 1. Ongeacht de hoogte van uw financieringsschuld en ongeacht wanneer u deze schuld bent aangegaan. Vrijwel zeker gaat dit percentage in 2019 met 0,5%-punt verder omlaag naar 49%. Op basis van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III daalt dit hoogste percentage daarna met stappen van steeds 3%-punten: 2020: 46%, 2021: 43%, 2022: 40%, 2023: (circa) 37%.

Restschulden-regeling niet meer voor nieuwe situaties

Er is sprake van een ‘restschuld’ als de eigenwoningschuld – het bedrag waarvoor rente(kosten)aftrek geldt – van uw vorige huis hoger is dan de verkoopprijs van dat huis (na aftrek van bepaalde verkoopkosten, zoals makelaarskosten en de kosten voor het verplichte energielabel). Als er geen verkoopprijs is, dan gaat het om de werkelijke waarde van uw vorige huis. Hier leest u er meer over.

Per 2018 is er geen aftrek van (rente)kosten meer voor restschulden die na 2017 (zijn) ontstaan. Voor restschulden die zijn ontstaan in de periode 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017 blijven de (rente)kosten gewoon aftrekbaar in box 1, gedurende maximaal 15 jaar, natuurlijk als aan de voorwaarden is voldaan.

Andere aspecten: hypotheekregels

Naast fiscale veranderingen kunnen er nog andere aspecten belangrijk zijn voor huizenbezitters. Bijvoorbeeld de voorwaarden voor de verkrijging van een hypotheek. Zo geldt een maximum voor de hoogte van de hypotheek. De waarde van het koophuis en het inkomen van de huiseigenaren bepalen dat maximum. Sinds 1 januari 2018 mag de hypotheek niet hoger zijn dan de waarde van het koophuis (2017: 101% van de waarde). Overige kosten, zoals advies-, notaris of taxatiekosten, kunt u niet meer meefinancieren uit de hypotheek. Energiebewuste huiseigenaren kunnen in bepaalde situaties meer lenen voor hun huis. Er gelden ook regels over de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van het inkomen. Tweeverdieners mogen het tweede inkomen in 2018 voor 70% (2017: 60%) meetellen.

Andere aspecten: verwachtingen op woningmarkt

Daarnaast kunnen bijvoorbeeld ook de verwachtingen voor de woningmarkt voor 2018 voor u als huizenbezitter belangrijk zijn, bijvoorbeeld als u wilt verhuizen. U leest er meer over in de woningmarktmonitor van ABN AMRO van januari 2018.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.