Direct naar content

Hoe ziet de belastingheffing eruit in 2018? Hieronder leest u meer over enkele belangrijke fiscale veranderingen in 2018 voor ondernemers.

U ziet de belastingtarieven in de vennootschapsbelasting in 2018 en de verwachtingen voor 2019 en later. En tevens de hoogte van de bedrijfsopvolgingsvrijstelling voor de schenk- of erfbelasting in 2018. Hier leest u meer over tarieven in de inkomstenbelasting in 2018 waar ondernemers zelf ook mee te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als ondernemer van een eenmanszaak (box 1), als aanmerkelijkbelanghouder in de BV (box 2) of als privépersoon (box 3).

Belastingschijven in vennootschapsbelasting toch weer zoals in 2017

In 2018 is de belastbare winst van onder andere BV’s tot €200.000 belast met 20% vennootschapsbelasting, evenals in 2017. Voor zover de winst in 2018 hoger is dan €200.000, is het tarief 25%. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze 20%-schijf in 2018 en daarna zou worden verlengd, in 2018 tot een belastbare winst van €250.000. Daar lag al wetgeving voor klaar. Maar die is inmiddels teruggedraaid om een deel van de voorgenomen verlagingen van de tarieven in de vennootschapsbelasting te kunnen financieren. In het regeerakkoord van het huidige kabinet-Rutte III staat namelijk de voorgenomen maatregel dat beide tarieven vanaf 2019 zullen dalen: in 2019 zijn deze dan respectievelijk 19% en 24%, in 2020 17,5% en 22,5% en in 2021 16% en 21%.

Speciaal tarief voor innovatiebox omhoog

Om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren, geldt onder bepaalde voorwaarden een lager tarief voor de vennootschapsbelasting bij innovatie. Dit (effectieve) tarief van de innovatiebox is per 2018 verhoogd van 5% naar 7%. Het geldt voor alle winsten die met name BV’s behalen met innovatieve activiteiten. Deze verandering stond ook in het regeerakkoord van het huidige kabinet. En draagt ook bij aan de financiering van bovengenoemde lagere tarieven in de vennootschapsbelasting in de periode 2019-2021.

Vrijstelling bij bedrijfsoverdracht omhoog

Wie ondernemingsvermogen krijgt door schenking of vererving, kan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op onder andere bepaalde gunstige fiscale regels voor de schenk- of erfbelasting. In de praktijk kort men deze bedrijfsopvolgingsregeling vaak af tot ‘BOR’. Vooral familiebedrijven maken er gebruik van. Deze vrijstelling was nog nooit zo hoog als in 2018, al gaat het ten opzichte van vorig jaar alleen om indexatie.

Deze vrijstelling kan alleen betrekking hebben op ondernemingsvermogen, niet op beleggingsvermogen. Ze draagt bij aan de continuïteit van de onderneming omdat ze zo veel mogelijk voorkomt dat de bedrijfsopvolgers veel geld uit het bedrijf moet halen om belasting te betalen als het bedrijf van eigenaar wisselt. Als aan de voorwaarden is voldaan, is in 2018 de eerste €1.071.987 van het ondernemingsvermogen op verzoek aan de Belastingdienst helemaal vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Als het ondernemingsvermogen hoger is, geldt een vrijstelling van 83% over het meerdere aan ondernemingsvermogen.

Hoewel uit de praktijk blijkt dat de ‘BOR’ erg belangrijk en noodzakelijk is voor veel (familie)bedrijven, is het de vraag hoelang deze voorwaardelijke vrijstelling blijft bestaan. Wetgeving kan immers altijd veranderen. En in het recente verleden is er vaker gedoe geweest over deze vrijstelling. Niet onbelangrijk is dat in ieder geval de huidige regeringspartijen – VVD, CDA, D66 en ChristenUnie –  positief staan tegenover familiebedrijven. Dat bleek bijvoorbeeld nog uit hun verkiezingsprogramma voor de Kamerverkiezingen vorig jaar. Maar dat laatste biedt geen garantie voor handhaving van deze vrijstelling.

Andere voorstellen voor ondernemers

In het regeerakkoord van het huidige kabinet staan nog andere plannen voor het bedrijfsleven dan bijvoorbeeld bovengenoemde veranderingen in de belastingschijven en tarieven in de vennootschapsbelasting. Die andere plannen zien met name op BV’s en andere belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting. Bijvoorbeeld de invoering van een nieuwe renteaftrekbeperking, een beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik, een versobering van de verliesverrekening en de afschaffing van de dividendbelasting. In het regeerakkoord staat bijvoorbeeld ook de voorgenomen beperking van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Deze plannen zijn (nog) niet omgezet in wetgeving. Daarover horen we ongetwijfeld later meer.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.