Direct naar content

Het nieuwe kabinet gaat wellicht een 'tweetaks' invoeren. Hoe gaat dat er mogelijk uitzien?

Eind september jl. meldden de media belangrijk nieuws over de laatste fase van de (bijna) langstdurende kabinetsformatie uit onze parlementaire geschiedenis. De politieke partijen die onderhandelen over een nieuwe regering – VVD, CDA, D66 en ChristenUnie – zouden het eens zijn over een 'ingrijpende aanpassing' van ons belastingstelsel. Het gaat over de invoering van een ‘sociale vlaktaks’, ook wel ‘tweetaks’ genoemd. Maar de mogelijke tariefsverlaging mag geen grote verrassing zijn.

‘Ingrijpende aanpassing’

Volgens deze nieuwe informatie blijven er in 2019 (of later als de Belastingdienst meer tijd nodig heeft) nog slechts 2 van de huidige 4 tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting over. Er komt naar verwachting een laag tarief van circa 37% en een hoger tarief van circa 49,5% vanaf een belastbaar inkomen van ongeveer €68.000. De definitieve percentages zouden nog niet helemaal vaststaan.

Dat betekent onder andere dat tot ongeveer 68.000 euro per persoon het tarief gelijk blijft. Bijvoorbeeld bij de eventuele keuze binnen een gezin wie meer of minder gaat werken, is het fiscale stelsel dan minder belangrijk. Langer werken en promotie maken hebben dan immers minder vaak een hoger tarief in de inkomstenbelasting tot gevolg.

Hoe is het nu? In 2017 is het laagste tarief 36,55% en het hoogste tarief 52%, daartussen zitten nog twee tarieven. Voor belastingbetalers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is het laagste tarief 18,65% aangezien zij geen AOW-premie meer betalen. Dat laatste blijft naar verwachting zo, al kan een – waarschijnlijk stapsgewijze – aanpassing daarvan in de toekomst niet worden uitgesloten. Volgens het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende Belastingpakket 2018 daalt het toptarief in 2018 eerst naar 51,95%. Hier leest u er meer over. Aanvankelijk bedoeld als eerste van een serie mini-tariefsverlagingen vanwege recente fiscale ingrepen in de hypotheekrenteaftrek.

Geen grote verrassing

Alle beoogde coalitiepartijen hadden in hun verkiezingsprogramma een tariefsverlaging in de inkomstenbelasting staan. De ‘sociale vlaktaks’ of 'tweetaks' stond al in het verkiezingsprogramma van CDA en ChristenUnie. De nieuwe tariefsverlaging is daarmee geen grote verrassing. De verlaging van de tarieven is overigens al langer in beeld. In 2013 had namelijk de Belastingcommissie Van Dijkhuizen onder andere deze ‘tweetaks’ al met nagenoeg dezelfde tarieven, 37% en 49%, in haar rapport geadviseerd aan de regering. De Belastingcommissie ging er destijds van uit dat dan circa 12 miljoen van de in totaal circa 13 miljoen belastingbetalers volledig in de eerste belastingschijf zouden vallen. Op termijn zouden deze tarieven dan verder kunnen dalen naar respectievelijk 34% en 46% volgens de Belastingcommissie in 2013.

Opbrengstmaximaliserend tarief is 49%

Daarnaast is het van belang dat het Centraal Planbureau (CPB) in 2013 een onderzoek heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat het opbrengstmaximaliserende tarief bij 49% ligt, dus lager dan de huidige 52%. De belastingopbrengst zou namelijk zelfs dalen bij een hoger belastingtarief.

Wie gaan dat betalen?

Bovengenoemde ‘ingrijpende aanpassing’ per 2019 zou 5 miljard euro gaan kosten. Op basis van het bovengenoemde CPB-rapport zou de belastingopbrengst kunnen toenemen bij een toptarief van circa 49%. De ‘ingrijpende aanpassing’ zou ook een verhoging van de btw op boodschappen – mogelijk van 6% naar 8% – en een hogere belasting over de energierekening tot gevolg kunnen hebben. Natuurlijk kijken de beoogde coalitiepartijen naar de koopkrachtplaatjes voor alle inkomensgroepen.

Mogelijk komt er ook een versnelde beperking van de hypotheekrenteaftrek. Of dat zo is, en in welke mate, is nog niet bekend. Misschien dat huizenbezitters met een financieringsschuld voor hun hoofdverblijf de aftrekbare (rente)kosten voor het hoofdverblijf vanaf 2019 nog slechts tegen het lage tarief van circa 37% kunnen verrekenen. Voor zover belastingbetalers in de hoogste belastingschijf van circa 49,5% vallen, is dan voor hen sprake van een aftrekbeperking die extra geld kost. In die zin is de tariefsverlaging dan geen cadeautje voor de belastingbetalers met hypotheekrenteaftrek met een belastbaar inkomen boven ongeveer 68.000 euro in box 1.

Onduidelijk is ook tegen welk tarief belastingbetalers andere aftrekposten kunnen verrekenen in de toekomst. Het is ook mogelijk dat bij een lager tarief sommige aftrekposten komen te vervallen. Als dat zo is, dan zitten bijvoorbeeld de huidige giftenaftrek en de aftrekpost voor specifieke zorgkosten mogelijk in de gevarenzone. Deze behoren namelijk tot de meest complex uitvoerbare regelingen. Deze aftrekposten passen bijvoorbeeld ook niet goed binnen het systeem van de vooringevulde aangifte (VIA) inkomstenbelasting. Maar misschien zien de plannen van de nieuwe regering er nog wel heel anders uit. Binnenkort weten we het.

[read id="8875" /]

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.