Direct naar content

Welke veranderingen staan de belastingbetaler in 2022 te wachten? EW zet de fiscale plannen op een rij – ook die niet in het Belastingplan voor 2022 staan vermeld, maar de komende maanden vermoedelijk dienen als wisselgeld.

Ondanks de beleidsarme begroting die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, staan er veel fiscale wijzigingen voor 2022 op de rol. ‘Bovendien zijn de Miljoenennota en het Belastingplan 2022 interessant door wat er niet in staat,’ zegt Peter Pleijsant (53) van ABN AMRO MeesPierson. ‘Het demissionaire kabinet heeft het kennelijk verstandig gevonden om een aantal maatregelen als wisselgeld achter de hand te houden, en niet meteen op te nemen in de belastingplannen.’

Belastingplan aangepast

Dat was volgens Pleijsant goed te merken bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Al na twee dagen ging het kabinet akkoord met een lastenverzwa­ring van miljarden euro’s voor het bedrijfsleven. Nodig om de wensen van de Tweede Kamer in te willigen: meer geld naar zorg, onderwijs, politie en defensie.

Met Pleijsant en René Bruel (57), beiden werkzaam op het Expertisecentrum Vermogensplanning van de bank, bespreekt EW belastingmaatregelen die niet zijn opgenomen in de Prinsjesdag-stukken, maar mogelijk binnenkort gaan spelen (een overzicht van de maatregelen uit de belastingplannen vindt u hier).

Jubelton niet opgenomen in Belastingplan

De jubelton hangt aan een zijden draadje, denken Bruel en Pleijsant. Ouders kunnen hun kinderen nu iets meer dan een ton belastingvrij schenken, als daarvan bijvoorbeeld een eigen huis wordt gekocht. Vooral de linkse partijen hebben grote bezwaren, omdat het kinderen zonder rijke ouders op achterstand zou zetten op de huizenmarkt.

Afschaffen van de jubelton levert jaarlijks 200 miljoen euro aan belastinginkomsten op. Kinderen die van hun ouders een ton krijgen geschonken voor de aankoop van een huis, betalen zonder deze vrijstelling circa 10.000 euro schenkbelasting.

Vennootschapsbelasting omhoog

In 2022, zo is vorig jaar besloten, wordt de onderste schijf in de winstbelasting (vennootschapsbelasting) ‘verlengd’. Voor ondernemers met veel winst betekent dat een belastingbesparing die kan oplopen tot circa 16.000 euro per jaar. Over de eerste 395.000 aan winst gaat namelijk per 2022 een tarief van 15 procent gelden, waar dat nu nog tot 245.000 euro is.

Boven die grens geldt in 2022 een tarief van 25,8 procent. Maar ook die ‘verlengde schijf’ ligt onder vuur. Het terugdraaien van die verlenging levert de schatkist circa 500 miljoen euro per jaar op. Het zijn aanpassingen die met een pennenstreek zijn door te voeren, en financiële gevolgen kunnen hebben voor gezinnen en bedrijven.

Lenen bij de bv ingeperkt

Dat geldt ook voor een wetsvoorstel waarmee het lenen bij de eigen onderneming wordt ingeperkt. Dat wordt de komende tijd los van het Belastingplan 2022 behandeld. ‘Vaak lenen ondernemers geld uit hun bedrijf om daarvan een vakantiehuis of de vastgoedportefeuille te financieren,’ zegt Bruel.

Maar een deel van de ondernemers leent te veel van de eigen onderneming, vindt de Belastingdienst. Die ziet de leningen als verkapte winstuitkering, waarover inkomsten­belasting moet worden betaald. Vandaar dat ondernemers per 2023 direct inkomstenbelasting moeten betalen over leningen boven 500.000 euro. Een lening bij het bedrijf voor het eigen huis (de eigenwoningschuld) telt niet mee bij dit bedrag.

‘Die grens van 500.000 euro staat in het wetsvoorstel. Maar als het aan linkse partijen ligt, dan kan dat bedrag dalen, naar 200.000 of zelfs naar 17.500 euro,’ waarschuwt Pleijsant.

Einde aan fiscale voordelen voor multinationals

Een belastingparadijs: zo zien ­velen Nederland, en de druk vanuit het buitenland om daaraan iets te doen, is groot. Veel multinationals hebben een Nederlandse commanditaire vennootschap opgericht, zodat zij gebruik kunnen maken van gunstige fiscale regels in Nederland, en geen belasting betalen over de winsten uit het buitenland. Dat leidt tot scheve gezichten. Om die reden wil demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) af van deze ontwijkroute.

Maar in zijn aanpassingsdrift wil Vijlbrief ook het zogeheten fonds voor gemene rekening voor ondernemersfamilies de nek omdraaien. En dat kan erg vervelend uitpakken. Veel ondernemersfamilies hebben in zo’n fonds hun vermogen ondergebracht, wat vaak afkomstig is uit het familiebedrijf.

Problemen met de privacy

Een fonds voor gemene rekening staat niet ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Je hoeft er daarom ook geen jaarcijfers over te publiceren. Zo komt de buitenwacht niet te weten hoe vermogend de familie is. Als het fonds voor gemene rekening in zijn huidige vorm verdwijnt, dan moeten families vermogen overhevelen naar bijvoorbeeld een besloten vennootschap (een bv).

Maar op dat moment liggen gegevens over het vermogen op straat. De bv krijgt een inschrijving in het Handelsregister, en de jaarrekening moet worden gepubliceerd. ‘Geen aantrekkelijke optie,’ zegt Bruel. Een andere optie is dat vermogen uit het fonds moet worden uitgekeerd aan de familieleden. Maar ook dat is niet aanlokkelijk. Bruel: ‘Op dat moment volgt namelijk een belastingaanslag van 26,9 procent over het uitgekeerde vermogen.’ Naar verwachting buigt de Tweede Kamer zich begin 2022 over dit wetsvoorstel.

Het Belastingplan 2022 bevat voor een demissionair kabinet toch veel (kleinere) aanpassingen. De komende maanden wordt duidelijk in hoeverre kabinet en parlement de voorgestelde Prinsjesdag-maatregelen wijzigen. Komt er ook nog een nieuw kabinet, dan liggen de fiscale kaarten weer anders.

Bron: EW, 2 oktober 2021

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.