Direct naar content

Veel organisaties moeten bepaalde informatie over hun uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels ‘ultimate beneficial owners’, afgekort tot UBO’s) doorgeven aan de Kamer van Koophandel op basis van Europese afspraken. Hieronder leest u meer over enkele belangrijke aandachtspunten over UBO’s en de UBO-registratie. Ook leest u dat Europees hof van justitie op 22 november 2022 heeft bepaald dat het UBO register niet opengesteld mag worden voor het grote publiek. Dit betekent dat opnieuw moet worden vastgesteld wie toegang krijgt tot de informatie in het UBO register. In elk geval is ongeclausuleerde toegang tot het register zoals Nederland dat op basis van een Europese richtlijn had geregeld niet meer aan de orde.

Belangrijke data en termijnen

Voor onder andere een bv, nv, commanditaire vennootschap (cv), stichting en vereniging geldt dat zij zich voor 27 maart 2022 moesten inschrijven in het UBO register. Voor daarna opgerichte entiteiten geldt dat  de registratie in het UBO-register plaatsvindt voordat de registratie in het Handelsregister plaatsvindt. De wet bepaalt namelijk dat een inschrijving in het Handelsregister niet mogelijk is zolang er geen registratie in het UBO-register is. Wijzigingen in UBO-gegevens moeten in een UBO-opgave worden gedaan, binnen 7 dagen nadat ze van kracht zijn geworden.

Voor onder andere de trust en het fonds voor gemene rekening die op 1 november 2022 bestaan geldt dat zij zich voor 1 februari 2023 moeten registreren in het daarvoor bestemde  UBO register; Voor nieuwe situaties moet dat binnen één week na oprichting.

Waarom een UBO-register?

De registratie van bovengenoemde UBO’s moet in beeld brengen wie er binnen de organisatie aan de touwtjes trekt, al dan niet achter de schermen. Personen mogen zich immers niet achter een organisatie kunnen verschuilen om het financiële stelsel te gebruiken voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Wie is/zijn UBO?

De UBO is altijd een natuurlijk persoon, een mens. Een bv (een rechtspersoon) bijvoorbeeld kan daarom zelf geen UBO zijn. Een vennootschap of andere organisatie kan één of meerdere UBO’s hebben.

Voor onder andere de bv gaat het in ieder geval om degene die direct of indirect voor meer dan 25% eigenaar is of voor meer dan 25% zeggenschap heeft. Als er geen UBO lijkt te zijn, dan is het hoger leidinggevend personeel UBO (pseudo- of quasi-UBO).

Op de pagina: ‘De belangrijkste vragen over het UBO-register’ van de Kamer van Koophandel staat meer informatie over UBO’s en de UBO-registratie. Daar leest u over wat een UBO is, of u de UBO(‘s) moet inschrijven, hoe u dat moet doen en waarom dat nodig is.

Bij de trust en bijvoorbeeld het fonds voor gemene rekening gaat het in ieder geval om degene die betrokken is bij de trust of het fonds voor gemene rekening. Denk bijvoorbeeld aan de insteller, beschermer en beheerder. En het gaat in ieder geval ook om degene die een belang heeft van in een trust of een fonds voor gemene rekening. Er is een uitzondering voor fondsen met meer dan 150 deelnemers.

Privacy

Het Europees Hof van Justitie heeft op 22 november 2022 bepaald dat de Europese afspraken moeten worden gewijzigd. De Europese Commissie moet de richtlijn zodanig aanpassen dat de UBO registers in de lidstaten niet meer toegankelijk zijn voor iedereen. Inmiddels heeft de Minister van Financiën de kamer van koophandel verzocht de toegang tot dat register af te schermen. De in het register opgenomen informatie is niet meer voor het grote publiek toegankelijk. Nader bepaald zal moeten worden welke partijen toegang krijgen tot het UBO register. Dit zal door de politiek moeten worden besloten. Volledigheidshalve merk ik op dat u ondanks de uitspraak wel verplicht blijft om u in te schrijven in het register.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.