Direct naar content
2 min. leestijd

De Franse regering presenteerde op 27 september de plannen voor een stevige hervorming van het fiscale systeem. Voor veel vermogende Fransen zal de belastingdruk op diverse fronten lager worden. Maar wat gaan Nederlanders met een tweede huis in Frankrijk merken van deze belastinghervorming?

Vermogensbelasting grotendeels afgeschaft

Frankrijk heft sinds jaar en dag een zuivere vermogensbelasting, de Impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Die heffing betaalt men als het belastbare vermogen meer dan € 1,3 miljoen bedraagt. Daarnaast betaalt men in Frankrijk evengoed nog inkomstenbelasting over inkomsten uit het vermogen en gerealiseerde meerwaarden. De ISF wil men per 2018 vervangen door een IFI: Impôt sur la fortune Immobilière, een vermogensbelasting over onroerende zaken. Dat is goed nieuws voor vermogende Fransen met een beleggingsportefeuille, spaargelden en dergelijke. Maar voor iemand met een vakantiehuis in Frankrijk verandert er feitelijk niets. Het drempelbedrag van € 1,3 miljoen en de tarieven blijven ongewijzigd ten opzichte van 2017.

Invoering vlaktaks 30%

Inkomsten uit vermogen, zoals rente en dividend, worden in Frankrijk tegen het progressieve tabeltarief belast. Hetzelfde geldt voor gerealiseerde meerwaarden op effectenbeleggingen en dergelijke. Het belastingtarief kan oplopen tot 45%. Daarnaast betaalt men over die opbrengsten ook nog 15,5% (2017) sociale bijdragen. Het plan is nu om een vlaktaks in te voeren van 30%, sociale bijdragen inbegrepen. Een eindheffing dus over alle opbrengsten en meerwaarden uit roerend vermogen. Ook dat is goed nieuws voor vermogenden die via de beurs beleggen. Maar (huur)inkomsten en de gerealiseerde meerwaarde bij verkoop van onroerend vermogen – de taxe sur la plus-value – blijven op dezelfde wijze belast als nu het geval is. Ook wat dat betreft verandert er dus niets voor de bezitter van een tweede huis in Frankrijk.

Verschuiving in sociale bijdragen

Zoals gezegd heft Frankrijk naast inkomstenbelasting apart nog sociale bijdragen over het inkomen. De zogenaamde cotisation sociale généralisée (CSG) gaat met 1,7%-punt omhoog van 15,5% naar 17,2%. De werkende Fransman gaat er per saldo toch op vooruit, omdat tegelijkertijd premies voor werkloosheid en ziekte verdwijnen. Maar voor de bezitter van een tweede huis in Frankrijk betekent deze maatregel een lastenverzwaring. De sociale bijdragen over huurinkomsten en gerealiseerde meerwaarden op het Franse vakantiehuis stijgen.

Geen taxe d’habitation meer voor meeste huishoudens

Bewoners en anderen aan wie een woning ter beschikking staat, betalen in Frankrijk in beginsel de taxe d’habitation. Die is te vergelijken met het gebruikersdeel in onze onroerendezaakbelasting. De Franse regering wil nu de regels zodanig aanpassen dat in 3 stappen – 2018, 2019 en 2020 – bereikt wordt dat 80% van de Franse huishoudens helemaal geen taxe d’habitation meer hoeven te betalen voor de woning die hun hoofdverblijf is. Voor tweedehuizenbezitters heeft deze maatregel evenwel geen effect.

Conclusie

De meeste Fransen zullen profiteren als de belastingplannen van president Macron worden doorgevoerd. Maar inwoners van Nederland met een tweede huis in Frankrijk merken niets van deze lastenverlichting. Sterker nog, de verhoging van de sociale bijdragen over huurinkomsten en gerealiseerde meerwaarden betekent een lastenverhoging.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.