Direct naar content

Hoe denkt het CDA over de belastingheffing over inkomen en vermogen? Hieronder leest u over enkele standpunten van deze partij, gebaseerd op het verkiezingsprogramma.  Uiteraard kunnen ook andere thema’s voor u belangrijk zijn. Zie ook ons artikel in EW Magazine.

Paspoort CDA

  • Opgericht: 1980
  • Huidig aantal zetels in Tweede Kamer: 19
  • Fractie: 3e politieke partij in Tweede Kamer
  • Lijsttrekker: Wopke Hoekstra (1975), demissionair minister van Financiën
  • Laatste regeringsperiode: 2017-heden (kabinet-Rutte III)
  • Aantal keren in een kabinet sinds 1945: 27 van 30 (inclusief rechtsvoorgangers KVP, ARP en CHU)

‘Een tijdelijk extra toptarief, maar belastingdruk op extra arbeidsinkomsten uiteindelijk niet hoger dan 49,5 procent’

Het CDA kiest na de coronacrisis voor een tijdelijk extra toptarief voor de hoogste inkomens. Maar het CDA vindt ook dat de totale belastingdruk op extra arbeidsinkomsten nu te hoog is. Meer gaan werken, levert daardoor financieel te weinig op. Voor zover het belastbaar inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting hoger is dan 68.507 euro, is het toptarief 49,5 procent in 2021. Maar voor wie extra gaat verdienen, kan de belastingdruk op dit extra inkomen oplopen tot zelfs meer dan 60 procent. Deze marginale belastingdruk is zo hoog omdat bij een hoger inkomen bijvoorbeeld veel lagere heffingskortingen en toeslagen kunnen gelden, waardoor men meer inkomstenbelasting betaalt. Deze belastingdruk mag van het CDA uiteindelijk niet hoger zijn dan 49,5 procent.

‘Bedrijfsopvolgingsregeling voor ondernemers handhaven en vereenvoudigen’

Veel bestaande fiscale belastingvoordelen voor ondernemers staan op dit moment onder druk. Dat geldt onder andere voor de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling. In dit blog leest u daar meer over. Het CDA wil deze bedrijfsopvolgingsregeling niet alleen behouden, maar ook vereenvoudigen.

Deze fiscale bedrijfsopvolgingsregeling ziet op een voorwaardelijke vrijstelling bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen bij met name familiebedrijven. Onder bepaalde voorwaarden is in 2021 onder andere een vrijstelling van schenk- of erfbelasting beschikbaar van 100 procent van de waarde van de onderneming tot 1.119.845 euro en een vrijstelling van 83 procent voor het meerdere aan ondernemingsvermogen. Deze vrijstelling geldt niet voor beleggingsvermogen, afgezien van een beperkte beleggingsmarge; daarover moet men gewoon belasting betalen. De belastingdruk voor de schenk- en erfbelasting kan door deze bedrijfsopvolgingsregeling dalen van 20 procent tot maximaal ongeveer 3 procent (bij de verkrijging van het bedrijf door een privépartner of een kind).

Het CDA wil dat de Belastingdienst het verzoek van ondernemers om toepassing van deze regeling sneller gaat behandelen. Familiebedrijven, mkb’ers, start-ups en scale-ups krijgen bij het CDA een vast contactpersoon bij de Belastingdienst met meer ruimte voor maatwerk.

‘Fiscale prikkel voor bedrijven van geldlening naar eigen geld’

Voor bedrijven bestaat nu een fiscale prikkel om zo veel mogelijk te lenen. Rente op geldleningen is namelijk in principe aftrekbaar van de fiscale winst. Het CDA wil deze prikkel afbouwen om de weerbaarheid van bedrijven te vergroten. Het CDA wil het aanhouden van eigen vermogen in de onderneming stimuleren via een aftrekmogelijkheid voor eigen vermogen.

‘Meer hulp voor starters op de woningmarkt’

In het Nationale woonplan wil het CDA 25 procent van de nieuwbouwwoningen bestemmen voor jongeren en starters. Daarnaast wil het CDA een nieuwe vorm van premie A-woningen invoeren en startersleningen aantrekkelijker maken.

‘Verduurzaming van het eigen huis stimuleren’

Het CDA wil ruimere regelingen voor investeringen in isolatie, verduurzaming en energiebesparing in het eigen huis. Als het aan het CDA ligt, worden alle regelingen samengebracht in een online klimaatloket, waar je terecht kunt voor subsidies en advies op maat over de beste en meest rendabele investeringen.

‘Meer belasting voor huisjesmelkers’

Het CDA wil huisjesmelkers strenger aanpakken en belasten.

‘Meer belasting voor elektrische auto’s’

Voor elektrische auto’s bestaan enkele fiscale voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de lagere bijtelling voor het privégebruik voor de elektrische auto van de zaak ten opzichte van een benzineauto; hiervoor gelden voorwaarden. In 2021 is deze lagere bijtelling voor een nieuwe auto’s 12 procent van de cataloguswaarde tot 40.000 euro. Voor zover de cataloguswaarde hoger is, is het reguliere tarief 22 procent. Volgens aangenomen wetgeving wordt het fiscale voordeel van deze bijtelling de komende jaren tot 2026 al helemaal afgebouwd. Hier leest u meer over deze en andere fiscale voordelen.

Het CDA wil deze voordelen verminderen. Elektrische auto’s moeten ook gaan bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen en spoorwegen. Het CDA wil de autobelastingen op termijn hervormen, maar het totaal aan autobelastingen mag niet stijgen.

‘Spaarders gaan minder inkomstenbelasting betalen, heffing over werkelijk rendement’

Het CDA wil geen belasting heffen op spaargeld dat op een spaarrekening staat, tot een bepaald maximum, zolang de rente lager is dan de heffing op vermogen. Zo kunnen mensen buffers opbouwen voor als het tegenzit. En het CDA wil het werkelijk rendement op beleggingen gaan belasten. Nu betalen alle belastingbetalers in box 3 inkomstenbelasting over een forfaitair (lees: vast) rendement waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van het vermogen binnen drie vermogensschijven. De belastingdruk in deze box varieert in 2021 van 0,59 tot 1,76 procent van het belaste vermogen in box 3. In dit blog leest u meer over de huidige belastingheffing in 2021 over vermogen in box 3.

Serie blogs

Dit blog maakt onderdeel uit van een serie blogs over de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Via het paraplublog leest u meer over  standpunten van een aantal andere politieke partijen over inkomen en vermogen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.