Direct naar content

Bent u van plan om in 2022 een schenking te doen? Houd dan rekening met de vrijstellingen voor de schenkbelasting, zodat de ontvanger niet onnodig of onverwacht belasting moet betalen.

Schenkingsvrijstellingen in 2022

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen. Over een schenking tot het bedrag van de vrijstelling betaalt de ontvanger geen schenkbelasting. Dit zijn de voornaamste vrijstellingen in 2022:

Schenken aan uw kinderen

  • De jaarlijkse vrijstelling voor kinderen bedraagt € 5.677;
  • Er geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 27.231 voor kinderen in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar;
  • Deze eenmalige vrijstelling wordt verhoogd naar € 56.724 als de schenking wordt besteed aan bepaalde dure studies;
  • De eenmalige vrijstelling wordt verder verhoogd naar € 106.671 voor schenkingen voor de eigen woning;
  • Kinderen die vóór 2010 een beroep hebben gedaan op de eenmalige vrijstelling, daarna niet meer en nog steeds aan de leeftijdseis voldoen, hebben recht op een ‘overgangsvrijstelling’ voor de eigen woning van € 29.493. Deze vrijstelling geldt naast de jaarlijkse vrijstelling van € 5.677.

Schenken aan iemand anders (bijvoorbeeld kleinkinderen)

  • De jaarlijkse vrijstelling bedraagt € 2.274;
  • Deze vrijstelling wordt voor ontvangers in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar eenmalig verhoogd naar € 106.671 voor schenkingen voor de eigen woning.

De jubelton wordt afgeschaft

Het kabinet heeft aangekondigd dat de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel ‘jubelton’ genoemd, per 2024 komt te vervallen. Per 1 januari 2023 wordt het bedrag al verlaagd, waardoor de jubelton in de verhouding ouders-kinderen feitelijk al per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Meer hierover leest u in ons artikel “Jubelton: de bel voor de laatste rond is geluid!”.

Aangifte voor de schenkbelasting

Schenkt u meer dan de jaarlijkse vrijstelling? Dan moet er aangifte voor de schenkbelasting worden gedaan. Wil de ontvanger een verhoogde vrijstelling benutten? Dan moet er ook aangifte worden gedaan voor de schenkbelasting, met een beroep op de vrijstelling.

Het uitgangspunt is dat de ontvanger aangifte doet en de eventuele schenkbelasting betaalt. Voor een schenking in 2022 moet vóór 1 maart 2023 aangifte worden gedaan.

Het is verplicht om voor een aangifte schenkbelasting het door de Belastingdienst voorgeschreven aangifteformulier te gebruiken. Hier vindt u bijvoorbeeld het formulier voor een schenking in 2021. Het formulier voor een schenking in 2022 zal in de loop van het jaar worden toegevoegd.

Hoeveel bedraagt de schenkbelasting?

Schenkt u meer dan het vrijgestelde bedrag? Dan geldt er schenkbelasting. De tarieven van deze belasting zijn afhankelijk van de familieband tussen u en de ontvanger en de hoogte van het bedrag dat u schenkt.

Voor een schenking aan een kind geldt een tarief van 10% voor de eerste € 130.425 die de vrijstelling overtreft. Voor het meerdere geldt een tarief van 20%.

Gaat het om een schenking aan een kleinkind? Dan geldt hetzelfde grensbedrag en zijn de tarieven 18% en 36%. Voor een schenking aan iemand anders gelden tarieven van 30% en 40%, bij hetzelfde grensbedrag.

Deze tarieven gelden overigens ook voor de erfbelasting.

Schenken vrij van recht

Het uitgangspunt is dat de ontvanger de schenkbelasting betaalt. Er kan dan onderscheid gemaakt worden tussen het brutobedrag en het nettobedrag. Het brutobedrag is het bedrag dat u schenkt en het nettobedrag is het bedrag dat de ontvanger overhoudt na het betalen van schenkbelasting.

Voorbeeld 1

U schenkt uw kind € 50.000. Hiervan is € 5.677 vrijgesteld en € 44.323 is belast met 10%. Uw kind moet € 4.432 schenkbelasting betalen en houdt dus netto € 45.568 over.

Het is echter ook mogelijk dat u als schenker de schenkbelasting betaalt. U doet dan feitelijk een netto-schenking. Dat is een 'schenking vrij van recht'. Voor de hoogte van de schenkbelasting hoeft dat geen verschil te maken.

Voorbeeld 2

U betaalt zelf de schenkbelasting en u doet een netto-schenking van € 45.568. Dan is de schenkbelasting eveneens € 4.432. De netto-last voor u is weer € 50.000.

Voorbeeld 3

Stel nu dat u uw kind een netto-schenking doet van € 50.000. De schenkbelasting is dan € 4.924 en uw kind ontvangt netto € 50.000. In deze situatie is uw netto-last € 54.924.

Een schenking of een schenkingsplan?

Het kan interessant zijn om meer te schenken dan het bedrag van de vrijstelling.

Voor bijvoorbeeld kinderen geldt dat zij over de eerste € 130.425 dan 10% schenkbelasting moeten betalen. De erfbelasting loopt voor kinderen echter op tot 20%. Komen uw kinderen bij uw overlijden met dit tarief in aanraking? Dan kan een schenking binnen de 10%-schijf dus 10% voordeel opleveren. Het maximale voordeel dat kan worden behaald bedraagt afgerond € 13.042. In deze situatie levert een schenking binnen de vrijstelling zelfs een voordeel op van 20% over het vrijgestelde bedrag (€ 1.135 bij de jaarlijkse vrijstelling van € 5.677).

Gaat u grotere bedragen schenken met de bedoeling de erfbelasting te beperken? Dan is het verstandig om een analyse te maken van uw situatie. Een aantal vragen die dan beantwoord moeten worden: hoeveel bedraagt de erfbelasting in uw situatie precies, welke impact hebben de schenkingen op uw vermogen, welke vorm van schenken past het best en wat is de positie van uw kind? Zo ontstaat een schenkingsplan.

Als u meer over schenken wilt lezen, is mijn artikel Tien vragen over schenken een goede start.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.