Direct naar content

Een nieuw jaar kent veel nieuwe fiscale regels en cijfers. Gedurende het jaar komen er nieuwe kabinetsplannen en wetsvoorstellen die op een later moment moeten ingaan. Wat kunt u in ieder geval verwachten in 2020?

Lastendruk op arbeid gaat verder omlaag

Een belangrijke verandering in 2020 is de invoering van een tweeschijvenstelsel, de sociale vlaktaks, in box 1 van de inkomstenbelasting. Met lagere tarieven. In deze box is het belastbaar inkomen uit werk en wonen belast. Denk bijvoorbeeld aan salaris, winst uit onderneming, pensioen, eigenwoningforfait (inkomensbijtelling voor eigenaar-bewoner) en (aftrekbare) hypotheekrente. Bij een vlaktaks is sprake van één basistarief, bij een sociale vlaktaks komt daar een solidariteitsheffing bovenop. Concreet betekent dat voor 2020 een basistarief van 37,35% én een toptarief van 49,5% voor zover het belastbaar inkomen meer bedraagt dan circa € 68.500. Belastingbetalers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, houden een nog lager tarief omdat zij geen AOW-premie hoeven te betalen.

Voor veel belastingbetalers is het goed nieuws dat zij minder inkomstenbelasting in box 1 gaan betalen over 2020. Alleen het laagste tarief in 2019 is iets hoger in 2020. Maar daar staat tegenover dat het maximum van zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting voor 2020 is verhoogd voor de lagere inkomens.

Beperking belastingvoordeel aftrekposten

Uiteindelijk zullen veel aftrekposten nog slechts verrekenbaar zijn tegen (maximaal) het basistarief. Daardoor wordt het belastingvoordeel van deze aftrekposten beperkt voor belastingbetalers voor zover hun belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan circa € 68.500. Deze aftrekposten leveren dan minder op. Deze beperking van het belastingvoordeel is stapsgewijs voelbaar. In 2020 zijn veel aftrekposten nog verrekenbaar tegen maximaal 46% (in 2019: hypotheekrente tegen maximaal 49%, andere aftrekposten tegen maximaal 51,75%).

Belastingdruk bij aanmerkelijk belang omhoog

Onder andere de DGA (directeur-grootaandeelhouder) van een BV heeft te maken met box 2 van de inkomstenbelasting, waarin het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang is belast. Het tarief is 26,25% in 2020 (2019: 25%). Daar staat tegenover dat het lage tarief in de vennootschapsbelasting (tot een belastbare winst van € 200.000) is verlaagd tot 16,5% in 2020 (2019: 19%). Het hoge tarief in de vennootschapsbelasting is nog steeds 25% in 2020.

Belastingdruk op vermogen omlaag

Voor 2020 zijn de vaste (forfaitaire) rendementspercentages die de Belastingdienst gebruikt voor de belastingheffing over het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting, lager dan die voor 2019. Het heffingvrije vermogen (algemene vrijstelling) van € 30.846 per persoon is iets hoger dan in 2019. De belastingdruk is 0,54% tot 1,6% in 2020, afhankelijk van de omvang van het vermogen in box 3 (2019: 0,58% tot 1,68%).

Bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel

Het kabinet komt in 2020 met bouwstenen voor verbeteringen in ons belastingstelsel. Dat blijkt uit eerdere opmerkingen daarover van staatssecretaris Snel (D66) van Financiën. Het kabinet wil ons belastingstelsel eenvoudiger, doeltreffender en doelmatiger maken. Onder andere het veelbesproken kabinetsplan van september 2019 om box 3 te hervormen per 2022, moet hierop aansluiten. De politieke partijen die meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen (uiterlijk in maart 2021) kunnen vervolgens in 2020 keuzes maken uit de diverse, dan opgeleverde bouwstenen en die opschrijven in hun verkiezingsprogramma. Over deze en andere ontwikkelingen en veranderingen zullen wij u ook in het nieuwe jaar graag informeren.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.