Direct naar content

Wat staat er op de agenda van 2020 van het huidige kabinet-Rutte III? Wanneer kunnen we welke (fiscale) onderwerpen verwachten? Hieronder een selectie uit de recente Planningsbrief 2020 van minister Hoekstra (CDA) van Financiën. De conclusie: het kabinet is nog niet klaar met regeren.

Tweede Kamerverkiezingen

In de loop van 2020 zullen de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen bekend zijn. Deze verkiezingen worden uiterlijk 17 maart 2021 gehouden. In de verkiezingsprogramma’s kunnen we ook over veel (fiscale) onderwerpen en beleidsvoornemens lezen.

Selectie fiscale onderwerpen 2020 (in verwachte volgorde van verschijnen)

Overdrachtsbelasting (februari 2020)

De regering komt met een reactie op het onderzoek naar de overdrachtsbelasting. Vrijwel zeker krijgen we dan meer duidelijkheid over de tarieven van deze vastgoedtaks. Blijft het tarief voor (alle) woningen 2%? Of komt er een afzonderlijk tarief voor starters op de woningmarkt van bijvoorbeeld 0% bij? En eventueel een (veel) hoger tarief dan 2% voor vastgoedbeleggers? Het tarief voor niet-woningen is in 2020 6%; dat gaat per 2021 omhoog naar 7%.

Excessief lenen (maart 2020)

Al in september 2018 maakte de regering de ‘rekening-courantmaatregel’ bekend. Uit de latere toelichting bleek dat deze maatregel vooralsnog niet zal worden beperkt tot rekening-courantsituaties. Volgens het plan is het gedeelte van het totaal aan schulden aan de eigen vennootschap dat hoger is dan € 500.000 vanaf 2022 belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief is dan 26,9% (2020: 26,25%). De regeling gaat niet alleen voor de aanmerkelijkbelanghouder (kortweg: bij een aandelenbezit van minimaal 5%) en diens fiscaal partner gelden. Ook directe familieleden vallen daaronder als zij voor meer dan € 500.000 lenen uit de vennootschap van hun familie. Er komt wel een uitzondering voor eigenwoningschulden in box 1, niet voor de woningfinanciering in box 3. Het langverwachte wetsvoorstel komt volgens de Planningsbrief nu in maart.

Bouwstenen voor beter belastingstelsel (maart 2020)

De regering komt met een aantal concrete bouwstenen voor een fundamentele herziening van ons belastingstelsel. Het gaat niet om één groot allesomvattend plan, maar om een verzameling beleidsopties met knelpunten en perspectief op oplossingen. Politieke partijen kunnen vervolgens daaruit kiezen. Naar verwachting weten we binnenkort meer over het onderzoek naar bijvoorbeeld de inkomens- en vermogenspositie van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). De regering kijkt onder andere naar de mogelijkheden binnen het huidige boxenstelsel om vermogen aan te houden in box 2 of in box 3. En de regering doet onder andere onderzoek naar de ‘BOR’, de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting. In de Kamerbrief uit 2019 van de toenmalige staatssecretaris Snel (D66) van Financiën leest u hier meer over.

Box 3 vanaf 2022 (juni 2020)

In september 2019 lanceerde de regering een plan voor een aanpassing van de belastingheffing over het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Het wetsvoorstel voor het dan nader uitgewerkte plan komt naar verwachting in juni. De fiscale tegemoetkoming voor spaarders in dit plan was overigens geen grote verrassing. Spaarders betalen namelijk nu inkomstenbelasting over een vast rendement dat zij niet hebben ontvangen. Volgens het kabinetsplan wordt vanaf 2022 voor het eerst op individueel niveau rekening gehouden met de werkelijke hoeveelheid spaargeld, overige bezittingen en schulden in box 3. Iedere categorie krijgt een eigen fiscale behandeling. In zes korte video’s bespreken mijn collega René Bruel en ik dit kabinetsplan.

UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (juli 2020)

Naar verwachting dient de regering in juli het wetsvoorstel ‘Registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts’ in bij de Tweede Kamer. Dit gaat over een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden – UBO’s (in het Engels: ultimate beneficial owners) – van trusts en soortgelijke juridische constructies. Het fonds voor gemene rekening valt daar ook onder. Hiervoor geldt een ander UBO-begrip dan voor bijvoorbeeld de BV, NV, stichting en vereniging. Onder ander voor laatstgenoemde organisaties is het wetsvoorstel voor de registratie van bepaalde informatie in het UBO-register al in 2019 ingediend bij de Tweede en daarna bij de Eerste Kamer.

Belastingpakket 2021 (september 2020)

De regering maakt op Prinsjesdag – dinsdag 15 september a.s. – de fiscale plannen voor 2021 bekend. De verwachting is dat het huidige kabinet voor zijn laatste regeringsjaar niet met veel nieuwe, grote fiscale maatregelen komt. In principe staan de tarieven in box 1 en box 2 van de inkomstenbelasting en de tarieven in de vennootschapsbelasting voor 2021 al vast. De tarieven in box 1 en in de vennootschapsbelasting gaan volgend jaar verder omlaag. Het tarief in box 2 gaat omhoog in 2021. Ook de verdere beperking van het maximale belastingvoordeel van veel aftrekposten staat al vast. De verrekening daarvan vindt in 2021 plaats tegen maximaal 43% (2020: 46%).

Box 3 in 2021 (september 2020)

Op Prinsjesdag maakt de regering ook de nieuwe vermogensrendementspercentages voor box 3 voor 2021 bekend. Het gaat om het spaarrendement (gebaseerd op de periode juli 2019 tot en met juni 2020) en het beleggingsrendement voor de belastingheffing in box 3. De peildatum is 1 januari 2021. In mijn blog ‘Zo ziet de belastingheffing in box 3 eruit in 2020’ leest u meer over de percentages voor 2020.

Schenkingsvrijstelling eigen woning (december 2020)

Er komt een onderzoek naar de eenmalige vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting voor het eigen huis. Naar verwachting gaat het om een evaluatie van de huidige regeling. Voor deze schenkingsvrijstelling van € 103.643 gelden specifieke voorwaarden, zoals een bestedingseis en een leeftijdseis. In het blog ‘Welke schenkingsvrijstelling kunt in 2020 toepassen?’ van mijn collega Tjarko Denekamp leest u meer over deze vrijstelling.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.