Direct naar content

Veel mensen willen het oude jaar 2020 nog goed afsluiten, ook op financieel en fiscaal gebied. Iedereen doet dat anders. Hieronder staan onze algemene fiscale eindejaarstips. En hier vindt u onze tips voor ondernemers met een BV. Overleg met uw private banker over uw voorgenomen keuzes. Uiteraard is het belangrijk dat uw uiteindelijke keuzes passend zijn in uw situatie.

Geplande privé-uitgaven doen

Als u geplande privé-uitgaven nog in 2020 doet, dan betaalt u tot maximaal 1,76% van het betaalde bedrag minder inkomstenbelasting in box 3. Maar dan moeten de uitgaven wel een lager vermogen in box 3 tot gevolg hebben. Denk bijvoorbeeld aan sieraden en een klassieke auto voor eigen gebruik. Of aan het betalen van uw aanslag inkomstenbelasting.

Schenkingsvrijstellingen benutten

Voor schenken bestaan diverse vrijstellingen. Ouders kunnen per kind in 2020 maximaal € 5.515 belastingvrij schenken, zonder voorwaarden. U kunt het bedrag gewoon overmaken. Voor anderen, zoals kleinkinderen, is het vrijgestelde bedrag € 2.208. Eenmalig kunt u een hoger bedrag belastingvrij schenken; daarvoor gelden dan wel bepaalde voorwaarden. Vanzelfsprekend moet u het geld ook kunnen missen. In dit blog leest u er meer over.

Goede doelen financieel steunen

Giften aan erkende goede doelen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover het belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan ruim € 68.500, is het belastingvoordeel van aftrekbare giften in 2020 maximaal 46%, in 2021 maximaal 43%. Daarna daalt dit tarief stapsgewijs tot ongeveer 37% in 2023. In dit blog leest u meer over schenken aan goede doelen. Hier leest u meer over Filantropie Advies.

Via een lijfrente sparen

Wilt u dit jaar nog maximaal sparen via een lijfrente, om bijvoorbeeld uw pensioen aan te vullen? De betaalde premie is aftrekbaar van uw inkomen in box 1 tegen maximaal 49,50%. Kijk op onze website als u wilt berekenen welk bedrag bij u over 2020 maximaal aan lijfrentepremie aftrekbaar is. U kunt hierover meer lezen op de website van de Belastingdienst.

Partneralimentatie afkopen

oet u alimentatie betalen aan uw ex-partner? U kunt dan overwegen om deze alimentatieregeling af te kopen. Dan vervalt de betalingsplicht aan uw ex-partner in één keer. Betaalde alimentatie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover uw belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan ruim € 68.500, is het belastingvoordeel in 2020 maximaal 46%, in 2021 maximaal 43%. Daarna daalt dit tarief stapsgewijs tot ongeveer 37% in 2023. Is de afkoopsom (veel) hoger dan uw inkomen in box 1? Dan kan dat voor u ook minder voordelig zijn. De ontvangst van een eenmalige hoge afkoopsom kan ook voor uw ex-partner nadelig uitvallen. In dit blog leest u meer over het afkopen van partneralimentatie.

Met wijzigingen in de overdrachtsbelasting rekening houden

Woningkopers die meerderjarig zijn maar nog geen 35 jaar, kunnen vanaf 2021 eenmalig gebruikmaken van een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 geldt deze vrijstelling alleen nog als de waarde van de woning niet meer dan € 400.000 bedraagt. Is de woningwaarde hoger? Dan moet de koper over het geheel gewoon 2% betalen. In dit blog leest u hier meer over. In alle andere gevallen gaat het tarief per 2021 omhoog naar 8%, zowel voor woningen als voor bedrijfsvastgoed en dergelijke. Het tarief van 8% geldt straks dus ook voor kopers van een tweede huis. En ook voor ouders die een woning kopen om bijvoorbeeld hun kind erin te laten wonen. Voor jongeren kan het in voorkomende gevallen voordelig zijn om de levering van een aangekochte bestaande eigen woning uit te stellen tot 2021. Kopers van een bestaand tweede huis of bestaand beleggingsvastgoed hebben er juist belang bij om de overdracht nog in 2020 te laten plaatsvinden. In dit blog leest u meer over de wijzigingen in de overdrachtsbelasting.

Energielabel aanvragen

Wie in Nederland een woning wil verkopen, moet aan de koper een (definitief) energielabel overhandigen. Nu kunt u zo’n energielabel, dat 10 jaar geldig is, via een eenvoudige online procedure al voor minder dan € 10 krijgen. De aanvrager verstrekt daarvoor zelf de gegevens. Vanaf 2021 moet een energiedeskundige ter plaatse het energielabel komen bepalen. Daardoor zal een energielabel gemiddeld tegen de € 200 gaan kosten. Voor grote woningen kunnen de kosten flink hoger uitkomen dan dat gemiddelde. Een energielabel regelen in 2020 heeft in voorkomende gevallen tot gevolg dat u honderden euro’s bespaart.

Eigenwoningschuld (extra) aflossen

Is de netto hypotheeklast voor uw eigen huis, na verrekening van de hypotheekrenteaftrek, hoger dan het nettorendement na belasting op uw eigen middelen? Dan is het misschien financieel aantrekkelijker voor u om (extra op) uw eigenwoningschuld af te lossen. Als u wilt aflossen met privémiddelen, dan kan het voordelig zijn om dit nog in 2020 te doen. Houdt u er wel rekening mee dat uw financier een zekere afhandelingsperiode nodig kan hebben. Spaart u belastingvrij in bijvoorbeeld een (bank)spaarhypotheek voor het aflossen van uw hypotheek? Dan is het vaak niet verstandig om de hypotheek af te lossen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Laat u hierover goed adviseren.

Eigenwoningschuld oversluiten

Het kan interessant zijn om uw hypotheek over te sluiten als u nu al zekerheid wilt verkrijgen over een relatief lage rente in de toekomst, in de periode na het verstrijken van uw huidige rentevastperiode. De vergoedingsrente (ook wel ‘boeterente’ genoemd) die u eventueel daarbij moet betalen, is in 2020 nog aftrekbaar tegen maximaal 46%, in 2021 maximaal 43%. Daarna daalt dit tarief stapsgewijs tot ongeveer 37% in 2023. Houdt u wel rekening met de tijd die uw financier nodig heeft om dit te kunnen regelen, als u uw hypotheek nog in 2020 wilt oversluiten.

Let op!
ABN AMRO geeft geen belastingadvies. Laat u altijd goed adviseren door uw eigen fiscalist voordat u voor één of meer van de genoemde mogelijkheden kiest.

Wilt u het zeer goed beoordeelde Webinar ‘Eindejaarstips’ terugkijken en alle tips downloaden als pdf? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.