Direct naar content

Het jaar 2022 is in zicht. Veel mensen willen het oude jaar 2021 nog goed afsluiten, ook op financieel en fiscaal gebied. Iedereen doet dat anders. Hieronder staan onze algemene fiscale eindejaarstips en enkele goede voornemens. Overleg met uw private banker over uw voorgenomen keuzes. Uiteraard is het belangrijk dat uw uiteindelijke keuzes passend zijn in uw situatie. Onderstaande 7 tips zijn niet alleen gebaseerd op een selectie uit bestaande wetten en regelgeving, maar ook op de belastingplannen van het demissionaire kabinet-Rutte III voor 2022 en daarna. Deze kunnen tijdens de parlementaire behandeling nog wijzigen. Hieronder leest u meer over de volgende onderwerpen. 

1. Geplande privé-uitgaven doen

Als u geplande privé-uitgaven nog in 2021 doet, dan betaalt u tot maximaal 1,71% van het betaalde bedrag minder inkomstenbelasting in box 3 over 2022In dit blog leest u daar meer over. Maar dan moeten de uitgaven wel een lager vermogen in box 3 tot gevolg hebben. Denk bijvoorbeeld aan sieraden en een klassieke auto voor eigen gebruik. Of aan het betalen van uw aanslag inkomstenbelasting. 

2. Schenkingsvrijstellingen benutten

Voor schenken bestaan diverse vrijstellingen. Ouders kunnen per kind in 2021 maximaal € 6.604 belastingvrij schenken, zonder voorwaarden. Voor anderen, zoals kleinkinderen, is het vrijgestelde bedrag € 3.244 in 2021U kunt deze bedragen gewoon overmaken. Denk eraan dat beide bovengenoemde reguliere vrijstellingen dit jaar € 1.000 hoger zijn dan in andere jaren. Eenmalig kunt u een hoger bedrag belastingvrij schenken; daarvoor gelden dan wel bepaalde voorwaarden. Vanzelfsprekend moet u het geld ook kunnen missen. In dit blogleest u er meer over.

3. Goede doelen financieel steunen

Giften aan erkende goede doelen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover het belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan circa € 69.000, is het belastingvoordeel van aftrekbare giften in 2021 maximaal 43%. In 2022 en 2023 is dit percentage respectievelijk 40% en circa 37%. In dit blogleest u meer over schenken aan goede doelen. En hier leest u meer over Filantropie Advies.

4. Via een lijfrente sparen

Wilt u dit jaar nog maximaal sparen via een lijfrente, om bijvoorbeeld uw pensioen aan te vullen? De betaalde premie is aftrekbaar van uw inkomen in box 1 tegen maximaal 49,5%. Kijk op onze websiteals u wilt berekenen welk bedrag bij u over 2021 maximaal aan lijfrentepremie aftrekbaar is. U kunt hierover meer lezen op de pagina: ‘Lijfrente’ van de Belastingdienst.

5. Partneralimentatie afkopen

Moet u alimentatie betalen aan uw ex-partner? U kunt dan overwegen om deze alimentatieregeling af te kopen. Dan vervalt de betalingsplicht aan uw ex-partner in één keer. Betaalde alimentatie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover uw belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan circa € 69.000, is het belastingvoordeel in 2021 maximaal 43%, in 2022 maximaal 40% en in 2023 maximaal circa 37%. Is de afkoopsom (veel) hoger dan uw inkomen in box 1? Dan kan dat voor u ook minder voordelig zijn. De ontvangst van een eenmalige hoge afkoopsom kan ook voor uw ex-partner nadelig uitvallen. In dit blogleest u meer over het afkopen van partneralimentatie.

6. Eigenwoningschuld (extra) aflossen

Is de netto hypotheeklast voor uw eigen huis, na verrekening van de hypotheekrenteaftrek, hoger dan het nettorendement na belasting op uw eigen middelen? Dan is het misschien financieel aantrekkelijker voor u om (extra op) uw eigenwoningschuld af te lossen. Als u wilt aflossen met privémiddelen, dan kan het voordelig zijn om dit nog in 2021 te doen. Deze privémiddelen behoren dan op 1 januari 2022 (peildatum) niet meer tot de rendementsgrondslag van box 3. Dit kan een besparing van maximaal 1,71% opleveren. Houdt u er wel rekening mee dat uw financier een zekere afhandelingsperiode nodig kan hebben. Doorgaans mag u 10% van de oorspronkelijke leensom (extra) aflossen zonder een vergoedingsrente (ook wel ‘boeterente’ genoemd) te moeten betalen. Dit kunt u checken in uw hypotheekvoorwaarden. Spaart u belastingvrij in bijvoorbeeld een (bank)spaarhypotheek voor het aflossen van uw hypotheek? Dan is het vaak niet verstandig om de hypotheek af te lossen. Laat u hierover goed adviseren.

7. Eigenwoningschuld oversluiten

Het kan interessant zijn om uw hypotheek voor uw eigen huis over te sluiten als u nu al zekerheid wilt verkrijgen over een relatief lage rente in de toekomst, in de periode na het verstrijken van uw huidige rentevastperiode. De vergoedingsrente (ook wel ‘boeterente’ genoemd) die u eventueel daarbij moet betalen, is fiscaal aftrekbaar. Verrekent u de vergoedingsrente in box 1 met inkomen in de hoogste tariefschijf van 49,5% (boven circa € 69.000)? Dan is het maximale verrekentarief in 2021 nog 43%. In 2022 daalt dat naar 40%. En vanaf 2023 is het maximale verrekentarief gelijk aan het basistarief in box 1 van circa 37%. Houdt u wel rekening met de tijd die uw financier nodig heeft om dit te kunnen regelen, als u uw hypotheek nog in 2021 wilt oversluiten.

Het is belangrijk dat u zich bij het maken van keuzes niet alleen laat leiden door de fiscaliteit. Uw keuzes en de gevolgen daarvan moeten immers passend zijn in uw situatie. Het is wel raadzaam zijn om actuele ontwikkelingen in de gaten te houdenDenk er bijvoorbeeld aan dat sommige bestaande fiscale vrijstellingen onder druk staanEn dat schenken mogelijk duurder wordt in de toekomst. In dit blog gaan we in op de toekomst van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. 
 
Vanzelfsprekend wilt u goed voorbereid zijn op het nieuwe jaar 2022. Misschien wilt u op korte termijn (laten) onderzoeken of bijvoorbeeld uw testament en levenstestament nog wel aansluiten op uw huidige situatieDaarover en ook over andere ontwikkelingen vindt u blogs op onze website financialfocus.abnamro.nl. En ook daarover kunt u met ons in gesprek gaan. Hieronder leest u hoe en wanneer u met ons in contact kunt komen. 

 

Let op! 

ABN AMRO geeft geen belastingadvies. Laat u altijd goed adviseren door uw eigen fiscalist voordat u voor één of meer van de genoemde mogelijkheden kiest. 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.