Direct naar content

Het is alweer bijna 2024. Nu de jaarwisseling in zicht is, wilt u misschien nog actie ondernemen en dit jaar financieel goed afsluiten. Welke acties kunt u nog voor het eind van dit jaar nemen of juist uitstellen tot volgend jaar? We hebben voor u een selectie gemaakt van de belangrijkste aandachtspunten voor u en uw vennootschap. Overleg met uw fiscalist en Private Banker over uw voorgenomen keuzes.

Tip 1. Dividend uitkeren in 2023

Vanaf 2024 wijzigen de tarieven voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Inkomen uit aanmerkelijk belang betreft zowel dividenduitkeringen door uw bv als verkoopwinst op aandelen in uw bv

Voor het jaar 2024 worden de volgende tarieven genoemd:

  • Inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 67.000, wordt belast tegen een tarief van 24,5%. (fiscaal partners kunnen samen € 134.000 uitkeren tegen dit tarief).
  • Inkomen boven € 67.000 wordt belast tegen een tarief van 33%.

Het kan voor u voordelig zijn om nog in 2023 dividend uit te keren. U betaalt dan 26,9% belasting over deze dividenduitkering.

U bespaart daarmee maximaal 33% – 26,9% = 6,1% belasting.

Of het voor u voordelig is om in 2023 dividend uit te keren, hangt af van uw persoonlijke situatie en de omvang van uw vermogen in de vennootschap. Meer daarover leest u in deze blog. We adviseren u hierover met uw fiscalist in gesprek te gaan.

Tip 2. Wet excessief lenen

De Wet excessief lenen belast schulden (anders dan eigenwoningschulden) die u hebt bij een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang heeft. De belastingheffing geldt voor schulden die op 31 december aanstaande meer bedragen dan € 700.000.

Het deel van de schuld boven de € 700.000 wordt belast met 26,9% inkomstenbelasting. Meer over de Wet excessief lenen kunt u hier lezen.

Het bedrag van € 700.000 zal in 2024 (peildatum 31 december 2024) worden verlaagd tot € 500.000.

Wij adviseren u met uw fiscalist in gesprek te gaan om te beoordelen of u voor het einde van het jaar nog actie moet ondernemen.

Tip 3. Box 3-vermogen

Uw inkomen in box 3 wordt op forfaitair (voor iedereen gelijk verondersteld percentage van het vermogen) vastgesteld. De hoogte van het box 3-inkomen hangt af van de omvang en samenstelling van uw vermogen in box 3 op 1 januari 2024. In dit blog leest u hier meer over.

Door uw box 3-vermogen anders vorm te geven of vermogen over te dragen, bijvoorbeeld aan uw bv, kunt u wellicht belasting besparen in box 3.

Uw fiscalist kan u helpen om uw vermogen in box 3 te optimaliseren.

De Hoge Raad moet nog oordelen of het belastingstelsel in box 3 zoals dat nu is vormgegeven in strijd is met Europees recht. Immers, als u weinig rendement maakt op uw overig vermogen, betaalt u belasting over inkomen dat u niet hebt ontvangen. Het oordeel van de Hoge Raad zal naar verwachting pas in april 2024 bekend worden. Om die reden is het goed om te bezien wat u op basis van de huidige wet kunt doen om uw vermogen te optimaliseren.

Tip 4. Schenken aan goede doelen door uw vennootschap

In 2023 kan uw vennootschap giften aan erkende goede doelen (hierna ANBI) aftrekken van de winst voor de vennootschapsbelasting. Deze aftrek is maximaal 50% van de fiscale winst en niet hoger dan € 100.000. Als de bv meer schenkt, wordt het bedrag boven de genoemde maxima geacht door de bv aan u te zijn uitgekeerd. Dit gaat gepaard met belastingheffing in box 2. De gift wordt in zoverre dan geacht privé te zijn gedaan en is aftrekbaar binnen de kaders van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting.

Vanaf 2024 mag een vennootschap onbeperkt schenken aan erkende goede doelen zonder dat de schenking wordt gezien als een privévoordeel. Als u meer dan €100.000 aan een ANBI wilt schenken, kan het voordelig zijn om hiermee te wachten tot in 2024.

U bespaart dan box 2-heffing tegen een tarief van 33%. Lees hier meer.

Voor periodieke schenkingen tot €250.000 per jaar kan het voordelig zijn om als privé persoon te schenken. In deze blog leest u meer over de fiscale spelregels bij periodieke schenkingen door privé personen.

Tip 5. Bedrijfsopvolging

De bedrijfsopvolgingsregeling wijzigt. De belangrijkste wijzingen gaan in per 2025.  In 2024 is er een wijziging die vooral van belang is voor vastgoedondernemers. Omdat bedrijfsopvolging een proces is dat tijd vergt, is het goed om nu al te bezien in hoeverre het voor u wenselijk is om voor de wijzigingen in 2025 nog gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling zoals die nu is.

Lees hier meer over de fiscale faciliteiten bij bedrijfsopvolging.

Tip 6. Kijk verder

Het is belangrijk dat u breder kijkt dan de fiscaliteit. De acties die u onderneemt moeten passen bij uw situatie. Ook is het zo dat een deel van de genoemde regelingen nog moet worden aangenomen door het parlement, voordat deze kracht van wet krijgen.

Eindejaarstips particulieren

Deze blog gaat over zaken die u kunt regelen als aandeelhouder van een vennootschap. In het blog ‘Eindejaarstips voor particulieren’ leest u tips voor particulieren.

Terugkijken Webinar Eindejaarstips 2023

In dit webinar bespraken Henk van Beek en René Bruel, beiden Expert Vermogensplanning bij ABN AMRO MeesPierson, de aankomende veranderingen. Dit alles onder de deskundige leiding van presentatrice Daphne Frielink. Kijk nu het webinar terug via onderstaande link.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.