Direct naar content

Waar gaat het over in 2019 op fiscaal gebied? Wat staat er dit jaar op de agenda van het kabinet-Rutte III en wanneer kunnen we wat verwachten? Hieronder een selectie van de onderwerpen in de Planningsbrief 2019 van minister Hoekstra (CDA) van Financiën van december 2018, met een korte toelichting.

Fiscale agenda

 • Brief bouwstenen verbeteringen fiscaal stelsel (maart 2019)

  Staatssecretaris Snel (D66) van Financiën wil ons belastingstelsel eenvoudiger, doeltreffender en doelmatiger maken: “Eens in de zoveel tijd moet je ‘een soort resetbutton’ proberen te vinden.” Een belangrijke voorwaarde is dat de belastinginning niet te complex wordt voor de Belastingdienst. De verwachting is dat de staatssecretaris in ieder geval ingaat op de huidige middelingsregeling.

 • Winterbrief ANBI’s en giftenaftrek (maart 2019)

  Naar verwachting komt het kabinet met concrete plannen om de giften- en ANBI-regeling te verbeteren. Uit evaluaties blijkt dat er nu veel problemen zijn voor gevers, goede doelen en de Belastingdienst.

 • Wetsvoorstel Rekening-courantmaatregel (juni 2019)

  Volgens de fiscale planning dient het kabinet in juni 2019 een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer voor een heel belangrijke fiscale verandering per 2022. Het gaat om de ‘rekening-courantmaatregel’ die het kabinet op Prinsjesdag 2018 bekendmaakte. De contouren van de maatregel zijn bekend: vanaf 2022 is het gedeelte van de totale som van schulden aan de eigen vennootschap dat meer bedraagt dan € 500.000 belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief is dan naar verwachting 26,90%. Er gaat een uitzondering gelden voor eigenwoningschulden.

 • Pakket Belastingplan 2020 (september 2019)

  Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2019, dient de regering het Pakket Belastingplan 2020 in bij de Tweede Kamer. Mogelijk zijn de bouwstenen voor een eenvoudiger, doeltreffender en doelmatiger belastingstelsel dan nader uitgewerkt en omgezet in een wetsvoorstel. Naar verwachting zijn dan ook de nieuwe rendementspercentages voor de belastingheffing in box 3 in 2020 bekend. Het Pakket Belastingplan 2020 zal waarschijnlijk weinig nieuwe fiscale cijfers en percentages voor 2020 bevatten, omdat die in principe vorig jaar al zijn vastgesteld.

 • Evaluatie fiscale behandeling eigen woning (december 2019)

  In december 2019 kunnen we een evaluatie van de fiscale behandeling van de eigen woning verwachten. We weten in ieder geval al dat de eigenwoningregeling een complex uitvoerbare regeling is, vooral bij veranderingen in de leefsituatie of hypotheek.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.