Direct naar content
  • Auteur

Het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs en de uitspraken in de zogeheten Urgenda zaak dwingen de Nederlandse regering tot het nemen van maatregelen om de CO2 uitstoot, veroorzaakt door onder andere woningen, te reduceren. De overheid heeft in dit kader begin november aangekondigd dat zij nog dit jaar extra geld gaat vrijmaken voor de subsidiepot voor de aanschaf van onder andere warmtepompen en zonneboilers. Maar in welke mate wordt u nu als huiseigenaar door de overheid gestimuleerd om de woning waarin u woont te verduurzamen?

Veel belastingen en heffingen afhankelijk van WOZ waarde

De hoogte van verschillende belastingen en heffingen zijn afhankelijk van de (WOZ-)waarde van uw woning. Denk hierbij aan de inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait), de overdrachtsbelasting, de leges omgevingsvergunning, de onroerendezaakbelasting, in sommige gemeenten de rioolheffing, de watersysteemheffing en de schenk- en erfbelasting. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de (WOZ-)waarde van meer duurzame woningen (veelal) hoger is dan die van minder duurzame woningen. Dat betekent dat eigenaren van duurzame panden meer belasting betalen ten opzichte van diegenen die een niet duurzaam soortgelijk pand bezitten.

Daarnaast is het zo dat huiseigenaren met een duurzame woning die in de hoogste tariefschijf van box 1 vallen en een hypotheek hebben relatief benadeeld worden ten opzichte van bezitters die in de hoogste tariefschijf van box 1 vallen én een minder duurzame woning hebben. Eenvoudig omdat de waarde van een duurzamere woning hoger is en als gevolg daarvan de WOZ-waarde ook hoger zal zijn. Dat resulteert in een hoger eigenwoningforfait. Dit eigenwoningforfait is progressief belast in box 1. Vaak zal de hypotheek van eerst genoemde woningen ook hoger zijn, omdat de aankoopprijs ook hoger is. Sinds een paar jaar is  het effectieve percentage waartegen deze hypotheekrente aftrekbaar is in deze situatie lager dan het percentage waartegen het eigenwoningforfait belast is. Hierdoor wordt de bezitter van een duurzaam pand dus relatief benadeeld ten opzichte van een bezitter die een minder duurzame woning heeft.

Hoe kan de overheid verduurzaming van eigen huis extra stimuleren?

Aan de ene kant wil de overheid er voor zorgen dat onze woningen duurzamer worden. Dat is de reden waarom u subsidie ontvangt als u uw woning verduurzaamt. Aan de andere kant moet u vaak meer belastingen en heffingen betalen als u een duurzamere woning heeft. Welke extra positieve prikkels kan de overheid aan woningbezitters geven zodat zij hun woning verduurzamen? Hieronder leest u enkele suggesties.

  • Bonus-malussysteem. De huidige negatieve fiscale prikkel om een woning te verduurzamen kan worden weggenomen door alle woningen in Nederland van een definitief energielabel te voorzien. Middels een bonus-malussysteem kan vervolgens de hoogte van de bonus en malus afhankelijk worden gemaakt van het energielabel. Dit systeem kan voor bepaalde belastingen waarschijnlijk zinvol zijn.
  • Hypotheekrente aftrek afhankelijk maken van energielabel woning. Een ander voorstel is om de hoogte van het percentage waarmee de rente van de hypotheek die is aangegaan om het pand te verduurzamen fiscaal aftrekbaar is, gedurende de gemiddelde terugverdientijd van de voorzieningen afhankelijk te maken van het energielabel van de woning. Door deze maatregel wordt de kans groter dat eigenwoningbezitters ook voorzieningen treffen die nog niet rendabel zijn.
  • Gebouwgebonden financiering. Om bovengenoemde maatregelen effectief te laten zijn, dienen huiseigenaren zo veel mogelijk in staat te worden gesteld om hun huis ook daadwerkelijk te kunnen verduurzamen. Dit kan worden gedaan middels een financiering die voor iedereen open staat voor zover met dit geld de woning wordt verduurzaamt en met de besparing op de energierekening rente en aflossing kan worden betaald.

Uitbreiding begrip ‘groene beleggingen’

Voor het verduurzamen van onze woningvoorraad is veel geld nodig. Het is daarom van belang dat belastingplichtigen geld investeren in de organisaties, die geld uitlenen aan eigenwoningbezitters die hun pand verduurzamen. Dit kan fiscaal worden gestimuleerd door deze fondsen te kwalificeren als “groene beleggingen”. Dit eventueel in combinatie door de groenvrijstelling te verhogen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.