Direct naar content

Met ruim twee maanden voor de boeg, is er nog voldoende tijd om maatregelen te treffen die belastingvoordeel opleveren in 2022.

Om te besparen op de inkomstenbelasting die u over het fiscale jaar 2022 moet betalen, kan het handig zijn – of zelfs noodzakelijk – om daarvoor dit jaar al maatregelen te treffen. Met Peter Pleijsant (53) en Tjarko Denekamp (47), beiden werkzaam op het Expertise­centrum Vermogensplanning van ABN AMRO MeesPierson, bespreekt EW een aantal mogelijkheden om niet meer af te dragen aan de fiscus dan nodig is. Denekamp: ‘Maar laat je niet alleen leiden door de fiscale voordelen. Het moet ook echt passen bij je financiële situatie.’

1.Uitgeven!

‘Wie toch al van plan is om een nieuwe auto te kopen, of andere grote uitgaven te doen, kan dat het beste voor Oud en Nieuw hebben geregeld,’ zegt Pleijsant. Die uitgave gaat namelijk ten koste van het vermogen zoals dat op 1 januari van het jaar door de fiscus wordt gepeild. Hoe lager het saldo aan spaargeld, beleggingen en bijvoorbeeld het vakantiehuis, hoe lager het belaste box 3-vermogen over 2022 uitvalt. De belasting hierover loopt op van 0,56 procent bij een vermogen boven 50.650 euro, tot 1,71 procent over vermogen boven ruim 1 miljoen euro. Voor (fiscale) partners geldt het dubbele van de genoemde vermogens.

Bij een uitgave van 100.000 eur0 daalt de box 3-heffing met maximaal 1.710 euro, rekent Pleijsant voor. Tjarko Denekamp wijst ook op de ‘jubelton’. Die staat onder grote politieke druk, en wordt mogelijk afgeschaft. Tot die tijd kunnen ouders bijvoorbeeld hun kinderen onder voorwaarden belastingvrij ruim 100.000 euro schenken, als de kinderen er bijvoorbeeld een huis van kopen of de hypotheek mee aflossen.

2.Hypotheek aflossen

Met spaargeld zijn ook schulden af te lossen. Valt de schuld in box 3 van de inkomstenbelasting, dan levert aflossen geen fiscaal voordeel op, doordat bezit (spaargeld) en schuld tegen elkaar worden weggestreept. ‘Maar het levert natuurlijk wel financieel voordeel op, als de spaarrente lager ligt dan de hypotheekrente,’ zegt Denekamp. Vaak zal de hypotheek zijn afgesloten voor de aankoop of verbetering van het eigen huis. In dat geval is de schuld meestal een zogeheten eigenwoningschuld, die in box 1 van de inkomstenbelasting valt.

‘Als de hypotheeklast na verrekening van de hypotheekrenteaftrek hoger is dan het netto-rendement op je spaargeld of beleggingen, dan kan er financieel voordeel ontstaan als je op die lening extra aflost met eigen geld,’ zegt Denekamp. ‘Het nadeel is dat je je geld vastzet in stenen. Dat moet wel bij je passen.’

De meeste banken staan toe dat elk jaar maximaal 10 procent van de hypotheekschuld zonder boete mag worden afgelost. Zie daarvoor ook punt 3.

3.Hypotheek oversluiten

De rente loopt weer wat op. Veel geldverstrekkers hebben de rente al verhoogd, of staan op het punt dat te doen. ‘Als je nu al zekerheid wilt hebben over een lage rente in de toekomst, ook na het verstrijken van de huidige rentevaste periode, dan kan het verstandig zijn om de hypotheek over te sluiten,’ zegt Denekamp. Voor het oversluiten van de hypotheek rekenen banken een boete (‘de vergoedingsrente’) als de rente op de nieuwe hypotheek lager is dan op de huidige hypotheek. De bank loopt namelijk rente-inkomsten mis, en de boete is hiervoor een vergoeding.

Geld voor u of een ander

Geld uitgeven kan ook aan uzelf, in de vorm van een lijfrentestorting. Dat levert u extra belastingaftrek op, en later een extra (belast) pensioen. U kunt ook schenken aan het goede doel, dan profiteert u van de giftenaftrek van maximaal 43 procent (2022: 40 procent). U kunt ook schenken aan kinderen en kleinkinderen. Door corona zijn de reguliere vrijstellingen tijdelijk met 1.000 euro verhoogd (kindvrijstelling 2021: 6.604 euro, kleinkind: 3.244 euro).

Als de hypotheek fiscaal een eigen­woningschuld is, dan is de boeterente fiscaal aftrekbaar, tegen maximaal 43 procent als het belastbaar inkomen boven afgerond 69.000 euro uitkomt. Denekamp: ‘In 2022 daalt dat maximale aftrektarief naar 40 procent. Vanaf 2023 is dat tarief gelijk aan het lage tarief in box 1, van circa 37 procent.’ Door dit jaar nog over te sluiten, betaalt de fiscus meer mee aan de boeterente. Houd wel rekening met de tijd die de geldverstrekker nodig heeft om dit te regelen.

4.Van de bv

Ondernemers met een besloten vennootschap (bv), kunnen spaargeld belastingvrij overzetten naar de bv. Maar sparen via de bv-structuur kan wel extra kosten meebrengen. Zo is bijvoorbeeld een notaris nodig om het gestorte geld in de toekomst weer onbelast uit de bv te kunnen halen. ‘Het voordeel moet uiteraard opwegen tegen alle te maken kosten. Laat u hierover goed adviseren door een fiscalist en notaris,’ zegt Pleijsant.

5.Niets doen

Op de handen blijven zitten, kan ook een forse besparing opleveren. Als uw BV geplande transacties pas in 2022 doet, dan betaalt uw BV mogelijk minder vennootschapsbelasting. ‘Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van vastgoed aan uzelf, of aan een ander,’ legt Pleijsant uit. Het gaat om de situatie dat de belastbare winst van de BV boven 245.000 euro uitkomt.

In 2021 is de belastbare winst in de eerste belastingschijf tot 245.000 euro belast met 15 procent vennootschaps­belasting. Daarboven is het 25 procent. ‘Volgend jaar loopt de eerste schijf door tot 395.000 euro. Komt bijvoorbeeld door de verkoop van een pand de winst uit boven 245.000 euro, dan kan dat 10 procent belasting schelen,’ zegt Pleijsant.

Bron: EW, 30 oktober 2021

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.