Direct naar content

In dit blog leest u meer over enkele veranderingen in 2020 in belastingen voor het eigen huis, de financiering daarvan en recente ontwikkelingen op de woningmarkt.

Hypotheekrenteaftrek verder beperkt

Onder bepaalde voorwaarden zijn de (rente)kosten voor het eigen huis, het hoofdverblijf, aftrekbaar. De aftrekpost zorgt ervoor dat de eigenaar-bewoner in principe minder inkomstenbelasting in box 1 betaalt. Het maximumtarief waartegen deze aftrek wordt verrekend, is in 2020 lager dan in 2019 en gaat de komende jaren verder omlaag. In 2020 is dit verrekentarief maximaal 46% (2019: 49%). Dat is vooral van belang voor belastingbetalers met een belastbaar inkomen in box 1 dat hoger is dan circa € 68.500 in 2020. Het maakt hiervoor niet uit hoe hoog de financieringsschuld is en wanneer deze schuld is aangegaan. Verrekent u helemaal geen (rente)kosten in de hoogste belastingschijf (boven een belastbaar inkomen van circa € 68.500)? Dan raakt deze afbouw van de hypotheekrenteaftrek u niet.

Het genoemde percentage van 46% gaat in 2021 verder omlaag naar 43%, in 2022 naar 40% en in 2023 naar 37,1%. De opbrengst van deze afbouw van het aftrektarief voor de aftrekbare kosten van het eigen huis gebruikt de regering om de verlaging van het eigenwoningforfait te betalen (zie hieronder). Lees over toekomstige ontwikkelingen over de hypotheekrenteaftrek in mijn blog ‘Einde hypotheekrenteaftrek in zicht?’.

Eigenwoningforfait omlaag

Het eigenwoningforfait is kortweg een bijtelling voor de eigenaar-bewoner bij diens belastbaar inkomen voor het eigen huis. Daarover moet deze eigenaar-bewoner inkomstenbelasting betalen in box 1. De bijtelling is gebaseerd op de WOZ-waarde van het eigen huis. Ligt de WOZ-waarde van het eigen huis (in privé) tussen € 75.000 en € 1.090.000? Dan is het percentage van het eigenwoningforfait in 2020 0,60% van deze WOZ-waarde (2019: 0,65% voor een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000). Voor het belastingjaar 2020 gaat het om de WOZ-waarde die is bepaald per 1 januari 2019. Het percentage in deze categorie daalt de komende jaren stapsgewijs verder naar 0,45% in 2023.

WOZ-waarde hoger dan € 1.090.000
De eigenaar-bewoner van een huis met een WOZ-waarde dat hoger is dan € 1.090.000 profiteert ook van bovengenoemde verlaging van het eigenwoningforfait. Maar voor zover de WOZ-waarde meer bedraagt dan € 1.090.000 blijft een hoger eigenwoningforfait gelden, namelijk 2,35% in 2020 (2019: idem). De inkomstenbelasting over deze hogere inkomensbijtelling noemt men ook wel ‘villataks’, ook al gaat het niet alleen om villa’s. Vooralsnog blijft het percentage van 2,35% gelden tot 2024.

Verdere beperking ‘Hillen-aftrek’

Als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare (rente)kosten, dan zorgde de ‘Hillen-aftrek’ er tot 2019 voor dat dit saldo helemaal werd verminderd tot nihil. Sinds 2019 gaat deze aftrek jaarlijks met 3,33%-punt omlaag, gedurende 30 jaar. In 2020 bedraagt de ‘Hillen-aftrek’ 93,33% (2019: 96,67%) van de oorspronkelijke aftrekpost. Dit raakt met name belastingbetalers met een huis zonder financiering of met een lage financiering ten opzichte van de WOZ-waarde. Concreet gaat het in 2020 om een bijtelling van 6,67% van het (positieve) saldo van eigenwoningforfait en aftrekbare (rente)kosten. Daarover moeten deze huizenbezitters dan inkomstenbelasting in box 1 betalen.

Hogere schenkingsvrijstelling voor het eigen huis

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om eenmalig ruim € 100.000 te schenken voor het eigen huis zonder dat de ontvanger hierover schenkbelasting moet betalen. Deze schenkingsvrijstelling is in 2020 € 103.643 (2019: € 102.010). Voor deze vrijstelling geldt onder andere een bestedingseis voor de schenking en een leeftijdseis voor de ontvanger. De ontvanger, of fiscaal partner als de ontvanger zelf ‘over de datum is’, is minimaal 18 jaar en maximaal 39 jaar oud. Voor deze regeling geldt dat iemand op zijn 40e verjaardag nog 39 jaar is.

Andere hypotheekregels

Naast fiscale veranderingen kunnen er nog andere aspecten belangrijk zijn voor huizenbezitters. Denk aan de regels over de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van het inkomen. Tweeverdieners mogen het tweede inkomen in 2020 voor 80% (2019: 70%) meetellen. Daardoor kunnen de meeste huishoudens met twee inkomens in 2020 iets meer lenen dan in 2019. In de brief van minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van oktober 2019 over de leennormen 2020 leest u hier meer over.

Er gelden ook voorwaarden voor de verkrijging van een hypotheek. Zo geldt er een maximum voor de hoogte van de hypotheek. Dit is afhankelijk van de waarde van het koophuis en het inkomen van de huiseigenaren. Sinds 2018 kunt u een hypotheek afsluiten tot maximaal 100% van de waarde van uw koophuis. Overige kosten, zoals advies-, notaris- of taxatiekosten, kunt u dan niet meefinancieren uit de hypotheek. Energiebewuste huiseigenaren kunnen in bepaalde situaties wel meer lenen voor hun huis. In de brief van minister Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van december 2019 over financiering en ontzorging van woningeigenaren en op de pagina’s ‘Hoeveel kan ik maximaal lenen voor mijn koopwoning?’ en ‘Kan ik een hogere hypotheek krijgen als ik energiebesparende maatregelen neem?’ op rijksoverheid.nl leest u hier meer over.

Ontwikkelingen op de woningmarkt

Lees meer over actuele ontwikkelingen op de woningmarkt in onze woningmarktmonitor van januari 2020.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.