Direct naar content
3 min. leestijd

Nederlandse gezinnen hebben ruime pensioenpotten, maar ook onderwaterhypotheken. Kan de luxe aan de ene kant het probleem aan de andere kant oplossen?

Op 28 november 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma twee mogelijkheden hiervoor gepresenteerd. Maar veel reden voor enthousiasme lijkt er niet te zijn.

Hypotheek aflossen met pensioen: twee varianten

De twee voorgestelde mogelijkheden zijn:

  1. met een deel van de pensioenpremie de hypotheeklening aflossen
  2. met een deel van het pensioenkapitaal de hypotheeklening aflossen

Gevolgen van het voorstel

De staatssecretaris voorziet de volgende gevolgen van deze mogelijkheden:

  1. Extra aflossingen op hypotheekleningen leiden op termijn tot meer transacties op de woningmarkt. Huishoudens die nu ‘onder water’ staan, krijgen meer mogelijkheden te verhuizen. Een deel van de mensen zal bij verhuizing een duurdere woning kunnen kopen. De huizenprijzen zullen daardoor licht stijgen.
  2. Het pensioeninkomen van diegenen die van de regeling gebruik maken zal dalen.
  3. Met name jongeren zullen gaan aflossen met hun pensioenpremie. Door ons systeem van de doorsneepremie betalen zij tot hun 45e eigenlijk te veel premie. De premie gebruiken om af te lossen op de hypotheeklening lijkt voor hen dus extra gunstig. Ook mensen met een kortere levensverwachting zullen hun pensioengeld inzetten om een deel van de hypotheeklening af te lossen. Deze selectie zorgt er voor dat de pensioenuitkeringen voor iedereen zullen dalen.
  4. Door de keuzevrijheid stijgen de kosten voor de pensioenfondsen. Ook hierdoor zullen de pensioenuitkeringen voor iedereen dalen.

Een mix van voordelen en nadelen.

Mag je van Europa je hypotheek aflossen met je pensioen?

De vraag is overigens of deze flexibilisering niet in strijd is met Europese wetgeving die gaat over gelijke behandeling. Begin volgend jaar is daar meer inzicht in.

Heeft dit idee een serieuze impact?

Het idee is leuk, maar hebben we het ook over serieuze bedragen? Een rekensom:

De gemiddelde pensioenpremie bedraagt 17% van de loonsom. Bij een inkomen van € 40.000,- is dan € 6.800,- bruto. Na belasting is dat ongeveer € 4.000,-. Stel dat hiermee de hypotheeklening wordt afgelost en dat de rente 5% bedraagt. Dat levert op jaarbasis dan € 200,- bruto op. Op maandbasis is dan € 10,- netto.

In deze rekensom ben ik ervan uitgegaan dat de hypotheeklening met de volledige premie wordt afgelost. Ik acht de kans klein dat dit zal mogen. Een basis oudedagsvoorziening lijkt mij wenselijk (dit is ook gezegd in de Tweede Kamer) en daarnaast is premie nodig om nabestaandenpensioen te verzekeren. Stel dat met 50% van de pensioenpremie de hypotheeklening mag worden afgelost. Om in het eerste jaar dan EUR 10 per maand voordeel te hebben, moet er al een inkomen zijn van meer dan € 80.000,-. Vanaf volgend jaar wordt de pensioenopbouw afgetopt op € 100.000,-. Mijn conclusie is dan ook dat het bij deze variant om relatief beperkte maandelijkse voordelen zal gaan.

Het inzetten van pensioenkapitaal

De impact wordt groter als een deel van reeds opgebouwde pensioenkapitaal wordt ingezet. Wat levert het meeste rendement op: aflossen of geld laten staan bij het pensioenfonds? Opnieuw een rekensom:

Uitgangspunten:
Een werknemer gebruikt € 100.000,- van zijn pensioenkapitaal om zijn hypotheeklening af te lossen. De werknemer betaalt 52% inkomstenbelasting over zijn laatst verdiende inkomen. Zijn hypotheeklening bedraagt € 500.000,- en de rente is 5%. Het pensioenfonds maakt ieder jaar een netto rendement van 5%, de werknemer eveneens (voor vermogensrendementsheffing). De tijdshorizon is 5 jaar.

Uitkomsten aflossen:
Bij aflossen vermindert de hypotheeklening (na belasting) met € 48.000,-. De rentelast daalt, wat jaarlijks een netto voordeel € 1.150,- oplevert. Gemeten over 5 jaar hebben we het over een voordeel van ongeveer € 6.200,-. In totaal heeft de werknemer dus een netto kapitaal in handen van € 48.000,- plus € 6.200,- = € 54.200,-.

Uitkomsten pensioenfonds:
Blijft het geld bij het pensioenfonds? Dan levert dat de werknemer netto € 61.200,- op.

Hypotheek aflossen met pensioengeld: conclusie

Het leven is niet alleen een rekensom. Er kunnen ook emotionele argumenten zijn om af te lossen op de hypotheeklening. Maar een duidelijk financieel voordeel is waarschijnlijk wel nodig om deze regeling in de praktijk te laten slagen. Dat financiële voordeel ontstaat mogelijk vanaf 2031. Dan is de hypotheekrente voor velen niet meer fiscaal aftrekbaar. Vooralsnog heb ik mijn twijfels. De regering komt overigens eind 2015 met een nadere uitwerking.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.