Direct naar content

In mijn blog van september jl. heb ik aangegeven dat het kabinet-Rutte III de belastingaftrek van partneralimentatie vanaf 2020 gaat afbouwen. Betaalt u partneralimentatie en heeft u een belastbaar inkomen dat hoger is dan circa € 68.500? Dan kan deze afbouw tot gevolg hebben dat uw netto alimentatielasten in de komende jaren toenemen.

In mijn blog van september jl. heb ik aangegeven dat het kabinet-Rutte III de belastingaftrek van partneralimentatie vanaf 2020 gaat afbouwen. Betaalt u partneralimentatie en heeft u een belastbaar inkomen dat hoger is dan circa € 68.500? Dan kan deze afbouw tot gevolg hebben dat uw netto alimentatielasten in de komende jaren toenemen.

Vermindering belastingaftrek partneralimentatie vanaf 2020

In 2019 valt het gedeelte van het belastbaar inkomen dat hoger is dan € 68.507 in de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting. Betaalde partneralimentatie is in deze hoogste belastingschijf aftrekbaar tegen een belastingtarief van 51,75%. Vanaf 2020 wordt dit aftrekpercentage met circa 15%-punten in 4 jaar afgebouwd tot een (basis)tarief van circa 37% in 2023.

De afbouw van het aftrekpercentage ziet er als volgt uit:

Jaar Aftrekpercentage
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,10%

Partneralimentatie afkopen?

Heeft u een belastbaar inkomen dat hoger is dan circa € 68.500 per jaar en moet u ook na 2019 partneralimentatie betalen? Dan kan het voor u financieel interessant zijn om de alimentatie in bijvoorbeeld 2019 en 2020 af te kopen. U kunt dan nog gebruikmaken van de hogere maximale aftrektarieven van 51,75% en 46%.

Afkoop over meer jaren verdelen?

U moet wel over voldoende liquide middelen beschikken om de afkoopsom te betalen. Is de totale afkoopsom erg hoog? Dan is misschien niet in 1 jaar de hele afkoopsom in de hoogste belastingschijf aftrekbaar. Het kan verstandig zijn om de afkoop van partneralimentatie over meerdere jaren te verdelen.

Afkoop partneralimentatie is een gezamenlijke keuze

Beide partners moeten met de afkoop instemmen. De rechter kan niet de afkoop van partneralimentatie  opleggen. Door afkoop vervalt in één keer uw resterende betalingsplicht aan uw ex-partner. Een verzoek om later alsnog de afkoopsom te verhogen of te verlagen, is niet mogelijk. Een voordeel van de afkoop  van partneralimentatie is, dat u niet meer financieel aan elkaar verbonden bent, tenzij u ook kinderalimentatie moet betalen.

Afkoop via een verzekeraar

De ontvangst van een eenmalige hoge afkoopsom kan ervoor zorgen dat uw ex-partner ineens veel meer inkomstenbelasting moet betalen, omdat een deel van de afkoopsom tegen een hoger belastingtarief wordt belast. Om dit te voorkomen, kunt u de afkoopsom afstorten bij een verzekeraar. De verzekeraar kan maandelijks of jaarlijks een vast bedrag in de vorm van een lijfrente aan uw ex-partner uitkeren.

Mogelijke nadelen afkoop partneralimentatie

Er kunnen ook nadelen kleven aan de afkoop van partneralimentatie. Zo eindigt de alimentatieplicht bijvoorbeeld als uw ex-partner hertrouwt, duurzaam gaat samenwonen of komt te overlijden. Na de afkoop van partneralimentatie spelen wijzigingen in persoonlijke omstandigheden geen rol meer. De volledige verplichting is immers al voldaan. Doet zich één van deze situaties voor? Dan heeft u door de afkoop van partneralimentatie achteraf gezien te veel betaald.

Afkopen of niet?

De belastingaftrek van partneralimentatie wordt in de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting in 4 jaar afgebouwd van een tarief van maximaal 51,75 % in 2019 tot een (basis)tarief van circa 37% in 2023. Dat kan voor u een reden zijn om in 2019 of 2020 afkoop van de nog lopende alimentatieverplichting in overweging te nemen. Afkoop van partneralimentatie heeft voor- en nadelen. Bespreek de financiële gevolgen van afkoop met uw private banker, voordat u definitief hierover een beslissing neemt.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.