Direct naar content

Vanaf 2020 wordt de belastingaftrek van partneralimentatie afgebouwd voor belastingplichtigen met een hoger inkomen. Betaalt u partneralimentatie en heeft u een belastbaar inkomen dat hoger is dan circa € 68.500? Dan zal naar verwachting uw netto alimentatielast in de komende jaren toenemen.

Vermindering belastingaftrek partneralimentatie vanaf 2020

In 2020 wordt het gedeelte van het belastbaar inkomen dat hoger is dan € 68.507 in de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting belast naar een tarief van 49,5%. Daarentegen is in 2020 de betaalde partneralimentatie in deze hoogste belastingschijf nog aftrekbaar tegen een belastingtarief van 46%. Dit aftrekpercentage wordt met circa 9%-punten in 3 jaar verder afgebouwd tot een basistarief van circa 37% in 2023.

De afbouw van het aftrekpercentage ziet er als volgt uit:

Jaar        Aftrekpercentage

2020      46%

2021      43%

2022      40%

2023      37,10%

Partneralimentatie afkopen?

Stel u betaalt € 1.000 partneralimentatie per maand en deze alimentatie is in 2020 tegen een tarief van 46% van uw belastbaar inkomen aftrekbaar. Dan bedraagt uw alimentatielast nu nog € 540 per maand. Bij een belastingaftrek tegen een tarief van 37,1% stijgt uw netto maandlast naar € 629 euro.

Heeft u een belastbaar inkomen dat hoger is dan circa € 68.500 per jaar en moet u ook na 2020 partneralimentatie betalen? Dan kan het voor u financieel interessant zijn om de alimentatie in 2020 af te kopen. U kunt dan nog gebruikmaken van het hogere maximale aftrektarief van 46%.

Afkoop over meer jaren verdelen?

Natuurlijk moet u wel over voldoende vermogen beschikken om de afkoopsom te kunnen betalen. Is de totale afkoopsom erg hoog? Dan is misschien niet in 1 jaar de hele afkoopsom in de hoogste belastingschijf aftrekbaar en kan het verstandig zijn om de afkoop van partneralimentatie over bijvoorbeeld 2 jaren te verdelen.

Afkoop partneralimentatie is een gezamenlijke keuze

Beide partners moeten met de afkoop instemmen. De rechter kan niet de afkoop van partneralimentatie  opleggen. Door afkoop vervalt in één keer uw resterende betalingsplicht aan uw ex-partner en uw ex-partner heeft de zekerheid dat alle verschuldigde partneralimentatie is betaald. Een verzoek om later alsnog de afkoopsom te verhogen of te verlagen, is niet mogelijk. Door de afkoop  van partneralimentatie bent u niet meer financieel aan elkaar verbonden, tenzij u ook kinderalimentatie moet betalen.

Afkoop via een verzekeraar

De ontvangst van een eenmalige hoge afkoopsom kan ervoor zorgen dat uw ex-partner meer inkomstenbelasting moet betalen, omdat een deel van de afkoopsom tegen een hoger tarief van 49,5% wordt belast. Om dit te voorkomen, kunt u de afkoopsom afstorten bij een verzekeraar. Vervolgens kan de verzekeraar de uitkering van alimentatie over meerdere jaren spreiden door  maandelijks of jaarlijks een vast bedrag in de vorm van een lijfrente aan uw ex-partner uit te keren.

Mogelijke nadelen afkoop partneralimentatie

Er kunnen ook nadelen kleven aan de afkoop van partneralimentatie. Zo eindigt de alimentatieplicht bijvoorbeeld als uw ex-partner hertrouwt, duurzaam gaat samenwonen of komt te overlijden. Na de afkoop van partneralimentatie spelen wijzigingen in persoonlijke omstandigheden geen rol meer. De volledige alimentatieplicht is immers voldaan. Doet zich één van deze situaties voor? Dan heeft u door de afkoop van partneralimentatie achteraf gezien te veel betaald.

Afkopen of niet?

De belastingaftrek van partneralimentatie wordt in de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting in 3 jaar verder afgebouwd van een tarief van maximaal 46% in 2020 tot een (basis)tarief van circa 37% in 2023. Dat kan een reden zijn om in 2020 afkoop van de nog lopende alimentatieverplichting in overweging te nemen.

Bespreek de financiële gevolgen van afkoop met uw private banker. U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht rapport via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen. Zo krijgt u een goed beeld van de voor- en nadelen van de afkoop van partneralimentatie en kunt u een weloverwogen beslissing nemen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.