Direct naar content

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer bericht over de stand van zaken van regelgeving voor ANBI’s en giftenaftrek. Dit is met name relevant voor bestuurders van goede doelen. Hier volgt uw samenvatting.

Bent u even kwijt wat de situatie tot dit moment was? Met onze artikelen “Voorstellen voor nieuwe ANBI-regels” en “De toekomst van de giftenaftrek” bent u snel up to date.

  1. De periodieke schenking is een populaire schenkingswijze, voor het schenken van grotere bedragen aan een goed doel. Een periodieke schenking moet afhankelijk zijn van het leven van de schenker. Als er meerdere schenkers zijn, moet worden voldaan aan 1% sterftekans tijdens de looptijd van de schenking. Dat wordt in de praktijk wel eens over het hoofd gezien. En dan is de schenking niet volledig aftrekbaar. Welk praktisch belang is er eigenlijk gediend met deze voorwaarde? Geen, meent nu ook de staatssecretaris en het voornemen is de voorwaarde uit de wet te halen per 1 januari 2024.
  2. ANBI’s hebben een publicatieplicht en grote ANBI’s moeten daarvoor gebruik maken van standaardformulieren. Er gelden verschillende voorwaarden voor fondswervende instellingen en instellingen die dat niet zijn. De voorwaarden en formulieren vindt u op de site van de Belastingdienst.
  3. Er zijn ANBI’s die niet handelen conform wat door een groot deel van de maatschappij als algemeen belang wordt gezien. Het gaat dan bijvoorbeeld om ANBI’s die giften ontvangen uit onvrije landen of om organisaties die zich met conversiepraktijken (‘homogenezing’) bezighouden. Er komt een commissie die gaat bekijken of de definitie van algemeen nut hierop aangepast kan worden. Het is de bedoeling dat deze commissie nog dit jaar met een advies komt.
  4. Voor bestuurders van ANBI’s geldt een integriteitstoets. Dit geeft de Belastingdienst de mogelijkheid om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op te vragen. De verwachting is dat dit op jaarbasis in een gering aantal gevallen zal gebeuren. Er moet gerede twijfel zijn over de integriteit en verzekerd is dat het opvragen van een VOG niet lichtvaardig zal gebeuren.
  5. Crowdfunding kan een middel zijn om fondsen te werven. De vraag is of de crowdfundorganisatie zelf een ANBI kan zijn. De organisatie moet dan zelf algemeen nut beogende activiteiten verrichten en niet alleen een doorgeefluik zijn. Er wordt gekeken of de praktijk meer informatie en duidelijkheid over het toetsingskader kan worden gegeven.
  6. Een ANBI moet gericht zijn op het uitkeren van geld niet op het (onnodig) oppotten van geld. Dit is een open norm die tot veel discussies leidt. In overleg met het SBF worden momenteel nadere criteria ontwikkeld. De omvang van reserves en de (periodieke) waardering van vermogensbestanddelen komen daarbij aan de orde. Dit betreft bijvoorbeeld de vraag in hoeverre niet-gerealiseerde koerswinsten op beleggingen tot het geefbudget gerekend moeten worden.
  7. Het toezicht op ANBI’s moet zo zijn dat er een gerede kans bestaat op een controle en er permanent toezicht is op de financiële gegevens. Bijvoorbeeld om witwassen te voorkomen. Er zal onderzoek gedaan gaan worden naar het risico van witwaspraktijken bij ANBI’s.

De staatssecretaris hoopt begin 2022 verslag te kunnen doen van alle vervolgacties. Voor u als bestuurder van een ANBI zijn er op dit moment waarschijnlijk geen actiepunten uit deze brief. Maar u bent nu op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ook geeft de brief u een indruk van de regelgeving en de doelstellingen daarvan, waarmee u als bestuurder te maken heeft.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.