Direct naar content

Sinds 2006 is het voor werknemers in loondienst mogelijk om fiscaalvriendelijk te sparen door gebruik te maken van een levensloopregeling via hun werkgever. Op Prinsjesdag 2020 heeft de regering aangekondigd dat deze regeling uiterlijk 1 november 2021 geheel komt te vervallen. Of al eerder als u de AOW-leeftijd bereikt of uw pensioen eerder in laat gaan. Wat zijn de fiscale gevolgen en hoe gaat u uw levenslooptegoed gebruiken?

Vrijval levenslooptegoed leidt tot inkomenspiek

Door de vrijval van uw levensloopsaldo ontstaat er in 2021 mogelijk een piek in uw inkomen. Uw levenslooptegoed wordt in één keer voor het gehele bedrag in de heffing van inkomstenbelasting betrokken in box 1.  Als uw belastbaar inkomen minder bedraagt dan € 68.508 wordt er 37,10% inkomstenbelasting ingehouden. Is uw belastbaar inkomen hoger dan € 68.508? Dan wordt over het gedeelte hoger dan € 68.508 49,50% inkomstenbelasting geheven.

Gevolgen heffingskortingen

De vrijval van uw levensloopsaldo kan ervoor zorgen dat u in 2021 minder heffingskorting krijgt. Veel heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk zoals de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de ouderenkorting. Deze heffingskortingen nemen af naarmate het inkomen hoger is.

Levensloopverlofkorting

Mogelijk heeft u recht op een levensloopverlofkorting. Op de verschuldigde inkomstenbelasting kan een korting worden toegepast van € 223 voor elk jaar dat u van 2006 t/m 2011 heeft deelgenomen aan de levensloopregeling. Deze korting mag u niet bij een eerdere opname hebben genoten.

Middeling inkomen box 1

Is uw belastbaar inkomen in box 1 zonder vrijval van uw levensloopsaldo lager dan € 68.508? Door een beroep te doen op de zogenaamde middelingsregeling bent u misschien minder inkomstenbelasting verschuldigd. Met inkomensmiddeling wordt het gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten jaren berekend. Vervolgens wordt berekend hoeveel inkomstenbelasting er op basis van dit gemiddelde inkomen per jaar betaald zou moeten worden.

Leidt deze berekening tot een lager verschuldigd bedrag dan het bedrag van de definitieve belastingaanslagen? En is het verschil groter dan € 545? Dan kunt u in aanmerking komen voor een belastingteruggave.

Gevolgen huurtoeslag en/of zorgtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag en/of zorgtoeslag? Deze toeslagen zijn inkomensafhankelijk en zij worden lager of vervallen helemaal naarmate het inkomen hoger is. Het levensloopsaldo dat dit jaar vrijvalt telt mee in het inkomen waarop de huurtoeslag en/of zorgtoeslag 2021 is gebaseerd. Dit kan tot gevolg hebben dat u de huurtoeslag en/of zorgtoeslag later geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Uw levensloopsaldo voor vermogensopbouw gebruiken

Er gelden voor de besteding van uw levenslooptegoed geen beperkingen. U kunt uw levensloopsaldo  consumeren, maar u kunt er ook voor kiezen om extra vermogen op te bouwen. Dat kan op verschillende manieren. Ik zet een aantal mogelijkheden op een rij:

 1. Pensioen opbouwen
  Soms kunt u uw levensloopsaldo geheel of gedeeltelijk gebruiken om via de pensioenregeling van uw werkgever meer pensioen op te bouwen. U kunt bij uw pensioenuitvoerder informeren of aanvulling van uw pensioen op basis van de bestaande pensioenregeling mogelijk is.
 2. Lijfrente afsluiten
  Als er sprake is van voldoende jaarruimte en/of reserveringsruimte, kunt u een deel van het tegoed gebruiken als premie voor een nieuwe lijfrente. Deze lijfrentepremie kunt u storten op een bankspaarrekening. Met een lijfrente zorgt u op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen dat u vanaf een bepaald moment krijgt uitbetaald, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat.
 3. Hypotheek extra aflossen
  Huizenbezitters bouwen vermogen op als zij hun hypotheek afbetalen. Door extra aflossingen dalen uw maandlasten en neemt de overwaarde toe. Of het verstandig is om uw hypotheek extra af te lossen, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie en uw hypotheekvoorwaarden. Daarbij speelt het rendement een belangrijke rol. Aflossen van uw hypotheek is financieel aantrekkelijk als het netto rendement van uw spaargeld en uw beleggingen in box 3 lager is dan de netto kosten van uw hypotheek in box 1.
 4. Sparen
  U kunt door te sparen vermogen opbouwen. Een voordeel van sparen is, dat u weet waar u aan toe bent. Ook kunt u met een reguliere spaarrekening altijd bij uw geld. Door te sparen zijn met name financiële doelen op kortere termijn goed te realiseren. Echter de rente op spaargeld is inmiddels tot het nulpunt gedaald. Dat maakt het moeilijk om met alleen de inleg van spaargeld voldoende extra vermogen op te bouwen.
 5. Beleggen als alternatief?
  U kunt er ook voor kiezen om extra vermogen op te bouwen door in combinatie met sparen een deel van uw vermogen te beleggen, bijvoorbeeld via beleggingsfondsen in aandelen of in onroerend goed. Met beleggen kunt u op langere termijn vaak een hoger rendement realiseren, maar beleggen is niet zonder risico’s. De waarde van beleggingen kan veranderen. Met beleggen kunt u (een deel van) uw inleg verliezen. Met beleggen kunt u vaak gemakkelijker vermogen opbouwen om uw financiële doelen op langere termijn te bereiken.

Tot slot

De vrijval van uw levenslooptegoed heeft meestal gevolgen voor de te betalen inkomstenbelasting en te ontvangen toeslagen. U kunt ervoor kiezen om met uw netto levensloopsaldo extra vermogen op te bouwen. Bespreek dit tijdig met uw private banker. U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht rapport via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen. Zo kunt u de vermogensopbouw kiezen, die het beste bij uw financiële situatie past.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.