Direct naar content
3 min. leestijd

Mannen van boven de 35 leven korter, vrouwen leven langer

9 september jongstleden heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe Prognosetafel (voorheen: sterftetabel) gepresenteerd. Ik ga u niet vermoeien met moeilijke termen en modelaanpassingen die het AG heeft doorgevoerd. Wel met wat interessante wetenswaardigheden.

De levensverwachting

De levensverwachting in Nederland is de laatste 50 jaar elke 10 jaar met ongeveer 2 jaar toegenomen. Dit betekent dat elke generatie ruim 5 jaar ouder wordt dan de vorige.

Onderstaande grafiek laat zien dat de levensverwachting bij geboorte van zowel meisjes als jongens gestaag is toegenomen de afgelopen 60 jaar.

levensverwachting bij geboorte
Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is het van essentieel belang continu inzicht te hebben in deze ontwikkeling rondom levensverwachting. Ook voor u als consument is dit inzicht van belang. Hoe langer we gemiddeld leven, des te goedkoper wordt de premie van de overlijdensrisicoverzekering. Maar een stijging van de levensverwachting heeft ook een keerzijde. De uitkering die we krijgen voor ons lijfrentekapitaal wordt lager, en de kans wordt kleiner dat ons pensioen (volledig) wordt geïndexeerd voor inflatie.

Conclusies

Uit de Prognosetafel AG2014 blijkt dat de sterftekansen voor zowel vrouwen als gemiddeld genomen en voor mannen nog steeds dalen en dat de levensverwachting blijft stijgen. Op basis van de laatste inzichten bedraagt de levensverwachting van een in 2014 geboren vrouw 92,2 jaar en van een in 2014 geboren man 89,9 jaar. Bij 65-jarige mannen is de levensverwachting ten opzichte van het model 2012 echter afgenomen met 0,7 jaar van 20,4 jaar naar 19,7 jaar. Mannen onder de 35 jaar worden juist ouder. Naar verwachting stijgt de levensverwachting van jongens en meisjes die in de komende 50 jaar worden geboren verder met 3 à 4 jaar.

Gevolgen van de levensverwachting voor uw pensioen: indexatie

Het langer leven heeft gevolgen voor de indexatie van uw pensioen. Een pensioenfonds zal pas indexeren als er voldoende vet op haar botten zit. Als de pensioenvoorziening stijgt (als gevolg van het feit dat we langer leven) bestaat de kans dat het vet op de botten minder wordt. Dit heeft weer tot gevolg dat er niet of minder wordt geïndexeerd. Wat voor u geldt is afhankelijk van de samenstelling van de deelnemers van het pensioenfonds waarbij u bent aangesloten.

Algemeen kan worden gesteld dat bij pensioenfondsen en pensioenportefeuilles met relatief veel ouderen en relatief veel mannen, de pensioenvoorzieningen iets zullen dalen (goed nieuws voor de kans op indexatie) en dat bij pensioenfondsen en pensioenportefeuilles met relatief veel jongeren en relatief veel vrouwen de pensioenvoorzieningen iets zullen stijgen (slecht nieuws voor de kans op indexatie).

Gevolgen van de levensverwachting voor uw pensioen: pensioenpremie

Het effect van de nieuwe prognosetafel is voor de pensioenpremie bij fondsen met overwegend mannelijke deelnemers beperkt (mannen onder de 35 worden wat ouder, mannen boven de 35 iets minder oud).

Hebben we daarentegen te maken met een pensioenfonds met name vrouwen - denk hierbij aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (het pensioenfonds voor de verpleegkundigen) - dan zal de premie juist iets stijgen. Dit komt omdat vrouwen tot 55 jaar gemiddeld gezien ouder worden.

Gevolgen voor de AOW leeftijd?

Als de Prognosetafel AG2014 wordt gebruikt voor de eerstvolgende vaststelling (2019) van de AOW-leeftijd, dan is er op basis van de huidige wetgeving naar verwachting geen reden de AOW-leeftijd in 2024 verder te verhogen.

Voorspellingen

Het is aardig om in de toekomst te kijken. Het model wat het AG gebruikt laat dan het volgende zien:

man 0 jaar vrouw 0 jaar man 65 jaar vrouw 65 jaar
2014 89,9 92,2 19,7 22,8
2039 92,4 94,5 22,9 25,6
2064 94,1 96,1 25,5 27,8

Uit bovenstaande tabel valt bijvoorbeeld te lezen dat een vrouw die dit jaar wordt geboren gemiddeld 92,2 jaar oud wordt. Een man die in 2039 65 wordt, heeft een levensverwachting van nog 22,9 jaar.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.