Direct naar content
5 min. leestijd
 • Auteur

Bij veel banken moeten vermogende spaarders rente betalen over hun spaargeld. Het kan vervelend voelen als dit voor u geldt. U bent al uw hele leven gewend om spaarrente te ontvangen, negatieve spaarrente was eigenlijk ondenkbaar. Al jarenlang dalen de spaarrentes. En rationeel beschouwd is een daling van 2% naar 0% viermaal zo ingrijpend als een daling van 0% naar -0,5%. Maar zo voelt dat vaak niet. In dit blog leest u wat u kunt doen als u met negatieve spaarrente geconfronteerd wordt.

Waarom negatieve spaarrente?

Een belangrijke oorzaak is het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Banken zijn door Europese wetgeving verplicht om bij de ECB een deel van hun spaargeld te parkeren. Sinds 2014 betalen banken daarvoor rente. Met dat rentebeleid wil de ECB stimuleren dat banken geld uitlenen en niet stallen bij de ECB. Als banken daardoor meer geld uitlenen aan bedrijven en particulieren, kunnen die dit vervolgens uitgeven. Daarmee hoopt de ECB de economie aan te jagen en de inflatie op het gewenste niveau van iets onder de 2% te krijgen. Sinds enige tijd berekenen banken daarom een negatieve spaarrente aan vermogende spaarders. U leest hier de regels bij ABN AMRO MeesPierson.

Welk doel heeft uw spaargeld?

Spaargeld kan verschillende rollen spelen binnen uw financiën. Het is belangrijk uw doelen voor ogen te houden als u besluit wat te doen met uw spaargeld.

Veel particulier spaargeld is een buffer, bijvoorbeeld voor noodsituaties of zorgkosten. Of het is bestemd voor specifieke uitgaven zoals een auto of tweede woning. Misschien is uw spaargeld bedoeld voor hypotheekaflossing of als inkomensaanvulling als u stopt met werken. Ook het helpen van anderen is een veelgehoord spaardoel. Denk aan schenkingen binnen uw familie of aan filantropische doelen.

Ook zakelijk kan spaargeld een belangrijke rol vervullen, bijvoorbeeld in uw eenmanszaak of BV. Denk aan investeringsdoelen of als liquide buffer voor betalingen. Ook kunnen fiscale overwegingen meespelen. Zo heeft u misschien spaargeld in een stamrecht-BV om uw pensioeninkomen aan te vullen. Of heeft u spaargeld in een BV zodat u niet meer in box 3 maar in box 2 inkomstenbelasting betaalt.

Streven naar een hoger rendement

U streeft naar positief rendement op uw vermogen. Spaargeld levert niets meer op en is soms zelfs een kostenpost geworden. Onderstaande mogelijkheden kunnen bijdragen aan een hoger rendement. Hoger rendement gaat vrijwel altijd gepaard met hoger risico. Bijvoorbeeld het risico dat uw vermogen in waarde schommelt of dat u uw geld niet (geheel) terugkrijgt. Breng daarom altijd vooraf in kaart hoeveel risico u kunt en wilt lopen, zodat u kiest voor passende oplossing voor uw situatie.

 • U kunt een deel van uw spaargeld gaan beleggen. Bijvoorbeeld in aandelen- of obligatiefondsen.
 • U kunt geld uitlenen aan anderen. De leningrente vormt dan uw rendement. Leg afspraken over rente, terugbetaling en zekerheden schriftelijk vast.
 • Belegt u in vastgoed, dan kan een waardestijging zorgen voor vermogensgroei. En bij verhuur kunnen de huurinkomsten een stabiele inkomstenbron vormen. Let op: koopt u vanaf 2021 beleggingsvastgoed? Dan betaalt u 8% overdrachtsbelasting. Voor beleggers in woningen is dit tarief vier keer hoger dan in 2020 (2%).

Schulden aflossen

Met uw spaargeld kunt u schulden aflossen. Bij een negatieve spaarrente slaat u twee vliegen in één klap: u bespaart leningrente en u betaalt niet langer voor uw spaargeld. Ook realiseert u mogelijk bijkomend fiscaal voordeel. Aandachtspunt is dat u na aflossing meestal niet eenvoudig het geld kunt teruglenen met hetzelfde fiscale voordeel. En soms betaalt u een boete bij vervroegde aflossing.

 • U kunt uw woninghypotheek (deels) aflossen. Dit kan een fiscale besparing opleveren doordat u vermogen verplaatst van box 3 naar box 1. Soms is spaargeld bijstorten in een bestaande (bank)spaarhypotheek gunstiger dan direct aflossen.
 • U kunt andere privéschulden aflossen. Heeft u bij uw eigen BV een schuld hoger dan € 500.000? Overweeg dan om deze af te lossen zodat u belastingheffing in 2023 vanwege nieuwe fiscale wetgeving voorkomt.
 • Ook zakelijk kunt u schulden aflossen. Houd hierbij onder andere rekening met de liquiditeitsbehoefte van uw onderneming. Bijvoorbeeld met de ‘oorlogskas’ bestemd voor overnames of uitbreidingen.

Spaargeld en fiscaliteit

Veel mogelijkheden hebben fiscale gevolgen, zo ook onderstaande zaken. Uw fiscaal adviseur kan samen met u bekijken wat voor u passend is.

 • Het kan zinvol zijn om, bij voorkeur vóór eind 2020, spaargeld in uw bestaande BV te storten. Let op bijkomende kosten en verplichtingen. Zo wordt uw vermogen voor de buitenwereld zichtbaarder in uw BV.
 • U kunt spaargeld storten in een lijfrente door uw jaar- en reserveringsruimte te benutten. Zo spaart u met fiscaal voordeel voor toekomstige pensioenaanvulling.
 • Heeft u grote uitgaven gepland? Overweeg dan deze naar voren te halen. Koopt u vóór eind 2020 voor privédoeleinden een consumptiegoed zoals een auto, dan telt dit in 2021 niet mee in box 3. En u betaalt geen negatieve spaarrente meer over het gebruikte spaargeld.

Anderen helpen

Goed doen met uw geld geeft voldoening, bijvoorbeeld als u familieleden financieel helpt. Ook kunt u goede doelen steunen met uw spaargeld. Lees hier wat ABN AMRO MeesPierson op dit vlak voor u kan betekenen.

 • U kunt uw kinderen helpen bij het kopen van een woning. Bijvoorbeeld met een grote schenking, die onder voorwaarden onbelast is. Of met een familielening.
 • Door spaargeld te schenken, kunt u familieleden of anderen een steuntje in de rug geven. Soms besparen uw erfgenamen daardoor ook toekomstige erfbelasting.
 • Met uw spaargeld kunt u impact maken door goede doelen te steunen. Soms levert dit ook fiscaal voordeel op door de giftenaftrek. U kunt rechtstreeks schenken of bijvoorbeeld een familiestichting of fonds op naam oprichten.

Wat is verstandig in uw situatie?

Niet alleen uw spaardoelen zijn belangrijk bij een negatieve spaarrente. Ook de mate waarin u risico kunt en wilt lopen, speelt een cruciale rol. Inzicht in uw totale financiële situatie is essentieel voor een goede beslissing over uw spaargeld. Veel mensen vinden het lastig om alles zelf in kaart te brengen. Met een deskundige hierover sparren is daarom raadzaam. Bijvoorbeeld met uw private banker of fiscaal adviseur.

ABN AMRO MeesPierson bespreekt graag met u wat past bij uw persoonlijke situatie. Met Financieel Inzicht krijgt u een totaalplaatje van uw financiële situatie. Is uw situatie complex of bent u ondernemer? Dan bieden wij u een interactief gesprek met een specialist vermogensplanning. Door gefundeerde keuzes te maken, blijven uw financiën ook bij een negatieve spaarrente toekomstbestendig!

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.