Direct naar content

Onze regering heeft een aantal maatregelen genomen voor ondernemers met betalingsproblemen vanwege de coronacrisis. Het pakket is al een aantal keren gewijzigd. Hieronder ga ik in op enkele fiscale maatregelen om later belasting te betalen: (1) bijzonder uitstel van betaling; en (2) uitstel ingangsdatum nieuwe wetgeving over excessief lenen. In een ander blog leest u over minder belasting betalen.

Bijzonder uitstel van betaling

De ondernemer met betalingsproblemen vanwege de coronacrisis kan voor de periode tot en met 31 december 2020 voor bepaalde belastingaanslagen bijzonder uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Ondernemers die al uitstel hebben, kunnen de Belastingdienst vragen om verlenging van het uitstel tot en met 31 december 2020. Aanvankelijk kon dat tot 1 oktober 2020. U leest er meer over op de pagina ‘Belastingmaatregelen voor ondernemers, werkgevers en consumenten’ van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en op de pagina ‘Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis’ van de Belastingdienst.

Op de pagina van de Belastingdienst ziet u ook dat de ondernemer een keuze moet maken uit de volgende mogelijkheden:

  • Ik wil voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvragen
  • Ik wil het bijzonder uitstel van betaling verlengen en mijn belastingschuld was lager dan € 20.000;
  • Ik wil het bijzonder uitstel van betaling verlengen en mijn belastingschuld was € 20.000 of hoger.

De ondernemer kan in één keer uitstel van betaling vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). De ondernemer hoeft niet te wachten tot hij of zij voor alle vijf een aanslag heeft ontvangen, één aanslag is voldoende. Als de ondernemer niet voor alle vijf genoemde aanslagen uitstel nodig heeft, dan kan de ondernemer de overige aanslagen in principe gewoon betalen. Voor een aantal andere aanslagen kan de ondernemer ook bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Maar dat moet dan wel afzonderlijk, per aanslag. Het gaat onder andere om alle aanslagen assurantiebelasting en verhuurderheffing.

Bij het verzoek om het verlengde uitstel heeft de Belastingdienst bepaalde informatie van de ondernemer nodig om te bepalen of de ondernemer daarvoor in aanmerking komt. Belangrijk zijn met name de omstandigheden en de gevolgen waardoor de onderneming is geraakt door de coronacrisis. En de ondernemer moet verklaren dat de ondernemer er alles aan doet om de liquiditeitspositie van de onderneming te behouden of te versterken. Zo mag de ondernemer onder andere voorlopig geen besluit nemen om dividend uit te keren. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring. Als de ondernemer verlenging aanvraagt en diens belastingschuld was € 20.000 of hoger toen de ondernemer voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling aanvroeg, dan moet de ondernemer extra informatie aanleveren, namelijk een verklaring van derde-deskundige met een liquiditeitsprognose.

Heeft de aanvraag betrekking op een vennootschap onder firma of een maatschap? Let er dan op dat de vennoten of maten afzonderlijk om verlenging van het uitstel moeten vragen voor de aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet als dat wenselijk en nodig is.

U leest er meer over op genoemde pagina van de Belastingdienst. Op bovengenoemde pagina van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat leest u onder andere ook wanneer ondernemers weer belasting moeten betalen en hoe de terugbetalingsregeling van de belastingschuld eruitziet.

Het kan raadzaam zijn dat u uw fiscaal adviseur om fiscaal advies vraagt. Onder andere op de pagina ‘Coronavirus: financiële regelingen‘ leest u meer over de maatregelen van de regering.

Lagere belasting- en invorderingsrente

In normale situaties heeft het later betalen van belasting vaak nadelige financiële gevolgen. Er komt dan in ieder geval rente bij, bovenop de belastingaanslag. De Belastingdienst ontvangt het bedrag van de belasting immers te laat. De hoogte van deze rente kan in bepaalde situaties zelfs meer dan 8% (!) zijn. De regering heeft eerder deze rentepercentages tijdelijk verlaagd. De invorderingsrente is tot en met 31 december 2021 0,01%. Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente 4%, dat geldt ook de vennootschapsbelasting tot en met 31 december 2021. Op de pagina ’Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente’ van de Belastingdienst leest u er meer over.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

Medio juni 2020 heeft de regering het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel beoogt om, voor zover de schuld aan de eigen vennootschap in totaal meer bedraagt dan € 500.000, het meerdere in de toekomst als ‘fictief regulier voordeel’ (fictief dividend) te belasten in box 2 van de inkomstenbelasting. In dit blog leest u er meer over.

Een coronamaatregel ziet op uitstel van de ingangsdatum van deze nieuwe wetgeving, van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. De regering heeft hiertoe besloten omdat het voor aandeelhouders met een hogere schuld op dit moment vanwege de coronacrisis lastig kan zijn om deze schuld alvast af te lossen tot in ieder geval de vastgestelde € 500.000.

De nieuwe wetgeving heeft in principe alleen betrekking op de schulden die in totaal meer bedragen dan € 500.000. Voor zover de schulden aan de eigen vennootschap in totaal lager zijn dan dit bedrag, verandert er niets. Over de zakelijkheid daarvan kan dan eventueel nog steeds een discussie ontstaan met de Belastingdienst. Dat geldt overigens, tot de nieuwe wetgeving ingaat, ook voor schulden die in totaal hoger zijn dan € 500.000. U kunt het terugzien in mijn video daarover.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.