Direct naar content

Onze regering heeft een aantal maatregelen genomen voor ondernemers met betalingsproblemen vanwege de coronacrisis. Het pakket is al een aantal keren gewijzigd.  Hieronder leest u daar meer over.

Het gaat in dit blog over een belangrijke fiscale maatregel om later belasting te betalen, namelijk bijzonder uitstel van betaling. In een ander blog leest u over minder belasting betalen. Let u erop dat het aanvragen van verlenging van bijzonder uitstel van betaling onder andere tot gevolg heeft dat u enige tijd geen besluit mag nemen om dividend uit te keren. Aan het einde van dit blog leest u ook over de financiële gevolgen van het verleende bijzonder uitstel van betaling.

Op tijd bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Bent u ondernemer en heeft u betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u tot en met 30 september 2021 voor bepaalde belastingaanslagen bijzonder uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Heeft u al uitstel? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om verlenging van het uitstel. Dit kan ook tot en met 30 september 2021.

U kunt in één keer uitstel van betaling vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). U hoeft niet te wachten tot u voor alle vijf soorten een aanslag heeft ontvangen, één aanslag is voldoende. Als u niet voor alle vijf genoemde soorten aanslagen uitstel nodig heeft, dan kunt u de overige aanslagen in principe gewoon betalen. Voor een aantal andere aanslagen kunt u ook bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Maar dat moet dan wel afzonderlijk, per aanslag. Het gaat onder andere om alle aanslagen assurantiebelasting en verhuurderheffing.

Is het uw eerste aanvraag of gaat het om een verlenging?

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen drie situaties:

  • U vraagt voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling aan.
  • U wilt het bijzonder uitstel van betaling verlengen en uw totale belastingschuld was lager dan € 20.000.
  • U wilt het bijzonder uitstel van betaling verlengen en uw totale belastingschuld was € 20.000 of hoger.

Heeft de aanvraag betrekking op een vennootschap onder firma of een maatschap? Denkt u er dan aan dat de vennoten of maten afzonderlijk een verzoek moeten doen voor de aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet als dat wenselijk en nodig is.

Extra informatie én verbod op dividenduitkering

Als u verlenging van het bijzonder uitstel van betaling wilt, dan heeft de Belastingdienst extra informatie van u nodig. U moet aannemelijk maken dat uw betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven hoe uw omzet is gedaald. Of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd. Bewijsstukken die uw toelichting kunnen onderbouwen, kunt u meesturen.

De Belastingdienst heeft ook een verklaring van u nodig waaruit blijkt dat u er alles aan doet om de liquiditeitspositie van de onderneming te behouden of te versterken. In uw verklaring staat dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben, worden uitgekeerd. Uitbetalingen waartoe uw bedrijf in 2019 al formeel had besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

Was uw belastingschuld € 20.000 of hoger toen u voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling aanvroeg? Dan moet u ook een verklaring van derde-deskundige aanleveren. De deskundige moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. U moet ook een liquiditeitsprognose aanleveren. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of uw belastingadviseur of accountant, niet iemand uit uw eigen onderneming.

Let op de rente die u moet betalen bij uitstel

Het later (mogen) betalen van belasting heeft vaak nadelige financiële gevolgen. Er komt dan in ieder geval rente bij, bovenop de belastingaanslag. De Belastingdienst ontvangt het bedrag van de belasting immers te laat. De hoogte van deze rente kan in bepaalde situaties zelfs meer dan 8% (!) zijn. Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente 4%, dat geldt ook voor de vennootschapsbelasting tot en met 31 december 2021. De invorderingsrente over de al opgelegde, nog niet betaalde aanslagen, is 0,01% tot en met 31 december 2021. Op de pagina ’Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente’ van de Belastingdienst leest u daar meer over.

Let op de terugbetalingsregeling

Op de pagina’s ‘Belastingmaatregelen voor ondernemers, werkgevers en consumenten’ en ‘Coronavirus: financiële regelingen’ van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het bovenstaande en daar leest u ook over de laatste stand van zaken. Daar leest u ook wanneer u weer belasting moet betalen en hoe de terugbetalingsregeling van uw belastingschuld eruitziet. En u leest daar meer over andere maatregelen. Het kan raadzaam zijn dat u over het bovenstaande fiscaal advies vraagt aan uw fiscaal adviseur.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.