Direct naar content
  • Auteur

1. Wat houdt premievrij voortzetten van het PEB in?

Premievrij voortzetten houdt in dat u en uw (ex) partner de tot nu toe opgebouwde aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijven behouden. Kortom alles blijft bij het oude. U bouwt alleen verder geen pensioen meer op.

De belangrijkste voor- en nadelen van premievrij voortzetten

Voordelen Nadelen
U hoeft niet in onderhandeling met uw ex partner U mag minder dividend uitkeren dan zonder PEB
U houdt recht op de tot dusver opgebouwde pensioenaanspraken Grote kans dat u op een bepaald moment als gevolg van uw pensioenuitkeringen uw winstreserve niet tegen 25% uitkeert maar tegen een hoger percentage (maximaal 52%).
Fiscaal vaak niet voordelig

 

2. Wat houdt het PEB omzetten in de OudeDagsVerplichting in?

U mag de huidige fiscale PEB voorziening omzetten in de OudeDagsVerplichting. Dat houdt in dat de fiscale waarde van uw pensioenvoorziening wordt omgezet in een administratief potje met geld. Dit potje geld rent op. Met dit potje met geld bent u verplicht om daar te zijner tijd periodieke uitkeringen mee aan te kopen.

Het geld mag in uw BV blijven. Oók in de periode dat u uitkeringen gaat ontvangen. U mag het geldpotje ook overhevelen naar een bank (bancaire lijfrente) of verzekeraar. Bij een bank of verzekeraar krijgt u meer flexibiliteit in de uitkeringsfase.

De belangrijkste voor- en nadelen van omzetten in ODV

Voordelen Nadelen
Vaak fiscaal het meest voordelig U moet gaan onderhandelen met uw partner en eventuele ex-partner
U kunt meer dividend uitkeren U ontvangt minder pensioen (maar kunt meer dividend uitkeren)
Verhoging solvabiliteit van uw onderneming
In uitkeringsfase flexibeler ten opzichte van pensioen.
Het wordt gemakkelijker om de BV te liquideren of verkopen

 

3. Wat houdt het PEB afkopen in?

Uw PEB afkopen heeft tot gevolg dat uw pensioenaanspraken verdwijnen. Ook die van uw partner en in sommige situaties ook van uw eventuele ex-partner. In ruil krijgt u een nettobedrag in 1 keer uitgekeerd.

Koopt u het PEB in 2017 af en zit u nog in de opbouwfase? Uw BV betaalt dan loonbelasting over: de fiscale waarde van de PEB op het moment van afkoop minus 34,5% van de fiscale ultimo boekjaar 2015 (in de meeste gevallen is dat 31 december 2015). Koopt u in 2018 af dan bedraagt het kortingspercentage 25%. In 2019 ten slotte bedraagt dit percentage 19,5%. Kortom u krijgt drie jaar de tijd om met korting af te kopen. Zit u al in de uitkeringsfase? Dan geldt hetzelfde, met dat verschil dat u de korting krijgt over de fiscale waarde op het moment van afkoop.

Door uit te gaan van de waarde per ultimo boekjaar 2015 zijn trucjes niet meer mogelijk: nog even snel pensioen opbouwen of dat deel dat bij een verzekeraar is ondergebracht nog even terughalen naar de BV om vervolgens met voordeel af te kopen, behoren niet tot de mogelijkheden.

Uw partner moet meetekenen voor akkoord. Tekent uw partner niet mee? Dan moet u ongeveer 1,8 keer de fiscale PEB voorziening aan de Belastingdienst betalen. Een zeer zware sanctie!

De belangrijkste voor- en nadelen van afkoop

Voordelen Nadelen
Zeer veel flexibiliteit Fiscaal niet altijd de meest verstandige keuze
U kunt meer dividend uitkeren Heeft uw BV voldoende liquiditeiten om de loonbelastingclaim te betalen?
Verhoging solvabiliteit van uw onderneming U moet gaan onderhandelen met uw partner en eventuele ex-partner
Het wordt gemakkelijker om de BV te liquideren of verkopen Heeft u straks nog wel voldoende pensioen om van te leven?  Heeft uw partner voldoende inkomen of vermogen als u komt te overlijden?

4. Wat houdt pensioen voortzetten bij een verzekeraar in?

U kunt besluiten om uw huidige pensioenaanspraken over te hevelen naar een verzekeraar en/of u kunt besluiten verdere pensioenopbouw bij een verzekeraar voort te zetten.

De belangrijkste voor- en nadelen van voortzetting bij een verzekeraar

Voordelen Nadelen
U en uw partner behouden een oudedags- en nabestaandenvoorziening Zeer forse aanslag op liquiditeiten BV
Bij eventueel faillissement van uw BV is (in beginsel) uw pensioen veiliggesteld De BV zal aan de verzekeraar een groter bedrag moeten betalen dan de hoogte van de fiscale voorziening. Is deze extra premie feitelijk fiscaal aftrekbaar?
Lang leven risico ligt bij de verzekeraar (en niet meer bij uw BV) Zeer hoge premie
Akkoord (ex) partner niet vereist Weinig verzekeraars bieden eindloonregelingpensioen aan
Het wordt gemakkelijker om de BV te liquideren of verkopen Als u en uw partner overlijden: geld komt aan verzekeraar toe (kort leven risico)

5. Welke optie is voor mij de beste?

Welke optie voor u de beste is afhankelijk van nogal wat factoren. Wilt u hierin inzicht krijgen? Vraag aan een private banker van ABN AMRO MeesPierson om een informatieblad dat hierover gaat.

6. Waarom moet mijn partner meetekenen?

De reden waarom uw partner moet meetekenen is, omdat de keuze die u maakt ook voor uw partner gevolgen heeft. Kiest u voor afkoop of voor omzetting naar de ODV? Uw partner verliest dan het recht op (een deel van) haar of zijn partnerpensioen. Bij echtscheiding heeft uw partner vaak recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwd ouderdomspensioen. Echter dit recht bedraagt na afkoop EUR 0.

Het is niet alleen van belang dat uw partner meetekent, het is ook van belang dat uw partner beseft waar zij of hij voor tekent. Anders kan zij of hij later aangeven dat zij of hij niet goed heeft begrepen. Dit kan vervelende juridische gevolgen hebben.

7. Wanneer moet mijn partner meetekenen?

U partner moet bijna altijd meetekenen. Er zijn twee uitzonderingen. De ene is de situatie dat uw pensioen al premievrij is én u vervolgens besluit het premievrij te houden. De andere wanneer u besluit uw pensioen verder op te bouwen bij een verzekeraar.

8. Wanneer moet mijn ex-partner meetekenen?

Uw ex-partner zal moeten meetekenen indien u besluit tot afkoop of omzetten naar de ODV.

9. Wat als mijn ex-partner niet wil meetekenen?

Als uw ex niet wenst mee te tekenen, dan zult u met uw ex moeten gaan onderhandelen óf uw pensioen premievrij houden.

10. Op welke wijze kan ik vanaf 2017 nog een adequate oudedagsvoorziening regelen?

U kunt vanaf 2017 een oudedagsvoorziening opbouwen door:

  • Pensioen op te bouwen bij een verzekeraar
  • In privé een lijfrente, overlijdensrisicoverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten
  • In box 3 te sparen
  • Vermogen in uw BV op te bouwen, dat later als dividend kan worden uitgekeerd.

11. Is de wet al definitief?

Nee, de wet is nog niet definitief. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel De Eerste Kamer stemt 20 december over het wetsvoorstel. Het streven is dat de wet ingaat op 1 januari 2017.

Meer weten?

Eind januari 2017 organiseren wij een webinar. Wilt u deze (live) bijwonen. Meld u zich hier via financialfocus@nl.abnamro.com aan

Heeft u inhoudelijke vragen over dit onderwerp? Neem dan via de links onder dit artikel contact met ons op.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.