Direct naar content

Op dinsdag 18 september a.s. is het Prinsjesdag. Het kabinet maakt dan vrijwel zeker veel concrete voorstellen voor nieuwe fiscale wetgeving bekend. Wat kunnen we verwachten?

Regeerakkoord is basis voor fiscale veranderingen

De verwachtingen voor ‘de derde dinsdag van september’ zijn met name gebaseerd op de stevige fiscale paragraaf in het regeerakkoord uit 2017 van het kabinet. Hieronder enkele verwachte veranderingen in box 2. Deze zijn onder andere van belang voor de DGA, de directeur-grootaandeelhouder van bijvoorbeeld een BV. Maar deze veranderingen zien ook op andere aanmerkelijkbelanghouders. Dat kunnen bijvoorbeeld ook nauwverwante familieleden van de DGA zijn die één of meer aandelen bezitten in dezelfde vennootschap als de DGA.

Hoger belastingtarief in box 2

Volgens staatssecretaris Snel (D66) van Financiën is de budgettaire opbrengst van box 1, box 2 en box 3 gezamenlijk circa € 100 miljard. Box 2 levert het minste op, maar is nog altijd goed voor circa € 2 miljard. Box 1 bezet de eerste plaats met circa € 94 miljard (zowel inkomstenbelasting als premies volksverzekeringen). Via box 3 komt circa € 4 miljard binnen.

Het belastingtarief in box 2 is 25% in 2018. Waarschijnlijk blijft dat zo in 2019. Volgens het regeerakkoord verandert dat tarief wel in 2020 en in 2021. Zie daarvoor onderstaande tabel. Dit voorstel zal naar verwachting deel uitmaken van het Belastingpakket 2019 dat het kabinet op Prinsjesdag 2018 bekendmaakt. Ook al hebben deze veranderingen pas effect vanaf 2020.

 

Jaar Belastingtarief in box 2
2018 25%
2019 25%
2020 27,3%
2021 28,5%

Tabel. Belastingtarief box 2 in 2018 en verwachtingen voor dit tarief in 2019-2021.

Koppeling veranderingen in box 2 aan vennootschapsbelasting

Deze beoogde tariefstijgingen in box 2 zijn namelijk gekoppeld aan de voorgenomen tariefsverlagingen in de vennootschapsbelasting vanaf 2019. De huidige tarieven in de vennootschapsbelasting zijn 20% en 25%. Die gaan vanaf 2019 stapsgewijs naar respectievelijk 16% en 21% in 2021.

Het kabinet wil het box 2-tarief verhogen met het oog op het ‘globaal evenwicht’. Volgens de staatssecretaris zou de marginale belastingdruk van DGA’s anders, zonder verhoging van het tarief, aanzienlijk lager komen te liggen ten opzichte van bijvoorbeeld een ondernemer met een eenmanszaak. Dat zou dit evenwicht verstoren.

‘Hogere box 2-taks is boete op ondernemen’

Inmiddels is er kritiek op de beoogde tariefstijgingen in box 2. DGA’s hebben deze hogere box 2-taks al ‘een boete op ondernemen’ genoemd. Hoewel deze veranderingen nog niet vaststaan, zijn in ieder geval enkele prominente ondernemers er niet gerust op. Zij stuurden eerder dit jaar dan ook een brandbrief aan premier Rutte. Hier leest u er meer over.

Kamervragen over de beoogde tariefstijging in box 2

De CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft het kabinet gevraagd om alternatieven voor de beoogde tariefstijgingen in box 2 te bestuderen. Een overgangsmaatregel blijkt immers uitvoeringstechnisch niet mogelijk. Die was er overigens in 1997 ook niet toen het tarief omhoog ging van 20% naar 25%. Zo’n overgangsmaatregel zou overigens niet zo vreemd zijn omdat het nieuwe tarief ook gaat gelden voor in het verleden opgebouwde winstreserves waarover in de toekomst inkomstenbelasting moet worden betaald in box 2.

Ook staatssecretaris Snel is zich van dat laatste bewust: “De uiteindelijke heffing kan daardoor hoger zijn.” Maar de bewindsman schreef ook: “Daarbij dient echter te worden opgemerkt dat directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) in tegenstelling tot andere belastingplichtigen, de mogelijkheid hebben belastingheffing langdurig uit te stellen. Als een gevolg daarvan lopen zij nu tegen deze verhoging van het tarief aan. Verder was bij de incidentele verlagingen van het box 2-tarief in 2007 en 2014 te zien dat DGA’s massaal winsten uitkeerden tot de grens van de verlaagde tariefschijf. Daar leid ik uit af dat DGA’s een handelingsperspectief hebben. DGA’s gaan er door de maatregelen in het regeerakkoord gemiddeld overigens op vooruit. DGA’s profiteren onder meer van de lastenverlichting in box 1, immers DGA’s worden voor wat betreft hun gebruikelijk loon in box 1 betrokken.”

Het is natuurlijk de vraag of de DGA’s dit keer ook weer gebruik zullen maken van hun handelingsperspectief door het huidige tarief tijdig te benutten. Bijvoorbeeld door het uitkeren van dividend naar privé of een overdracht van de aandelen in hun holdingvennootschap. Een dividenduitkering is denkbaar voor een geplande, grote privéuitgave. Mijn collega René Bruel schreef vorig jaar een blog over de vraag wanneer afrekenen in box 2 voordelig is. Maar dividend uitkeren is niet altijd mogelijk omdat er bijvoorbeeld vaak ook veel geld nodig is voor investeringen in het bedrijf. Misschien dat de gevraagde studie naar alternatieven voor de beoogde tariefstijgingen nog nieuwe inzichten oplevert? Op Prinsjesdag weten we meer.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.