Direct naar content

Veel ondernemers zullen met belangstelling hebben uitgekeken naar Prinsjesdag. Naar nieuwe belastingplannen die impact zullen hebben op hun bedrijf. Maar daarvoor moeten we toch echt wachten op het nieuwe kabinet. Mogelijk is nu dan ook sprake van stilte voor de storm.

Belastingwijzigingen in het Belastingpakket 2022

Hier leest u meer over de belangrijkste maatregelen uit het Belastingpakket 2022 voor werkgevers en werknemers. Het gaat om de thuiswerkvergoeding en aandelenoptierechten.

Sommige nieuwe fiscale cijfers staan al vast

Dus toch stilte voor de storm? Dat is niet ondenkbaar. Hoe hard die storm gaat waaien, is afhankelijk van de samenstelling van het nieuwe kabinet. Overigens betekent dit niet dat er verder helemaal niets gaat veranderen in de fiscale wetgeving per 2022.

Vennootschapsbelasting

Vorig jaar bevatte het belastingpakket ook al fiscale cijfers voor 2022. Voor zover het belastingpakket nu geen aanpassingen van die cijfers bevat, staan ze vast. Dat geldt bijvoorbeeld voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting. Dat blijft in 2022 ten opzichte van 2021 onveranderd 15%. Tijdens de parlementaire behandeling van de Prinsjesdagstukken is het toptarief van 25% verhoogd naar 25,8%. Dit toptarief begint in 2022 bij een belastbare winst van € 395.000 (2021: € 245.000). Dat is van belang voor onder andere BV’s met veel winst in 2022. Die betalen hierdoor 10,8% minder vennootschapsbelasting over hun belastbare winst tussen € 245.000 en € 395.000.

Overigens is het niet ondenkbaar dat het nieuwe kabinet deze schijfgrens tijdens de volgende kabinetsperiode weer verlaagt naar € 200.000 (in 2020 lag deze grens daar ook). En dat het toptarief verder wordt verhoogd naar ongeveer 27%. Er zijn namelijk diverse politieke partijen die dat willen, waaronder D66 en CDA.

Beperking belastingvoordeel aftrekposten

Ook de al eerder vastgestelde beperking van het belastingvoordeel van enkele aftrekposten gaat gewoon door in 2022. Dat staat ook al vast. Het gaat onder andere om aftrekbare hypotheekrente, partneralimentatie, giften en zorgkosten. Maar ook om ondernemersaftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling. Dit geldt alleen voor zover u die in mindering brengt in de hoogste belastingschijf in box 1 van de inkomstenbelasting. Het maximale belastingvoordeel gaat in 2022 van 43% naar 40%. Daarna gaat dit verder omlaag naar circa 37%. Ook het bedrag van de zelfstandigenaftrek zelf gaat de komende jaren verder omlaag.

Belastingbetalers die hiermee te maken hebben, gaan hierdoor meer inkomstenbelasting betalen. Het kan dan ook raadzaam zijn om nog in 2021 optimaal gebruik te maken van het huidige belastingvoordeel van maximaal 43%.

Meer nieuwe fiscale wetgeving

Naar verwachting komt er binnenkort ook andere nieuwe wetgeving die in ieder geval impact zal hebben op veel ondernemers. Hieronder staan voorbeelden met enkele verwachtingen.

Excessief lenen van de eigen vennootschap

Denk bijvoorbeeld aan het in 2020 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel over excessief lenen uit de eigen vennootschap. Volgens deze beoogde wetgeving moeten aandeelhouders met een aanmerkelijk belang (kortweg: bij een aandelenbezit vanaf 5 procent) vanaf 2023 inkomstenbelasting in box 2 (2021: 26,9%) betalen voor zover zij in totaal meer dan € 500.000 (drempel) hebben geleend van hun vennootschap. Bijvoorbeeld voor de aankoop van beleggingsvastgoed in privé. Er geldt een uitzondering voor de woningfinanciering in box 1 voor het eigen huis. Met deze nieuwe wetgeving wil de regering het uitstellen van belastingheffing tegengaan. In het blog: ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap: wat kan de bank voor u doen?’ leest u daar meer over.

Het is niet ondenkbaar dat tijdens de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel nog discussie ontstaat over de hoogte van de drempel. Sommige politieke partijen willen die namelijk fors verlagen, waaronder D66 (€ 200.000).

Box 2

Een andere mogelijkheid om het uitstellen van belastingheffing tegen te gaan, is om jaarlijks inkomstenbelasting te heffen over het vermogen in de vennootschap. Dat gebeurt nu bij vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI’s) en buitenlandse beleggingslichamen. Onder andere D66 wil een heffing van 4% over de boekwaarde van het vermogen in de vennootschap invoeren. Mogelijk is bedoeld dat men een fictief inkomen van 4% wil belasten tegen het tarief van box 2 (2021: 26,9%), waardoor de effectieve heffing uitkomt op ruim 1%.

Vooralsnog blijft bovengenoemd tarief van 26,9% ook in 2022 gelden. Maar bijvoorbeeld D66 wil ook dat de hoogte van dit belastingtarief afhankelijk wordt van de hoogte van het belastbare bedrag. D66 pleit dan ook voor een progressieve tariefstructuur in box 2 (met de volgende tarieven: 28%, 30% en 35%).

Bedrijfsopvolgingsregeling

Sommige politieke partijen hebben plannen om onder andere de huidige bedrijfsopvolgingsregeling (vaak afgekort als: ‘BOR’) te beperken of zelfs af te schaffen. Met deze regeling kunnen ondernemers onder bepaalde voorwaarden minder schenk- of erfbelasting betalen als zij een bedrijf via schenking of vererving overnemen.

D66 wil de hoogte deze vrijstelling beperken en de regels voor verhuurd vastgoed aanscherpen. Daardoor gaat de ondernemer die via schenking of vererving een bedrijf gaat overnemen meer schenk- of erfbelasting betalen. Het kan dan ook raadzaam zijn meer haast te maken met de bedrijfsoverdracht als dat passend is. In het blog: ‘Onzekerheid over bedrijfsopvolgingsregeling blijft bestaan’ leest u daar meer over.

Open CV en open Fonds voor Gemene Rekening

Naar verwachting zal de regering begin 2022 een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer dat het fiscale einde moet betekenen van de open commanditaire vennootschap (open CV). En een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat het open Fonds voor Gemene Rekening niet meer bruikbaar is voor een familiefonds. In het blog: ‘Uitstel beëindiging bekende routes voor privacy en belastingbesparing’ leest u daar meer over.

 

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.