Direct naar content

Hoe denkt de PvdA over de belastingheffing over inkomen en vermogen? Hieronder leest u over enkele standpunten van deze partij, gebaseerd op het verkiezingsprogramma. Uiteraard kunnen ook andere thema’s voor u belangrijk zijn. Zie ook ons artikel in EW Magazine.

Paspoort PvdA

  • Opgericht: 1946
  • Huidig aantal zetels in de Tweede Kamer: 9
  • Fractie: 7e politieke partij in de Tweede Kamer
  • Lijsttrekker: Lilianne Ploumen (1962), fractievoorzitter PvdA in de Tweede Kamer
  • Laatste regeringsperiode: 2012-2017 (kabinet-Rutte II)
  • Aantal keren in een kabinet sinds 1945: 14 van 30

‘Meer belasting voor hoge inkomens’

De PvdA gaat meer inkomstenbelasting heffen bij belastingbetalers die meer dan 150.000 euro per jaar verdienen. Het hoge tarief in box 1 van de inkomstenbelasting moet daarvoor van de PvdA omhoog naar 60 procent. Hoe is hoog is deze heffing nu, in 2021? Binnen het fiscale boxenstelsel (sinds 2001) wordt in box 1 van de inkomstenbelasting het belastbaar inkomen uit werk en woning belast. Denk onder andere aan salaris, pensioen en winst uit onderneming. In 2021 is het hoge tarief 49,5 procent voor zover het belastbaar inkomen in box 1 meer bedraagt dan 68.507 euro. Daaronder geldt een lager tarief dat de komende jaren op basis van aangenomen wetgeving stapsgewijs verder daalt naar ongeveer 37 procent. Voor AOW-gerechtigden is er nog een lager basistarief zonder AOW-premie.

Stel dat iemand 200.000 euro per jaar verdient. Dat bedrag is meer dan bovengenoemde 150.000 euro. Over het meerdere (50.000 euro) moet deze belastingbetaler in dit voorbeeld bij de PvdA 5.250 euro extra inkomstenbelasting in box 1 betalen per jaar [= (60 -/- 49,5 procent) x 50.000 euro].

‘Meer belasting voor ondernemers’

Bovenstaande tariefsverhoging kan onder andere ondernemers met salaris uit hun BV raken. Daarnaast gaat het belastingtarief voor ondernemers met een eigen BV met veel inkomen daaruit, bij de PvdA omhoog. De PvdA noemt specifiek de grootaandeelhouders. Waarschijnlijk is daarmee het belastingtarief in box 2 van de inkomstenbelasting bedoeld (tarief 2021: 26,9 procent). Box 2 geldt voor ondernemers met een aanmerkelijk belang (kortweg bij een aandelenbezit vanaf 5 procent; maar het begrip is ruimer dan alleen aandelen en in bepaalde situaties is daarvan al sprake bij een kleiner belang).

De PvdA wil niet alleen een progressief tarief in deze box invoeren, maar ook belastinguitstel bij deze belastingbetalers tegengaan. Mogelijk is met dat laatste een heffing over een forfaitair (lees: vast) rendement in box 2 over het vermogen in de eigen vennootschap bedoeld. Een progressief tarief betekent dat het tarief meer dan evenredig stijgt naarmate het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 toeneemt. Dat tarief geldt onder andere voor dividend dat de vennootschap naar de ondernemer in privé uitkeert en voor de winst die deze bij verkoop van deze aandelen in privé behaalt.

Daarnaast wil de PvdA de huidige bedrijfsopvolgingsregeling aanpakken. Deze huidige fiscale regeling ziet onder andere op een voorwaardelijke vrijstelling bij schenking en vererving van ondernemingsvermogen bij familiebedrijven. Volgens de PvdA is bij deze regeling sprake van belastingontwijking. Zonder vrijstelling gaan bedrijfsopvolgers meer belasting betalen als zij het bedrijf overnemen via schenking of vererving. In dit blog leest u daar meer over.

‘Afbouw hypotheekrenteaftrek eigen huis’

De PvdA kiest ook voor een (verdere) langzame afbouw van de hypotheekrenteaftrek voor het eigen huis. En tegelijkertijd voor een verlaging van het eigenwoningforfait, de fiscale bijtelling in box 1 van de inkomstenbelasting voor eigenwoningbezitters. In 2021 is aftrekbare (hypotheek)rente voor het eigen huis verrekenbaar tegen maximaal 43 procent in box 1. Dit percentage wordt de komende jaren op basis van aangenomen wetgeving al verder afgebouwd naar ongeveer 37 procent. De PvdA wil onder andere het aflossen van de financieringsschuld voor het eigen huis aantrekkelijker maken.

‘Meer hulp voor starters op de woningmarkt’

De PvdA wil starters op de woningmarkt helpen met een kooppremie voor een eerste nieuwbouwwoning. Die premie moeten ze later, als ze de woning weer verkopen, deels terugbetalen uit de verkoopwinst. Daarnaast wil de PvdA de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen. Inmiddels is per 2021 al een voorwaardelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting voor jonge huizenkopers in de fiscale wetgeving opgenomen.

‘Meer belasting over schenkingen voor eigen huis’

De PvdA wil ook de huidige voorwaardelijke schenkingsvrijstelling voor het eigen huis (vrijstelling 2021: 105.302 euro) afschaffen. Stelt u zich voor dat deze eenmalige schenkingsvrijstelling op enig moment is afgeschaft en dat u een schenking krijgt voor uw eigen huis, van bijvoorbeeld uw ouders. Dan moet u daarover in principe schenkbelasting betalen, afgezien van andere vrijstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de reguliere schenkingsvrijstelling (vrijstelling 2021: 6.604 euro voor een reguliere schenking van ouders aan kinderen; voor anderen is dit bedrag: 3.244 euro). Het belastingtarief over de belaste schenking is afhankelijk van wie deze schenking afkomstig is, van ouders (10 procent), grootouders (18 procent), of bijvoorbeeld van een tante (30 procent), afgezien van eventueel andere schenkingen.

‘Box 3 afschaffen, nieuwe heffing voor vermogenden’

De PvdA wil de huidige box 3 in de inkomstenbelasting afschaffen. In plaats daarvan wil de PvdA een nieuwe progressieve vermogens(winst)belasting voor grote vermogens invoeren.

‘Meer belasting voor vastgoedbeleggers’

Meer specifiek noemt de PvdA vastgoedbeleggers die vijf panden of meer bezitten. Zij moeten meer belasting gaan betalen. De gedachte achter de zwaardere heffing is dat ‘woningen zijn bedoeld om daarin te wonen, niet om te verzamelen’. De PvdA spreekt in dat kader over de invoering van een ‘Prins Bernhardbelasting’.

Deze heffing heeft betrekking op box 3 van de inkomstenbelasting. Deze vastgoedbeleggers moeten bij de PvdA inkomstenbelasting gaan betalen over hun werkelijke huurinkomsten en vermogenswinsten (bij verkoop). Nu betalen alle belastingbetalers, waaronder vastgoedbeleggers, in box 3 inkomstenbelasting over een forfaitair (lees: vast) rendement waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van het vermogen binnen drie vermogensschijven. De belastingdruk in deze box varieert in 2021 van 0,59 tot 1,76 procent van het belaste vermogen in box 3. In dit blog leest u meer over de huidige belastingheffing in 2021 over vermogen in box 3.

Serie blogs

Dit blog maakt onderdeel uit van een serie blogs over de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Via het paraplublog leest u meer over  standpunten van een aantal andere politieke partijen over inkomen en vermogen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.