Direct naar content

Wie een bedrijf overneemt via schenking of vererving moet doorgaans, zonder toepassing van bepaalde fiscale regels, veel belasting betalen. Er zijn bedrijfsvolgingsregels die deze belastingdruk onder bepaalde voorwaarden verminderen, zoals de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (ook wel afgekort tot: ‘BOR’). Al enige tijd hangen donkere wolken boven deze regeling. Dat bleek eerder al uit bijvoorbeeld het bouwstenenrapport voor een beter belastingstelsel en uit enkele verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart jl. Maar voor bovengenoemde aspirant-bedrijfsopvolgers kleurt de lucht voorzichtig blauw. Begin juli 2021 heeft de Tweede Kamer namelijk twee moties (verzoeken aan de regering) aangenomen om de BOR te verbeteren en te versoepelen.

Duidelijk signaal

De regering kan de bedrijfsopvolgingsregelingen, waaronder de BOR, natuurlijk altijd nog aanscherpen. Meer duidelijkheid daarover hebben we pas wanneer het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is gepresenteerd. Maar de Kamer heeft met de moties in ieder geval wel een duidelijk signaal afgegeven aan het huidige demissionaire kabinet en aan de onderhandelaars van het nieuwe kabinet. Dat is ook het standpunt van FBNed, het netwerk voor familiebedrijven.

Recente moties over BOR

De ene motie, van Groep Van Haga en mede-indieners CDA en VVD, gaat over het verbeteren van de BOR. Volgens de indieners van deze motie heeft Nederland binnen Europa een van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen(!). Dat zorgt voor een ongelijk speelveld. Alleen D66, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, Volt en Bij1 stemden tegen deze motie. De overige 90 Tweede Kamerleden stemden wel vóór.

De andere motie, van VVD en mede-indieners Groep Van Haga en CDA, gaat over het versoepelen van de huidige voorwaarden van de BOR. Volgens de indieners van deze motie vallen acquisities en desinvesteringen nu vaak niet onder de BOR. Daardoor is sprake van een onevenredig concurrentienadeel ten opzichte van bedrijven in de ons omringende landen. Alleen PvdA, GroenLinks, PvdD, Volt en Bij1 stemden tegen deze motie. De overige 123 Tweede Kamerleden stemden wel vóór.

Het is natuurlijk de vraag of de partijen die vóór deze moties stemden samen een kabinet kunnen vormen. Binnenkort weten we meer daarover.

Vertrekkende ondernemer

Het is belangrijk om vóór de bedrijfsoverdracht voor de bedrijfsopvolger de fiscale gevolgen daarvan in beeld te hebben. Dat geldt ook voor de vertrekkende ondernemer en het bedrijf zelf. De vertrekkende ondernemer zal in ieder geval inkomstenbelasting moeten betalen over de waardestijging van het bedrijf of de meerwaarde van de aandelen in het bedrijf. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de belanghebbenden ervoor zorgen dat deze belastingclaim doorschuift naar de bedrijfsopvolger. Maar deze bedrijfsopvolgingsregeling staat ook onder druk, evenals de BOR. De fiscaliteit blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt bij bedrijfsoverdracht.

Wilt u met ons sparren?

Uiteraard kunt u eerst met ons sparren voordat u uw externe fiscalist om advies vraagt. Hieronder leest u hoe en wanneer dat mogelijk is.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.