Direct naar content

Belangrijke ontwikkelingen bij box 3! Het huidige kabinet-Rutte III heeft medio oktober 2020 een nieuw onderzoek aangekondigd naar de belastingheffing over het vermogen in box 3. We verwachten de uitkomsten daarvan in het voorjaar van 2021. Hieronder leest u meer over deze en andere actuele fiscale ontwikkelingen bij box 3.

Lagere spaartaks dichterbij

De uitkomsten van genoemd onderzoek kunnen belangrijk zijn voor de belastingheffing in box 3 in de toekomst. Mogelijk komt er een lagere spaartaks voor belastingbetalers met vooral of uitsluitend spaargeld in box 3.

Forfaitair rendement gaat uit van verondersteld beleggingsvermogen

De belastingheffing over het vermogen in box 3 is nu gebaseerd op een forfaitair rendement. Hier vindt u de percentages voor 2021. Vooral voor spaarders is dat tegenwoordig bijzonder vervelend omdat zij geen of nauwelijks rendement ontvangen. Terwijl zij wel over het hogere forfaitaire rendement inkomstenbelasting moeten betalen. Dat komt doordat de hoogte van het forfaitair rendement uitgaat van verondersteld beleggingsvermogen.

In een brief aan de Tweede Kamer ging staatssecretaris Vijlbrief (D66) van Financiën onlangs in op een aantal zaken, waaronder de juridische procedures over box 3. Hier leest u daar meer over. Volgens de bewindsman is de vermogensrendementsheffing van box 3 in de jaren 2013-2016 niet in strijd met het Europese EVRM-recht. Vijlbrief: “Dit betekent dat financiële compensatie nu niet aan de orde is. Mochten ontwikkelingen in de fiscale jurisprudentie (lees: rechtspraak) aanleiding geven om deze conclusie te heroverwegen, dan zal ik dit te zijner tijd doen.”

Tegenbewijs is nieuw voor box 3

Box 3 kent op dit moment geen tegenbewijsregeling. Het werkelijk behaalde rendement is immers niet van belang. Met een tegenbewijsregeling hoeven mensen die kunnen aantonen dat zij vooral of uitsluitend spaargeld hebben, minder belasting te betalen. Dat blijkt uit het nieuwsbericht bij bovengenoemde brief. Daar staat ook in dat het kabinet hiermee tegemoetkomt aan de wensen van spaarders, zoals oudere belastingbetalers die hebben gespaard voor hun pensioen. Bij de huidige rentestand brengt hun spaargeld  minder op, waardoor hun (aanvullende) pensioenvoorziening slinkt.

De regering gaat onderzoeken of de invoering van een tegenbewijsregeling juridisch mogelijk is voor een specifieke groep belastingbetalers (lees: belastingbetalers met vooral of uitsluitend spaargeld in box 3). De uitkomsten zijn van belang tijdens de formatie van het volgende kabinet. Zoals bekend, begint deze formatie na de Tweede Kamerverkiezingen die vrijwel zeker op 17 maart 2021 worden gehouden.

Belastingheffing over het werkelijk behaalde rendement?

Naast de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek verwachten we het komende voorjaar 2021 ook de uitkomsten van een ander onderzoek naar box 3. Dat gaat over de praktische mogelijkheden voor een heffing naar het werkelijk rendement over het vermogen in box 3.

Uit het onderzoeksrapport ‘Keuzedocument box 3’ bleek in 2017 dat de voorstellen voor een heffing over het werkelijk behaalde rendement toen ‘structureel problematisch’ waren voor de uitvoering. Zo’n heffing zou verregaande gevolgen hebben voor belastingbetalers, financiële instellingen én de Belastingdienst. Complexiteit, risico’s op ontwijking en fraude en een veel grotere volatiliteit in belastingontvangsten waren enkele voorbeelden van genoemde problemen.

Misschien is bovengenoemde tegenbewijsregeling voor belastingbetalers met vooral of uitsluitend spaargeld in box 3 de eerste stap op weg naar een belastingheffing over het werkelijk behaalde rendement. En als dit niet mogelijk is? In het onderzoek uit 2017 werd gesproken over de mogelijkheid om in de eerste vermogensschijf (in 2021: van € 50.000 tot € 100.000 aan box 3-vermogen; fiscaal partners: van € 100.000 tot € 200.000) alleen het spaarrendement in aanmerking te nemen. Maar daarmee komt de regering niet alle spaarders tegemoet. Binnenkort weten we meer.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.