Direct naar content

Op Prinsjesdag heeft de regering een aantal belastingplannen ingediend bij de Tweede Kamer. Maar daarmee is de (fiscale) agenda van het huidige kabinet-Rutte III nog niet leeg. Binnenkort horen we meer over bijvoorbeeld de nieuwe informatie- en registratieplicht voor het fonds voor gemene rekening (FGR). Hoe verhoudt de noodzaak van transparantie zich tot het recht op privacy? Betekent dit het einde van de bijzondere positie van het FGR? Wat kunnen we verwachten?

Wetsvoorstel UBO-register ligt bij Tweede Kamer

Begin april 2019 diende minister Hoekstra (CDA) van Financiën het wetsvoorstel voor het instellen van het UBO-register in bij de Tweede Kamer. Daarin is vastgelegd dat veel organisaties straks bepaalde informatie moeten prijsgeven over hun uiteindelijk belanghebbenden (‘UBO’s’, in het Engels: ‘ultimate beneficial owners’). Het gaat kortweg om mensen die, al dan niet achter de schermen, ‘aan de touwtjes trekken’ binnen deze organisaties. Bijvoorbeeld wanneer ze meer dan 25% van de aandelen houden (eigendom) en/of voor meer dan 25% stemgerechtigd zijn (zeggenschap).

Dit wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Tweede Kamer. De beoogde wetgeving moet uiterlijk per 10 januari 2020 ingaan. Onder andere in mijn blog ‘UBO-register: effect op bv, cv, stichting en vereniging’ en op de pagina’s ‘UBO-register vanaf januari 2020 inwerking’ en ‘UBO-register’ van het ministerie van Financiën vindt u meer informatie hierover.

Laatste nieuws over UBO-register

Minister Hoekstra beantwoordde onlangs Kamervragen over het UBO-register. De bewindsman zoekt evenwicht tussen transparantie en privacy. Hoekstra: ‘Transparantie over wie achter vennootschappen en andere juridische entiteiten zit, is een belangrijk instrument in het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen, de onderliggende delicten en terrorismefinanciering. Tegelijkertijd vind ik de privacy van betrokkenen belangrijk. Daarom is in het wetsvoorstel al voorzien in registratie van personen die om informatie verzoeken, en moet hiervoor een vergoeding worden betaald. Verder kunnen alleen de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland) en bevoegde autoriteiten op natuurlijke personen zoeken in het register. Gezien de zorgen ben ik nader met de Kamer van Koophandel in gesprek gegaan over maatregelen om de privacy verder te verbeteren.’
Het kabinet wil de betrouwbaarheid van de identiteit van de raadpleger van het UBO-register verhogen. Daarnaast krijgen UBO’s inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd.

UBO-register voor onder andere FGR

De regering zal binnenkort ook het wetsvoorstel voor het instellen van het UBO-register voor trusts en, zoals in het wetsvoorstel staat: soortgelijke juridische constructies zoals het FGR, indienen bij de Tweede Kamer. Dat blijkt uit de toelichting op het al ingediende wetsvoorstel: ‘Deze fondsen vallen op grond van de wijzigingsrichtlijn onder de verplichting voor trusts en soortgelijke juridische constructies om informatie over hun uiteindelijk belanghebbende in te winnen en centraal te registreren.’ De beoogde wetgeving in dit tweede wetsvoorstel moet vooralsnog uiterlijk per 10 maart 2020 ingaan.

In de toelichting staat dat het FGR een fiscaalrechtelijk begrip is. Een open FGR betaalt vennootschapsbelasting over de belastbare winst (daarop zijn uitzonderingen); als geen sprake is van een open FGR, dan is het FGR fiscaal transparant. Op de pagina ‘Aanmelding open fonds voor gemene rekening’ van de Belastingdienst leest u hier meer over. Het opzetten van een FGR kan men op verschillende wijzen vormgeven. De participanten van het FGR sluiten doorgaans, zonder tussenkomst van een notaris, gezamenlijk een overeenkomst waarin zij afspraken maken. De bewaarder heeft de juridische eigendom en de beheerder belegt het fondsvermogen.

FGR niet langer escape voor registratie in UBO-register

Het opnemen van een informatie- en registratieplicht voor het FGR zorgt ervoor dat het FGR geen vluchtheuvel wordt voor organisaties en hun uiteindelijk belanghebbenden die buiten het UBO-register willen blijven. Daarmee verliest het FGR wat van zijn glans.

Geen deponeringsplicht van de jaarrekening

Maar vooralsnog blijven belangrijke voordelen van een FGR ten opzichte van bijvoorbeeld een bv bestaan. Zo geldt voor het FGR geen deponeringsplicht van zijn jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Zoals dat ook vaak bij een cv het geval is. Naar verwachting blijft dat zo. Mogelijk moeten met name participanten in het FGR met een belang van meer dan 25% als UBO’s worden vermeld in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. En naar verwachting zal niet het hele vermogen in het FGR zichtbaar zijn maar één van de bandbreedtes: ‘meer dan 25% tot 50%, ‘van 50% tot 75%’ en van ‘75% tot en met 100%’, zonder geldbedragen. Vrijwel zeker zal dit in het tweede wetsvoorstel staan.

Maar zover is het nog niet. Binnenkort horen we met welke maatregelen de regering komt voor meer transparantie bij het FGR en wat dat betekent voor de privacy van de participanten in dit fonds.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.

Meer over dit onderwerp