Direct naar content

Op Prinsjesdag heeft de regering een aantal belastingplannen ingediend bij de Tweede Kamer. Maar daarmee is de fiscale agenda van het huidige kabinet-Rutte III nog niet leeg. Een agendapunt ziet op schulden van Nederlandse huishoudens. Die zijn gemiddeld genomen relatief hoog. Dat brengt risico’s met zich mee voor de financiële stabiliteit en de economie als geheel. Het kabinet vindt een prikkel in het belastingstelsel die schulden fiscaal stimuleert, onwenselijk. Dat blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Snel (D66) van Financiën op recente Kamervragen. We zien dat niet alleen terug in bestaande wetgeving, maar ook in recente kabinetsplannen. Wat kunnen we verwachten?

Andere fiscale behandeling van box 3-schulden vanaf 2022

Onder andere in het recente kabinetsplan om de belastingheffing over het vermogen in box 3 te veranderen, zien we bovenstaande gedachte terug. Volgens dat plan is vanaf 2022 niet langer sprake van een enkele vermogensrendementsgrondslag waarop een schuld in mindering kan worden gebracht. Staatssecretaris Snel: 'Dat vergt een keuze ten aanzien van de manier waarop schulden betrokken worden in het nieuwe stelsel. Deze keuze heeft budgettaire gevolgen en effecten op de huishoudens om schulden aan te gaan. In het afzonderen van de schulden wordt het fiscaal aantrekkelijk salderen van schuldfinanciering, dat in het huidige box 3-stelsel besloten ligt, tegengegaan.'

Volgens het kabinetsplan is het forfaitaire (lees: vaste) inkomen uit overige bezittingen in box 3 voor de belastingheffing in 2022 hoger dan de forfaitaire (vaste) leenrente van de schulden in box 3. Over het verschil is 33% inkomstenbelasting verschuldigd. Uitgaande van een inkomen uit overige bezittingen van 5,33% en een leenrente van 3,03% gaat het om 0,76% (= 33% over 2,3%). Het wetsvoorstel waarin de regering het kabinetsplan nader gaat uitwerken, verwachten we in 2020. De nieuwe wetgeving is, zoals hierboven opgemerkt, voorzien voor 2022.

Nieuwe wetgeving voor excessief lenen bij eigen vennootschap

Naast het kabinetsplan voor box 3 verwachten we per 2022 wetgeving die ziet op het excessief lenen bij de eigen vennootschap. Hier leest u er meer over. Het kabinet wil namelijk (langdurig) uitstel van belastingheffing tegengaan en ellenlange discussies met de Belastingdienst over te hoge geldleningen bij de eigen vennootschap vermijden. Het gaat met name om de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn/haar fiscaal partner. Maar het geldt feitelijk voor elke aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (kortweg: bij een aandelenbezit van 5% of meer).

Geld lenen is (nu nog) vaak fiscaal aantrekkelijk. Een DGA kan er namelijk vaak voor kiezen om (onbelast) geld te lenen bij de eigen vennootschap. In plaats daarvan had de DGA het geld ook als (belast) dividend of als (belast) loon kunnen ontvangen. De keuze voor een lening leidt tot belastinguitstel. Voor zover uw schulden bij de eigen vennootschap in totaal te hoog zijn, moet u daar vanaf 2022 inkomstenbelasting over betalen in box 2 van de inkomstenbelasting tegen het dan geldende tarief van 26,9%.

Deze nieuwe wetgeving heeft in principe alleen betrekking op de schulden die in totaal meer bedragen dan € 500.000; er zijn uitzonderingen. Voor zover uw schulden aan uw vennootschap in totaal lager zijn dan dit bedrag, verandert er niets. Over de zakelijkheid daarvan kan dan eventueel nog steeds een discussie ontstaan met de Belastingdienst. Dat geldt overigens, tot de nieuwe wetgeving ingaat, ook voor schulden die in totaal hoger zijn dan € 500.000. Binnenkort horen we meer over het wetsvoorstel over excessief lenen.

Beperking renteaftrek eigenwoningschuld in box 1

Ook in bestaande wetgeving zien we al dat de regering het aangaan van schulden niet wil stimuleren. De beperking van de renteaftrek van de financiering voor de eigen woning is daar een voorbeeld van. In 2019 is de financieringsrente nog slechts aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting tegen maximaal 49%. In 2020 tegen maximaal 46%, in 2021 tegen maximaal 43%, in 2022 tegen maximaal 40% en in 2023 tegen maximaal 37,1%.

Uw hypotheek aflossen

Als de netto hypotheeklast voor uw eigen huis hoger is dan het nettorendement op uw eigen middelen, dan kan het misschien financieel aantrekkelijker voor u zijn om uw eigenwoningschuld af te lossen. Dat hangt onder andere af van het nettorendement in box 3. En uiteraard is belangrijk dat u daarvoor voldoende middelen beschikbaar heeft en u genoeg overhoudt om van te leven. Als u belastingvrij spaart in bijvoorbeeld een (bank)spaarhypotheek voor het aflossen van de hypotheek, dan zal het vaak, afhankelijk van uw situatie, niet verstandig zijn om deze hypotheek af te lossen. Laat u hierover goed adviseren.

Meer fiscale prikkels om af te lossen

In plaats van fiscale prikkels om schulden aan te gaan, komen er naar verwachting per 2022 dan ook nog meer fiscale prikkels bij om schulden af te lossen.

Maar zover is het nog niet. Of het verstandig is om schulden af te lossen en/of aankopen te financieren met eigen geld? Dat blijft maatwerk. Als u nog in 2019 wilt aflossen, is het raadzaam om rekening te houden met de tijd die uw financier hiervoor nodig heeft.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.

Meer over dit onderwerp