Direct naar content

Sinds 2021 geldt bij de schenking van een tweede woning of bedrijfsvastgoed een tarief van 8% voor de overdrachtsbelasting. Daarentegen hoeven in veel gevallen jongeren tussen 18 en 35 jaar sinds 2021 –eenmalig- geen overdrachtsbelasting meer te betalen bij schenking van een woning waar zij zelf gaan wonen. Wat zijn de financiële gevolgen als u overweegt om bijvoorbeeld een (vakantie)woning te schenken aan uw kinderen?

Uw eigen woning schenken aan uw kinderen

In het verleden gebeurde het vaak dat ouders hun woning aan hun kinderen schonken, terwijl de ouders in de woning bleven wonen. Toen bestond nog de vrees dat ouders de waarde van hun woning moesten aanspreken bij een opname in een verzorgingshuis. Een andere reden was om een waardestijging van de woning buiten de heffing van erfbelasting te houden.

In ons artikel: “Is een huis schenken aan de kinderen nog voordelig?” gaan we verder in op dit onderwerp.

Uw vakantiewoning schenken aan uw kinderen

Als u een vakantiewoning in Nederland bezit, kunt u overwegen om deze woning aan uw kinderen te schenken. Als u uw vakantiewoning in 2022 aan uw kinderen schenkt, moeten zij over de werkelijke waarde in beginsel 8% overdrachtsbelasting betalen. Dit is anders als de woning voor eigen bewoning door uw kind is bestemd. Dan geldt namelijk een tarief van 2% overdrachtsbelasting of is zelfs een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing (zie hierna). Voor de duidelijkheid: in dit blog ga ik niet in op de fiscale gevolgen van het schenken van een vakantiewoning in het buitenland.

Als u uw vakantiewoning aan uw kinderen schenkt, moeten uw kinderen naast overdrachtsbelasting ook nog schenkbelasting betalen over de WOZ-waarde van de woning. In 2022 betaalt een kind 10% schenkbelasting over een schenkingswaarde tot € 130.425 en 20% schenkbelasting over het meerdere. Wel kan er nog een schenkingsvrijstelling van toepassing zijn. Zo geldt er in 2022 een algemene schenkingsvrijstelling van € 5.677 per kind. Als u een woning schenkt aan uw kind en deze gaat hier ook in wonen, dan is zelfs een vrijstelling van maximaal € 106.671 van toepassing in 2022. Aan deze laatste vrijstelling zijn wel enkele voorwaarden verbonden. In onze blogs: “Verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in 2022 deel 1” en “Verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in 2022 deel 2” leest u hier meer over.

Omdat woningen een grote waarde vertegenwoordigen, wordt nog wel eens overwogen om niet de hele woning over te dragen aan de kinderen, zodat een deel van de waarde voor de ouders behouden blijft. Dat levert bij het vaststellen van de schenkbelasting soms ingewikkelde vraagstukken op, als de werkelijke waarde van de woning niet gelijk is aan WOZ-waarde. In onze blog: “Schenken van een woning en de WOZ-waarde” leest u hier meer over.

Wat is er sinds 2021 veranderd in de heffing van overdrachtsbelasting?

Sinds 2021 zijn jongeren tussen 18 en 35 jaar vaak goedkoper uit als zij een woning - waar zij zelf in gaan wonen - kopen of geschonken krijgen. In dat geval komt de heffing van overdrachtsbelasting voor hen eenmalig te vervallen. Deze vrijstelling is ook van toepassing op doorstromers tussen 18 en 35 jaar, als zij nog niet eerder van deze vrijstelling gebruik hebben gemaakt. De vrijstelling geldt alleen voor woningen met een waarde van maximaal € 400.000. Is de waarde hoger dan dit bedrag, dan geldt over de volledige waarde een tarief van 2% overdrachtsbelasting, niet slechts voor het meerdere. Ook als degene die de woning koopt of geschonken krijgt voor eigen bewoning ouder is dan 35 jaar, geldt een tarief van 2% voor de overdrachtsbelasting.

Wordt de woning verkregen als tweede woning of als beleggingsvastgoed, dan geldt een tarief van 8% voor de overdrachtsbelasting.

Samenloopregeling schenkbelasting en overdrachtsbelasting

Bij een schenking van een woning vallen de heffing van schenkbelasting en overdrachtsbelasting samen. In dat geval moet degene die de schenking ontvangt zowel schenkbelasting als overdrachtsbelasting betalen. Op deze dubbele heffing is de zogenaamde samenloopregeling van toepassing.

Hierdoor komt de te betalen overdrachtsbelasting in aftrek op de te betalen schenkbelasting. Een aandachtspunt is dat de schenkbelasting over de WOZ-waarde van een woning wordt geheven, terwijl overdrachtsbelasting is verschuldigd over de werkelijke waarde van een woning. Alleen de te betalen overdrachtsbelasting over het bedrag waarover ook schenkbelasting is betaald, komt in aftrek.

Voorbeeld samenloopregeling

Stel u schenkt in 2022 uw vakantiewoning met een waarde van € 240.000 aan twee kinderen. Uw kinderen gaan niet wonen in de vakantiewoning. De werkelijke waarde is gelijk aan de WOZ-waarde. In 2022 bedraagt de te betalen overdrachtsbelasting voor elk kind 8% van € 120.000 = € 9.600. Hoeveel schenkbelasting moet elk kind betalen?

Waarde schenking                                                         € 120.000

Vrijstelling schenkbelasting                                         €      5.677 -/-

Belaste verkrijging                                                         € 114.323

Schenkbelasting
10% van € 114.323                                                         € 11.432

Te verrekenen overdrachtsbelasting
8% van € 114.323                                                           €    9.146 -/-

Te betalen schenkbelasting                                         €     2.286

De te betalen schenk- en overdrachtsbelasting bedraagt voor elk kind:
€ 2.286 + € 9.600 = € 11.886

Financiële gevolgen stijging overdrachtsbelasting sinds 2021

Sinds 2021 is bij een schenking van een vakantiewoning aan uw kinderen een hoger tarief voor de overdrachtsbelasting verschuldigd dan vóór 2021. De financiële gevolgen van deze stijging van de overdrachtsbelasting naar 8% zijn echter zeer beperkt. Uw kinderen kunnen de te betalen 8% overdrachtsbelasting gewoon verrekenen met de verschuldigde schenkbelasting. Als de werkelijke waarde van de woning echter (veel) hoger is dan de WOZ-waarde, kan het hogere tarief voor de overdrachtsbelasting echter wel leiden tot een hogere belastingdruk voor uw kinderen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.