Direct naar content

Bent u van plan om in 2018 aan iemand een schenking te doen? Dan kunt u in aanraking komen met de schenkbelasting. Het is verstandig rekening te houden met de vrijstellingen, zodat de ontvanger niet onnodig of onverwacht belasting moet betalen.

Schenkingsvrijstelling 2018

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen. Een schenking tot het bedrag van de vrijstelling aan dezelfde ontvanger in een kalenderjaar wordt niet belast met schenkbelasting.

Schenkt u meer dan de vrijstelling? Dan moet er aangifte voor de schenkbelasting worden gedaan en schenkbelasting worden betaald. Het uitgangspunt is dat de ontvanger aangifte doet en de schenkbelasting betaalt. Voor een schenking in 2018 moet vóór 1 maart 2019 aangifte worden gedaan. Het is verplicht om voor een aangifte schenkbelasting het door de Belastingdienst voorgeschreven aangifteformulier te gebruiken. Hier vindt u het formulier voor een schenking in 2017.

Dit zijn de voornaamste vrijstellingen in 2018:

  • De jaarlijkse vrijstelling voor kinderen van € 5.363;
  • De jaarlijkse vrijstelling van € 2.147 voor andere personen; deze vrijstelling wordt voor ontvangers in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar eenmalig verhoogd naar € 100.800 voor schenkingen voor de eigen woning (hoofdverblijf);
  • De eenmalige vrijstelling van € 25.731 voor kinderen in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar; deze vrijstelling wordt verhoogd naar € 53.602 als de schenking wordt besteed aan bepaalde dure studies; de vrijstelling wordt verder verhoogd naar € 100.800 voor schenkingen voor de eigen woning. Kinderen die vóór 2017 een beroep hebben gedaan op een eenmalige vrijstelling kunnen recht hebben op een ‘overgangsvrijstelling’.

Wilt u een eenmalige vrijstelling benutten? Dan moet de ontvanger ook aangifte doen voor de schenkbelasting en een beroep doen op de vrijstelling. Blijft uw schenking binnen het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling? Dan is geen aangifte nodig.

De tarieven voor de schenkbelasting

Wat als u meer schenkt dan de vrijstelling? Dan komt heffing van schenkbelasting aan de orde. De tarieven van deze belasting zijn afhankelijk van de familieband tussen u en de ontvanger en de hoogte van het bedrag dat u schenkt:

  • Voor een schenking aan een kind geldt een tarief van 10% voor de eerste € 123.248 die de vrijstelling overtreft. Voor het meerdere geldt een tarief van 20%.
  • Gaat het om een schenking aan een kleinkind? Dan geldt hetzelfde grensbedrag en zijn de tarieven 18% en 36%.
  • Voor een schenking aan anderen gelden tarieven van 30% en 40%, bij hetzelfde grensbedrag.

Schenking vrij van recht

Zoals vermeld, is het uitgangspunt dat de ontvanger de schenkbelasting betaalt. Er kan dan onderscheid gemaakt worden tussen het brutobedrag en het nettobedrag. Het brutobedrag is het bedrag dat u schenkt en het nettobedrag is het bedrag dat de ontvanger overhoudt na het betalen van schenkbelasting.

Het is echter ook mogelijk dat u als schenker de schenkbelasting betaalt. U doet dan feitelijk een nettoschenking. Of in jargon: een ‘schenking vrij van recht’. Voor de hoogte van de schenkbelasting hoeft dat geen verschil te maken.

Een voorbeeld

U schenkt uw kind € 50.000. Hiervan is € 5.363 vrijgesteld en het meerdere is belast met 10%. Uw kind moet € 4.463 schenkbelasting betalen en houdt dus netto € 45.537 over.

Betaalt u zelf de schenkbelasting en doet u een nettoschenking van € 45.537? Dan is de schenkbelasting eveneens € 4.463. Stel nu dat u uw kind een nettoschenking doet van € 50.000. De schenkbelasting is dan € 4.959 en uw kind ontvangt netto € 50.000. In het laatste voorbeeld is uw nettolast dus hoger.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.