Direct naar content
4 min. leestijd

Naar verwachting zal 2018 een slecht pensioenjaar worden voor zowel werkenden als voor (bijna) gepensioneerden.

De redenen hiervan zijn:

  • de AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar
  • werknemers kunnen minder pensioen opbouwen bij hun werkgever
  • we kunnen minder sparen in een lijfrente
  • pensioenen zullen in de meeste gevallen wederom niet worden geïndexeerd

De AOW leeftijd gaat naar 66 jaar

Ontvangt u nu nog geen AOW uitkering? Dan moet u volgend jaar 66 jaar worden wilt u uw eerste AOW uitkering ontvangen. De AOW-leeftijd wordt wederom met 3 maanden verhoogd. Het positieve is dat de kans groot is dat u langer leeft en dus (waarschijnlijk) tot op een hogere leeftijd dan verwacht AOW ontvangt.

Werknemers kunnen minder pensioen opbouwen bij hun werkgever

In 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Het verhogen van de pensioenrichtleeftijd betekent dat werknemers met een fiscaal optimale pensioenregeling volgend jaar minder pensioen opbouwen. Heeft u een eindloon- of middelloonregeling? Het jaarlijks op te bouwen pensioen blijft weliswaar gelijk, maar u heeft er één jaar later recht op. Wilt u uw pensioen dat u vanaf 2018 opbouwt een jaar eerder laten ingaan (dus op uw 67e), dan kost u dat geld. Of weer anders gezegd: als de pensioenrichtleeftijd in uw pensioenreglement op 67 jaar blijft staan, dan zult u zien, dat u vanaf volgend jaar jaarlijks minder pensioen opbouwt. Reken op een teruggang van 6%. Heeft u een beschikbare premieregeling? Dan kunt u vanaf volgend jaar minder sparen voor uw pensioen.

Daar staat waarschijnlijk tegenover, dat u langer van uw pensioen kunt genieten, omdat u langer leeft.

Heeft u een pensioenregeling die fiscaal niet optimaal is? Dan is het voor u afwachten of de nieuwe pensioenregeling die voor u van toepassing is in 2018 wijzigt.

Reeds opgebouwde pensioenaanspraken worden niet aangetast (tenzij uw pensioenfonds de pensioenaanspraken kort).

We kunnen minder sparen in een lijfrente

Wilt u middels een lijfrente sparen voor later, dan is de premie tot een bepaald maximum fiscaal aftrekbaar. Dit maximum wordt berekend met een bepaalde formule (jaarruimte). Deze formule verandert volgend jaar. Voor de meesten zal het betekenen dat ze volgend jaar minder kunnen sparen in een lijfrente.

De reden dat de formule volgend jaar verslechterd is, omdat de regering wil dat we langer doorwerken. Langer doorwerken, betekent dat we langer kunnen sparen in een lijfrente. Om er voor te zorgen dat we per saldo evenveel kunnen sparen, betekent dat we jaarlijks iets minder moeten kunnen sparen.

Pensioenen zullen in de meeste gevallen wederom niet worden geïndexeerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn (SZW) heeft uitgerekend hoe de koopkrachtontwikkeling in 2018 van pensioengerechtigden er uit komt te zien. In onderstaand tabel ziet u de resultaten

Alleen AOW AOW+pensioen van € 10.000 AOW + pensioen van > € 10.000
Alleenstaand + 0,4% + 0,1% Mogelijk >-2%
Paar + 0,2% + 0,1% Mogelijk >-2%

Diegenen met een pensioen van meer dan € 10.000 gaan er op achteruit. Dat komt omdat de meeste pensioenen ook volgend jaar niet worden geïndexeerd. Hoe dat komt leg ik u hieronder uit.

Over het algemeen stijgen prijzen elk jaar (inflatie). Om er voor te zorgen dat u als pensioengerechtigde evenveel kunt blijven kopen, zal uw pensioenuitkering dus moeten stijgen (indexeren). Dat is de afgelopen jaren bij de meeste pensioenfondsen niet gebeurd. Sterker nog, sommigen pensioenfondsen moesten de uitkeringen zelfs korten. Ik verwacht dat in 2018 de meeste pensioenfondsen niet zullen indexeren, dit ondanks het feit dat het met onze en de wereldeconomie beter gaat. Hoe komt dat?

Als gevolg van de steeds sterker wordende wereldeconomie en de verbetering van bedrijfsresultaten heeft ABN AMRO een positieve visie op aandelen. Als aandelen stijgen profiteren pensioenfondsen hiervan, omdat zij een deel van het pensioenvermogen in aandelen beleggen.

Ondanks het herstel van de wereldeconomie blijven inflatie en inflatieverwachtingen laag. Hierdoor is de verwachting dat centrale banken maar langzaam de rentes zullen verhogen. Ook ABN AMRO gaat uit van licht stijgende rentes. Dit heeft twee gevolgen:

  1. Allereerst bewegen obligaties en rentes tegengesteld. Als de rente stijgt, daalt de prijs van een obligatie. Pensioenfondsen beleggen in obligaties. Dat betekent dat naar verwachting de waarde van de obligatieportefeuille zal dalen.
  2. Aan de andere kant, als de rente stijgt heeft een pensioenfonds minder geld nodig om aan haar verplichtingen te voldoen. Een simpel voorbeeld: stel de rente staat op 0%. Dan heeft een pensioenfonds dat de komende 10 jaar € 1.000 aan u moet uitkeren € 10.000 nodig. Staat de rente op 5%, dan ontvangt het pensioenfonds elk jaar 5% rente en heeft het maar € 8.108 aan het begin nodig om 10 jaar lang jaarlijks € 1.000 aan u uit te keren.

Bovenstaande betekent dat de dekkingsgraden (dit geeft aan hoe goed het met pensioenfondsen gaat en in hoeverre zij aan hun pensioenverplichtingen kunnen voldoen) naar verwachting iets zullen stijgen. Om een beetje te kunnen indexeren dient de dekkingsgraad van een pensioenfonds ongeveer 110% te zijn. Om volledig te kunnen indexeren dient de dekkingsgraad ongeveer 125% te zijn. Voor uw beeldvorming: de dekkingsgraad van het ABP is momenteel ongeveer 101 %, van het pensioenfonds zorg en welzijn ongeveer 96%. Onvoldoende dus om te indexeren. Overigens is de grove basisregel dat als de rente met 1% stijgt de dekkingsgraad met ongeveer 12% stijgt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.