Direct naar content

Het is in Frankrijk niet ongebruikelijk om onroerend goed onder te brengen in een zogenaamde Société Civile Immobilière (SCI), een soort burgerlijke vastgoedvennootschap. Ook Nederlanders met een >tweede huis in Frankrijk maken soms gebruik van deze mogelijkheid. Frankrijk loopt voor op Nederland als het gaat om implementatie van wetgeving die voortkomt uit de ‘vierde anti-witwasrichtlijn’. Registratie van de UBO(’s) van onder andere een SCI moet vóór 1 april 2018 plaatsvinden.

Wat houdt registratie van UBO’s in?

‘UBO’ staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, de uiteindelijk belanghebbende in een vennootschap of andere juridische entiteit. In de vierde anti-witwasrichtlijn hebben de EU-lidstaten afgesproken dat zij uiterlijk op 26 juni 2017 een centraal UBO-register zouden instellen.

Met als doel het voorkomen dat criminelen zich kunnen verbergen achter BV’s of andere rechtsvormen. En dat zij het financiële stelsel gebruiken voor fraude, belastingontduiking, het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Frankrijk loopt voor op Nederland met UBO-registratie

De datum van 26 juni 2017 is in de praktijk voor veel EU-lidstaten niet haalbaar gebleken. In Nederland zal het kabinet naar verwachting pas in het tweede kwartaal van 2018 een concreet wetsvoorstel indienen.

Frankrijk is al een stuk verder dan Nederland. Daar bestaat al sinds 1 augustus 2017 de verplichting voor bepaalde rechtspersonen en juridische entiteiten om informatie te verstrekken over hun uiteindelijke belanghebbende(n).

Rechtspersonen en entiteiten die al vóór 1 augustus 2017 in het Franse ‘handelsregister’ – Registre du Commerce et des Sociétés – zijn ingeschreven, moeten vóór 1 april 2018 aan hun verplichtingen tot registratie van hun UBO’s voldoen.

UBO-registratie ook voor SCI in Frankrijk

Ook een SCI moet voldoen aan de verplichting om informatie over de UBO(’s) door te geven. Kort gezegd, wordt als UBO aangemerkt elke natuurlijke persoon die:

  • direct of indirect een kapitaalbelang of stemrechten van meer dan 25% heeft; of
  • het feitelijke bestuur / zeggenschap over de entiteit uitoefent.

Als men op basis van deze criteria geen UBO kan identificeren, kan degene die de entiteit direct of indirect vertegenwoordigt als UBO worden aangemerkt.

Voorkom boete en registreer de UBO tijdig

Voor vennootschappen en juridische entiteiten die vóór 1 augustus 2017 zijn ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés, is een formulier ontwikkeld om de vereiste gegevens te kunnen verstrekken. Dit formulier is te vinden op https://www.infogreffe.fr/rbe.

Het formulier moet vóór 1 april 2018 worden ingediend. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot opleggen van een boete en in theorie zelfs tot gevangenisstraf. Het is daarom raadzaam om tijdig actie te (laten) ondernemen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.