Direct naar content

Onze regering heeft een aantal maatregelen genomen voor ondernemers met betalingsproblemen vanwege de coronacrisis. Ook onder andere banken nemen hun verantwoordelijkheid. Het pakket van de regering is een aantal keren aangepast. Hieronder ga ik in op twee fiscale maatregelen uit dat pakket: minder belasting betalen én later belasting betalen.

Minder belasting betalen

Een ondernemer die vanwege de coronacrisis een lagere winst verwacht, kan de Belastingdienst vragen om verlaging van de voorlopige belastingaanslag. Het gaat om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Hoe u dat doet? U kunt uw voorlopige aanslag wijzigen. Dan betaalt u direct minder belasting. U leest er meer over op de website van de Belastingdienst. Als dan blijkt dat u te veel belasting heeft betaald, dan betaalt de Belastingdienst het te veel betaalde bedrag terug.

Later belasting betalen

Een ondernemer met betalingsproblemen vanwege de coronacrisis kan ook bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden vragen aan de Belastingdienst. De ondernemer moet ook dan wel eerst een belastingaanslag hebben ontvangen. Voor het doen van het verzoek om bijzonder uitstel van betaling zijn er twee mogelijkheden: de ondernemer kan het verzoek online of schriftelijk indienen bij de Belastingdienst. Dat doet de ondernemer dan in één keer voor een aantal belastingen (zie hieronder). Bij een aantal belastingen moet de ondernemer afzonderlijk bezwaar maken (zie hierna). Op de website van de Belastingdienst leest u hoe dat moet.

Deze ondernemer kan bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol, tabak) en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt de ondernemer in één keer tegelijk uitstel van betaling aan. En hoeft dus niet te wachten tot hij/zij voor alle vijf een aanslag heeft ontvangen, één aanslag is voldoende. Als de ondernemer niet voor alle vijf genoemde aanslagen uitstel nodig heeft, dan kan de ondernemer de overige aanslagen in principe gewoon betalen. Voor de overige belastingen moet de ondernemer per belasting apart aangeven dat hij/zij uitstel van betaling wenst.

Als het verzoek is ingediend, dan krijgt de ondernemer direct 3 maanden uitstel van betaling. Het uitstel geldt ook voor de nieuwe aanslagen voor bovengenoemde belastingen die de ondernemer ontvangt nadat het verzoek is ingediend bij de Belastingdienst en die binnen deze termijn van 3 maanden vallen.

Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020. Als u het bijzonder uitstel nodig heeft, dan moet u dat (ruim) vóór deze datum aanvragen. Het is belangrijk dat u steeds belastingaangifte blijft doen. Het kan raadzaam zijn dat u uw externe fiscalist om advies vraagt.

Langer dan 3 maanden uitstel van betaling
Als de ondernemer langer dan 3 maanden uitstel van betaling nodig heeft, dan is dat ook mogelijk. Vooralsnog kan dat alleen schriftelijk, niet online. Op de website van de Belastingdienst leest u daar meer over. Als u dat nodig heeft, dan moet u dit verzoek ook (ruim) vóór 19 juni 2020 indienen bij de Belastingdienst. Dit uitstel ziet ook op de hierboven genoemde combinatie van belastingen en voor zover daarvoor ook uitstel is aangevraagd ook op de andere, daar genoemde belastingen. Ook in deze situatie is het belangrijk dat u steeds belastingaangifte blijft doen.

De Belastingdienst heeft in deze situatie wel meer informatie nodig. Zo moet u dan de omstandigheden en gevolgen aangeven waardoor de onderneming door de coronacrisis is getroffen. Volgens de Belastingdienst kunt u met cijfers aangeven dat de omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden. Of dat de opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden.

Als er openstaande belastingaanslagen zijn met een totale schuld hoger dan € 20.000, dan wil de Belastingdienst extra informatie. Dan is een verklaring nodig van een derde-deskundige. Bijvoorbeeld van een externe consultant, een externe financier, een branche organisatie of de belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit de eigen onderneming. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Inmiddels is duidelijk dat de deskundige aannemelijk moet maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

Als het verzoek is ingediend, dan krijgt de ondernemer in ieder geval direct uitstel van betaling tot de Belastingdienst op het verzoek heeft beslist.

Lagere belasting- en invorderingsrente
In normale situaties heeft het later betalen van belasting vaak extra nadelige financiële gevolgen. Er komt dan in ieder geval rente bij, bovenop de belastingaanslag. De Belastingdienst ontvangt het bedrag van de belasting immers te laat. De hoogte van deze rente kan in bepaalde situaties zelfs meer dan 8% (!) zijn. Vanaf een bepaalde datum is de rente bij te laat betalen tijdelijk verlaagd naar 0,01% voor ondernemers met betalingsproblemen vanwege de coronacrisis.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de website van de Belastingdienst waar regelmatig nieuwe updates staan. Daar vindt u dan ook de laatste ontwikkelingen.

Op de pagina’s Vragen over financiële regelingen en Vragen over belastingmaatregelen op rijksoverheid.nl leest u meer over deze en andere maatregelen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.