Direct naar content

Onze regering heeft een aantal coronamaatregelen genomen, met name voor ondernemers met betalingsproblemen vanwege de coronacrisis. Sommige maatregelen zien op werkgevers of op consumenten. Het pakket is al een aantal keren gewijzigd. Hieronder ga ik in op enkele fiscale maatregelen om minder belasting te betalen: (1) verlaging van de voorlopige aanslag; (2) verlaging van het ‘gebruikelijk loon’; (3) vormen van een ‘fiscale coronareserve’; (4) tegemoetkoming bij de ‘hypotheekbetaalpauze’; (5) tegemoetkoming ‘urencriterium’; en (6) verruiming ‘vrije ruimte’ (lees: hogere onbelaste vergoeding aan werknemers). In een ander blog leest u over later belasting betalen.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Een ondernemer die vanwege de coronacrisis een lagere winst verwacht, kan de Belastingdienst vragen om verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Deze ondernemer kan daarvoor zijn of haar voorlopige aanslag wijzigen en betaalt dan direct minder belasting. Op de website van de Belastingdienst staat hoe de ondernemer dat moet doen. Als blijkt dat de ondernemer al te veel belasting heeft betaald, dan betaalt de Belastingdienst het te veel betaalde bedrag terug.

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

Ondernemers met een gebruikelijk loon kunnen bij omzetdaling als gevolg van de coronacrisis dit gebruikelijk loon over de periode tot en met 31 december 2020 verlagen, evenredig met de omzetdaling in hun bedrijf. U leest meer over deze maatregel op de pagina ‘Verlaging gebruikelijk loon’ op de website van de Belastingdienst. Daar staat ook vermeld hoe de ondernemer het lagere gebruikelijk loon moet berekenen.

Let erop dat voor deze verlaging enkele voorwaarden gelden. Zo mag de ondernemer als gevolg van het lagere gebruikelijk loon in ieder geval (als compensatie) zijn of haar rekening-courantschuld niet laten oplopen of meer dividend uit de vennootschap laten uitkeren. Als de ondernemer al meer loon heeft genoten dan het lagere gebruikelijk loon, dan geldt het hogere loon. En de goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in 2019 of 2020 is beïnvloed door andere bijzondere zaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten.

Mogelijkheid tot het vormen van een fiscale coronareserve

Voor de verrekening van verliezen gelden bepaalde fiscale regels. Zo kan bijvoorbeeld een BV een verlies over een bepaald boekjaar meestal verrekenen met de belastbare winst over een ander boekjaar. Deze verliesverrekening zorgt voor een lagere winst. Daardoor krijgt de BV een gedeelte van de betaalde vennootschapsbelasting over dat andere boekjaar van de Belastingdienst terug. Maar een verlies over 2020 kan de BV normaal gesproken pas in 2021 of later verrekenen. Onder bepaalde voorwaarden kan de BV het coronaverlies over 2020 sneller verrekenen, namelijk met de winst van 2019. De BV moet dan een fiscale coronareserve vormen en de Belastingdienst vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. U leest er meer over onder ‘Vpb: verliesverrekening met fiscale coronareserve’ op de website van de Belastingdienst. In bepaalde (specifieke) situaties kan het gebruikmaken van deze coronareserve overigens nadelig uitpakken.

Hypotheekbetaalpauze zonder verlies hypotheekrenteaftrek voor hoofdverblijf

Voor de hypotheekrenteaftrek gelden bepaalde fiscale regels. Zo geldt voor hypotheken waarvoor geen overgangsrecht geldt, voor deze aftrek onder andere een terugbetalingsverplichting tijdens de looptijd van de woningfinanciering. Geeft de financier bij betalingsproblemen vanwege de coronacrisis (gedeeltelijk) een betaalpauze van rente en aflossing aan de bezitter van een eigen huis met een hypotheek? Dan is het de vraag of deze huiseigenaar nog wel tijdig voldoet aan deze terugbetalingsverplichting. Zonder nadere regeling moet bij een betaalpauze in 2020 de terugbetaling namelijk uiterlijk in 2021 plaatsvinden. Een coronamaatregel kan ervoor zorgen dat u uw recht op hypotheekrenteaftrek niet verliest. Het kan daarvoor noodzakelijk zijn dat u vóór 2021 contact opneemt met uw financier. Als de geldlening voor het hoofdverblijf is gesloten bij bijvoorbeeld de eigen BV of een familielid, dan gelden er extra voorwaarden. U leest er meer over op de pagina ‘Betaalpauze voor uw hypotheek’ op de website van de Belastingdienst.

Tegemoetkoming urencriterium voor ondernemersaftrek

Een andere coronamaatregel versoepelt het zogenoemde ‘urencriterium’ voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, moeten zij namelijk onder andere voldoen aan dat urencriterium. Daarvoor moeten zij minimaal 1.225 uren per jaar aan hun onderneming besteden. Om zo veel mogelijk te voorkomen dat zij dit aantal uren niet halen vanwege de coronacrisis en daardoor de faciliteiten mislopen, heeft de regering een maatregel genomen.

Voor de periode 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 gaat de Belastingdienst voor het urencriterium namelijk ervan uit dat zij ten minste 24 uren per week aan hun onderneming besteden, ook als dat aantal in werkelijkheid lager is. Het getal 24 is het afgeronde wekelijkse gemiddelde van 1.225 uren. Bij het urencriterium van 800 uren voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid gaat het om ten minste 16 uren. Seizoengebonden ondernemers met de piek van de werkzaamheden in de periode van 1 maart tot en met 30 september, mogen ervan uitgaan dat zij in 2020 in deze periode evenveel uren hebben gewerkt als in 2019. U leest meer over deze maatregel op de pagina ‘Versoepeling urencriterium’ op de website van de Belastingdienst. Op dit moment is deze regeling niet verlengd.

Verruiming vrije ruimte

Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkgevers een belastingvrije vergoeding geven aan hun werknemers. De regering verruimt de mogelijkheden daarvoor eenmalig. Voor zover daarvoor ruimte bestaat binnen de regeling, kunnen werkgevers zo hun werknemers extra tegemoetkomen in deze crisistijd. De regering noemt als voorbeelden het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Het is maar dat u het weet. U leest meer over deze maatregel onder ‘Verruiming vrije ruimte’ op de website van de Belastingdienst.

Op de pagina ‘Belastingmaatregelen voor ondernemers, werkgevers en consumenten’ van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en op de pagina ‘Coronamaatregelen Belastingdienst’ van de Belastingdienst vindt u meer informatie, ook over de laatste ontwikkelingen. Het kan raadzaam zijn dat u uw fiscaal adviseur over deze maatregelen om fiscaal advies vraagt.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.