Direct naar content

Onze regering heeft een aantal coronamaatregelen genomen voor met name ondernemers met betalingsproblemen vanwege de coronacrisis. Sommige maatregelen zien op werkgevers of consumenten. Het pakket is al een aantal keren gewijzigd.

Hieronder ga ik in op enkele fiscale maatregelen om minder belasting te betalen:

– verlaging van uw voorlopige aanslag;
– verlaging van uw gebruikelijk loon bij omzetdaling;
– tegemoetkoming bij het urencriterium;
– betaalpauze voor uw hypotheek; en
– hogere onbelaste vergoeding aan uw werknemers.

In een ander blog leest u over later belasting betalen.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Als u als ondernemer vanwege de coronacrisis een lagere winst verwacht, dan kunt u de Belastingdienst vragen om verlaging van uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U kunt daarvoor uw voorlopige aanslag wijzigen en u betaalt dan direct minder belasting. Op de pagina: ‘Verlaging van uw voorlopige aanslag – ondernemers’ van de Belastingdienst staat hoe u dat kunt doen en leest u daar meer over. Als blijkt dat u al te veel belasting heeft betaald, dan betaalt de Belastingdienst het te veel betaalde bedrag terug.

Verlaging van uw gebruikelijk loon bij omzetdaling

Geniet u als ondernemer een gebruikelijk loon? Bijvoorbeeld omdat u als werknemer werkt in uw BV. Dat kunt u bij omzetdaling als gevolg van de coronacrisis dit gebruikelijk loon over de periode tot en met 31 december 2021 verlagen. Voor 2021 moet u daarvoor ten opzichte van 2019 wel een omzetverlies van 30% of meer hebben geleden, uitgaande van uw omzet exclusief omzetbelasting (btw).

Er gelden nog andere voorwaarden. Zo mag u bijvoorbeeld als gevolg van het lagere gebruikelijk loon uw rekening-courantschuld niet laten oplopen of meer dividend uit de vennootschap laten uitkeren ter compensatie. Als u al meer loon heeft genoten dan het lagere gebruikelijk loon, dan geldt het hogere loon. En de goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door andere bijzondere zaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten. U leest meer over deze maatregel op de pagina: ‘Verlaging gebruikelijk loon’ van de Belastingdienst. Daar staat ook hoe u het lagere gebruikelijk loon moet berekenen.

Tegemoetkoming bij het urencriterium

Een andere coronamaatregel zorgt voor een versoepeling van het zogenoemde ‘urencriterium’ voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, moet u namelijk onder andere voldoen aan dat urencriterium. Daarvoor moet u minimaal 1.225 uren per jaar aan uw onderneming besteden. Om zo veel mogelijk te voorkomen dat u dit aantal uren niet zou halen vanwege de coronacrisis en daardoor de faciliteiten zou mislopen, heeft de regering deze maatregel genomen.

Voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 gaat de Belastingdienst voor het urencriterium namelijk ervan uit dat u ten minste 24 uren per week aan uw onderneming heeft besteed, ook als dat aantal in werkelijkheid lager is. Het getal 24 is het afgeronde wekelijkse gemiddelde van 1.225 uren. Bij het urencriterium van 800 uren voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid gaat het om ten minste 16 uren.

Bent u een seizoengebonden ondernemer met de piek van de werkzaamheden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021? Dan mag u ervan uitgaan dat u in 2021 in deze periode evenveel uren heeft gewerkt als in 2019. De uren over 2019 moet u wel aannemelijk kunnen maken.

Per 1 juli 2021 tellen alleen de uren die de ondernemer daadwerkelijk aan de onderneming besteedt mee voor het urencriterium. U leest meer over deze maatregel op de pagina: ‘Versoepeling urencriterium’ van de Belastingdienst.

Betaalpauze voor uw hypotheek

Voor de hypotheekrenteaftrek gelden bepaalde fiscale regels. Zo geldt voor hypotheken waarvoor geen overgangsrecht geldt, voor deze aftrek onder andere een terugbetalingsverplichting tijdens de looptijd van de woningfinanciering.

Geeft de financier bij betalingsproblemen vanwege de coronacrisis (gedeeltelijk) een betaalpauze van rente en aflossing aan u als bezitter van een eigen huis met een hypotheek? Dan is het de vraag of u nog wel tijdig voldoet aan deze terugbetalingsverplichting. Er is een coronamaatregel die ervoor kan zorgen dat u uw recht op hypotheekrenteaftrek niet verliest. Het kan daarvoor onder andere noodzakelijk zijn dat u vóór 1 oktober 2021 contact opneemt met uw financier. Als de geldlening voor het hoofdverblijf is gesloten bij bijvoorbeeld uw eigen BV of een familielid, dan gelden er extra voorwaarden. U leest er meer over op de pagina: ‘Betaalpauze voor uw hypotheek’ van de Belastingdienst. Daar leest u ook over de gevolgen van de betaalpauze.

Hogere onbelaste vergoeding aan uw werknemers

Onder bepaalde voorwaarden kunt u als werkgever een belastingvrije vergoeding geven aan uw werknemers. De regering heeft de mogelijkheden daarvoor aangepast. Voor zover daarvoor ruimte bestaat binnen de regeling, kunt u daardoor uw werknemers extra tegemoetkomen in deze crisistijd. De regering noemt als voorbeelden het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Het is maar dat u het weet. U leest meer over deze maatregel op de pagina: ‘Verruiming vrije ruimte’ van de Belastingdienst.

Meer informatie

Op de pagina’s ‘Belastingmaatregelen voor ondernemers, werkgevers en consumenten’ en ‘Coronavirus: financiële regelingen’ van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het bovenstaande en daar leest u ook over de laatste stand van zaken. En u leest daar meer over andere maatregelen. Het kan raadzaam zijn dat u over het bovenstaande fiscaal advies vraagt aan uw fiscaal adviseur.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.