Direct naar content

Op dinsdag 18 september a.s. is het Prinsjesdag. Het kabinet maakt dan vrijwel zeker veel concrete voorstellen voor nieuwe fiscale wetgeving bekend. Wat kunnen we verwachten?

Regeerakkoord is basis voor fiscale veranderingen

 

De verwachtingen voor ‘de derde dinsdag van september’ zijn met name gebaseerd op de stevige fiscale paragraaf in het regeerakkoord uit 2017 van het kabinet. Hieronder enkele verwachte veranderingen voor aftrekposten.

Volgens het regeerakkoord komt er in 2020 een aftrekbeperking voor aftrekposten in de inkomstenbelasting. Dit voorstel zal naar verwachting deel uitmaken van het Belastingpakket 2019 dat het kabinet op Prinsjesdag 2018 bekendmaakt. Wat houdt de voorgenomen aftrekbeperking in? En om welke aftrekposten gaat het?

Hoe ziet de aftrekbeperking eruit?

 

Naar verwachting zijn veel aftrekposten in 2020 nog slechts verrekenbaar tegen maximaal 46% in plaats van tegen maximaal het hoogste belastingtarief in box 1. In de volgende 3 jaren (2021-2023) gaat genoemd percentage jaarlijks met 3%-punten omlaag, zie onderstaande tabel.

Jaar Maximale verrekentarief  voor veel aftrekbare kosten
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 circa 37%

Tabel: maximale verrekentarief voor veel aftrekbare kosten in 2020-2023.

In 2019 verandert er waarschijnlijk niets in de aftrek ten opzichte van 2018. Alle aftrekposten zijn dan verrekenbaar tegen maximaal het hoogste tarief in box 1. In 2019 is dat waarschijnlijk ongeveer 51%.

Aftrekbeperking geldt niet voor alle aftrekposten

 

Eind 2017 gaf minister Hoekstra (CDA) van Financiën bij het beantwoorden van Kamervragen duidelijkheid over de vraag welke aftrekposten beperkt worden tot uiteindelijk het tarief van de eerste schijf. Het gaat volgens de minister om onder andere ondernemersfaciliteiten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de MKB-winstvrijstelling), aftrekbare kosten eigen woning (zoals aftrekbare hypotheekrente) en persoonsgebonden aftrekposten (zoals betaalde partneralimentatie, aftrekbare giften en uitgaven voor specifieke zorgkosten).

Wat daarbij opvalt, is dat de aftrekpost voor lijfrentepremie niet op de lijst van de minister voorkomt. Waarschijnlijk komt dat doordat de in de toekomst te ontvangen lijfrente-uitkeringen worden belast met inkomstenbelasting in box 1 tegen het reguliere tarief bij dezelfde belastingbetaler die de lijfrentepremie in aftrek bracht. Vooralsnog is de verwachting dat voor aftrekbare lijfrentepremie het maximum verrekentarief in 2020 rond de 50% ligt, in 2021 op 49,5%. Op Prinsjesdag weten we waarschijnlijk meer.

Minder belastingvoordeel voor nagenoeg alle aftrekposten

 

Het bovenstaande heeft belangrijke gevolgen voor veel belastingbetalers. Zij kunnen dan nagenoeg alle aftrekposten in de inkomstenbelasting vanaf 2020 tegen een lager tarief verrekenen in vergelijking tot 2018 en waarschijnlijk ook 2019. Daar staat weliswaar tegenover dat de tarieven in box 1 volgens het regeerakkoord vanaf 2019 zullen dalen onder het nieuwe ‘tweeschijvenstelsel’. Maar dat compenseert deze aftrekbeperking niet voor iedereen volledig. Belastingbetalers met een belastbaar inkomen van meer dan circa €68.500 merken dat vanaf 2020 financieel voor zover zij het toptarief in box 1 moeten betalen. Zo leveren de aftrekposten waarvoor de aftrekbeperking dan geldt, minder belastingvoordeel voor hen op.

Aftrekbeperking sluit aan bij regeling hypotheekrenteaftrek

 

Bovengenoemde aftrekbeperking sluit vanaf 2020 aan bij de aftrekbeperking die dan voor de aftrekbare (rente)kosten voor een eigenwoningschuld in box 1 geldt, kortweg: de aftrekbare hypotheekrente voor het eigen huis. Hier leest u er meer over.

Tariefdaling bij afschaffing alle aftrekposten

 

Een vraag uit de Tweede Kamer was nog: “Met hoeveel procentpunten kunnen de tarieven in de eerste schijf in het nieuwe tweeschijvenstelsel van box 1 dalen als alle aftrekposten zouden worden afgeschaft?” Staatssecretaris Snel (D66) van Financiën antwoordde in zijn brief aan de Tweede Kamer als volgt: “Als alle aftrekposten zouden worden afgeschaft, dan zou het basistarief in het tweeschijvenstelsel met circa 2,9%-punt kunnen dalen in 2021. Hierbij is de doorwerking van de afschaffing in de toeslagen budgettair meegenomen. Na 2021 zou de daling van het basistarief beperkter worden, aangezien de eigenwoningrenteaftrek structureel lager is door de ingroei van annuïtaire aflossing.” Komt er een nog lager basistarief en verdwijnen de  aftrekposten? Vooralsnog niet, maar ook dat moeten we afwachten.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.