Direct naar content

Op dinsdag 18 september a.s. is het Prinsjesdag. Het kabinet maakt dan vrijwel zeker veel concrete voorstellen voor nieuwe fiscale wetgeving bekend. Wat kunnen we verwachten?

Wilt u meer lezen over de verwachtingen voor Prinsjesdag 2018? Bekijk dan ook het dossier.

Regeerakkoord is basis voor fiscale veranderingen

 

De verwachtingen voor ‘de derde dinsdag van september’ zijn met name gebaseerd op de stevige fiscale paragraaf in het regeerakkoord uit 2017 van het kabinet. Hieronder enkele verwachte veranderingen voor de dividendbelasting.

Uit het regeerakkoord blijkt dat het kabinet de dividendbelasting per 2020 wil afschaffen. Dat zou de Nederlandse schatkist 1,4 miljard euro per jaar gaan kosten. Er komt wel een bronbelasting voor terug, eveneens per 2020, op dividend-, royalty- en rentebetalingen. Deze nieuwe belasting zou alleen gaan gelden in misbruiksituaties en als de financiële stromen naar landen met zeer lage belastingen gaan. Wat een ‘lage’ belasting precies is, wordt (uiterlijk) op Prinsjesdag duidelijk. Deze voorstellen zullen naar verwachting deel uitmaken van het Belastingpakket 2019 dat het kabinet op Prinsjesdag 2018 bekendmaakt.

Het tarief van de dividendbelasting is nu 15%. Waarom wil het kabinet de dividendbelasting afschaffen? Wat verandert er voor aandeelhouders in Nederland en in het buitenland? En wat wordt het tarief van de nieuwe bronbelasting?

“Afschaffing dividendbelasting is onderdeel van totaalpakket”

 

Staatssecretaris Snel (D66) van Financiën beantwoordde onlangs een aantal Kamervragen hierover. “Het afschaffen van de dividendbelasting is onderdeel van een totaalpakket. Het doel daarvan is het behoud van een aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat voor reële bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid en investeringen in Nederland (…).” Het doel is ook “het tegengaan van belastingontwijking via uitholling van de belastinggrondslag van Nederland en andere landen.”

Over het totaalpakket zei de staatssecretaris verder dat kabinet van plan is om  de grondslag van de Nederlandse vennootschapsbelasting te verbreden. Daarnaast sprak Snel over het verlagen van het opstaptarief en het hoge tarief in de vennootschapsbelasting, het afschaffen van de dividendbelasting en het invoeren van een conditionele bronbelasting op dividend, rente en royalty’s. Op Prinsjesdag komt er meer duidelijkheid. Staatssecretaris Snel: “In de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel zal ook nader worden ingegaan op de beweegredenen van het kabinet bij de verschillende maatregelen. Uiteraard zal ik daarbij ook nader ingaan op de vraag waarom het kabinetsvoornemen om de dividendbelasting af te schaffen goed is voor Nederland.”

Geen fiscaal effect voor Nederlandse aandeelhouder

 

Wie profiteren van de afschaffing van de dividendbelasting? Op de aandeelhouder die fiscaal inwoner is van Nederland heeft de afschaffing van de dividendbelasting geen fiscaal effect. De dividendbelasting is namelijk een voorheffing op de uiteindelijk door deze aandeelhouder verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Hoeft deze aandeelhouder geen inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen? Dan kan deze aandeelhouder de Belastingdienst verzoeken om het bedrag van de ingehouden en voor hem/haar afgedragen dividendbelasting aan hem/haar te betalen.

Afschaffing dividendbelasting heeft administratieve voordelen

 

De afschaffing van de dividendbelasting heeft in ieder geval een aantal administratieve voordelen voor bedrijven die in Nederland zijn gevestigd, mits zij dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. De aangifte dividendbelasting en de betaling van dividendbelasting kunnen dan namelijk achterwege blijven. Hetzelfde geldt voor aandeelhouders die, na afschaffing, geen dividendbelasting meer hoeven terug te vragen.

Verschillende factoren zijn van belang bij buitenlandse aandeelhouders

 

Een andere vraag uit de Tweede Kamer was: “Klopt het dat bij de afschaffing van de dividendbelasting meer dan de helft van de 1,4 miljard euro terechtkomt bij buitenlandse overheden?” Staatssecretaris Snel antwoordde: “Of de Nederlandse dividendbelasting bij de (uiteindelijke) buitenlandse aandeelhouder als last neerslaat, hangt af van verschillende factoren. Belangrijke factoren zijn de belastingwetgeving in het woon- of vestigingsland van de aandeelhouder, de regelingen in een eventueel belastingverdrag tussen Nederland en het woon- of vestigingsland van de aandeelhouder, en of de aandeelhouder de Nederlandse aandelen rechtstreeks houdt of een belegger participeert in een beleggingsfonds dat Nederlandse aandelen houdt."

Hierdoor is een exacte kwantitatieve inschatting van de mate van verrekenbaarheid met de eigen fiscus volgens de staatssecretaris niet te geven. Snel: “Daarbij is het belangrijk te bedenken dat een deel van het probleem van het niet kunnen verrekenen in deze onderverdeling niet zichtbaar is, omdat beleggers die er nu last van hebben mogelijk juist het beleggen in Nederlandse aandelen vermijden. We kunnen niet zien welke potentiële aandeelhouders in Nederlandse aandelen er nu nog niet zijn doordat de dividendbelasting een drempel is.”

“Tarief dat tanden heeft”

 

Volgens staatssecretaris Snel wordt het tarief van de nieuwe bronbelasting “een tarief dat tanden heeft”. Naar verwachting is dat een hoog tarief. Hoe hoog? Dat weten we op Prinsjesdag. Het kabinet wil daarmee onder andere ‘brievenbusconstructies’ aanpakken. Het gaat dan om vaak grote bedrijven die te weinig belasting betalen.

Wat kunnen we verwachten?

 

De dividendbelasting bestaat al langer dan 50 jaar, maar het is de vraag hoelang deze belasting nog (onveranderd) blijft bestaan. Sommigen willen haar kwijt, anderen willen haar behouden. Er is veel kritiek op de voorgenomen maatregel om de dividendbelasting af te schaffen. Naar verwachting zal de nadere toelichting van de regering, waaruit zou blijken waarom de afschaffing van de dividendbelasting goed is voor Nederland, een belangrijk aspect worden tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingpakket na Prinsjesdag. Uiteindelijk zal ons parlement, waar de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie samen een zeer krappe meerderheid bezitten, erover beslissen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.

Meer over dit onderwerp

Gerelateerde artikelen