Direct naar content

Op dinsdag 18 september a.s. is het Prinsjesdag. Het kabinet maakt dan vrijwel zeker veel concrete voorstellen voor nieuwe fiscale wetgeving bekend. Wat kunnen we verwachten?

Regeerakkoord is basis voor fiscale veranderingen

De verwachtingen voor ‘de derde dinsdag van september’ zijn met name gebaseerd op de stevige fiscale paragraaf in het regeerakkoord uit 2017 van het kabinet. Hieronder enkele verwachte veranderingen voor het loonstrookje. Het gaat om nieuwe tarieven en tariefschijven in box 1 van de inkomstenbelasting.

In box 1 wordt het belastbaar inkomen uit werk en woning belast. De belastingheffing op arbeid is belangrijk. Nederland haalt volgens staatssecretaris Snel van Financiën ongeveer 57% van de totale belasting op via de belasting op arbeid. Bijvoorbeeld in Duitsland ligt dit percentage nog wat hoger (circa 64%), in Frankrijk iets lager (circa 56%).

Nederland krijgt ‘sociale vlaktaks’ in box 1

Waarschijnlijk krijgen we in 2019 in box 1 een ‘sociale vlaktaks’. Het gaat om een ‘tweeschijvenstelsel’ met een basistarief (voor de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen) en een toptarief. Dit voorstel zal naar verwachting deel uitmaken van het Belastingpakket 2019 dat het kabinet op Prinsjesdag 2018 bekendmaakt. Het nieuwe stelsel moet samen met andere maatregelen ‘werken’ voor iedereen meer lonend maken.

In het regeerakkoord staat een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Het basistarief geldt voor het belastbaar inkomen in box 1 tot circa €68.500. De eerste tariefschijf wordt dus veel langer in vergelijking met het huidige stelsel met 4 tariefschijven. Voor zover het belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan circa €68.500, moet het toptarief gaan gelden. “De tweede en derde schijf van het huidige stelsel worden stapsgewijs gelijkgetrokken met de eerste schijf. Hierdoor nemen de besteedbare inkomens van bijna alle huishoudens toe. Het basistarief gaat voor negen van de tien personen gelden, het toptarief voor één op de tien.” Dat blijkt uit de bijlage bij de fiscale beleidsagenda van het kabinet van februari 2018.

Hoogste tarief box 1 in 3 stappen omlaag naar 49,5%

 

Uit de antwoorden van staatssecretaris Snel (D66) van Financiën op recente Kamervragen blijkt onder andere dat het basistarief in 2021 uitkomt op 36,95%. En dat het huidige toptarief (51,95%) niet in één keer, maar in 3 stappen wordt verlaagd naar 49,5% in 2021. Het effect van de verlaging van het toptarief op de arbeidsparticipatie blijkt overigens volgens een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) uit 2015 beperkter dan in het verleden.

Lage inkomens profiteren meer van hogere algemene heffingskorting

In 2018 is het laagste tarief in box 1 36,55%. Dat is lager dan het beoogde basistarief (36,93%). Belastingbetalers in de eerste schijf hebben dan ook geen voordeel van het ‘tweeschijvenstelsel’. Voor hen is het gunstig dat de algemene heffingskorting naar verwachting vanaf 2019 omhoog gaat. Zij profiteren namelijk meer van die verhoging (die ervoor zorgt dat over het eerste gedeelte van hun inkomen geen belasting én premies volksverzekeringen betaald worden) dan van een verdere verlaging van het basistarief (waardoor de vermindering alleen betrekking heeft op belasting en niet ook op premies). “Het CPB concludeert dat het regeerakkoord leidt tot een lagere inkomensongelijkheid op de lange termijn.”

Belastingbetalers met AOW houden 3 tarieven

 

Voor belastingbetalers met AOW komt het basistarief uit op circa 19%. Dat geldt voor de eerste circa €34.000 aan belastbaar inkomen in box 1. Daarboven komen de tarieven van circa 37% en 49,5%.

Hoger nettobedrag op veel loonstrookjes vanaf 2019

 

Naar verwachting zullen veel werkende belastingbetalers vanwege de lagere tarieven vanaf 2019 een hoger nettobedrag op hun loonstrookje zien staan, afgezien van andere wijzigingen. Maar dat neemt niet weg dat vanaf 2020 het maximum verrekentarief van de meeste aftrekposten in de inkomstenbelasting stapsgewijs wordt verlaagd en uiteindelijk uitkomt op het basistarief volgens het regeerakkoord. Eerst maar eens Prinsjesdag afwachten.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.

Meer over dit onderwerp