Direct naar content

Op dinsdag 18 september a.s. is het Prinsjesdag. Het kabinet maakt dan vrijwel zeker veel concrete voorstellen voor nieuwe fiscale wetgeving bekend. Wat kunnen we verwachten?

Regeerakkoord is basis voor fiscale veranderingen

De verwachtingen voor ‘de derde dinsdag van september’ zijn met name gebaseerd op de stevige fiscale paragraaf in het regeerakkoord uit 2017 van het kabinet. Hieronder enkele verwachte veranderingen voor ondernemers.

Lagere tarieven in de vennootschapsbelasting

Naar verwachting bevat het Belastingpakket 2019, dat de regering op Prinsjesdag 2018 bekendmaakt, zowel goed als minder goed nieuws voor ondernemers.

Eerst het goede nieuws. Volgens het regeerakkoord gaan vanaf 2019 de tarieven in de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag: met in totaal 4%-punten. Zie onderstaande tabel. Onder andere BV’s en NV’s met veel winst profiteren hiervan.

Belastbaar bedrag Tarief 2018 Tarief 2019 Tarief 2020 Tarief 2021
Tot €200.000 20% 19% 17,5% 16%
Voor zover meer dan €200.000 25% 24% 22,5% 21%

Zoals gezegd, is er ook minder goed nieuws. Deze tariefsverlaging houdt verband met de tariefsverhoging in box 2 van de inkomstenbelasting. Hier leest u er meer over.

Versobering verliesverrekening

Vrijwel zeker is er nog ander minder goed nieuws. Verliezen van bijvoorbeeld BV’s kunnen waarschijnlijk in de toekomst minder lang worden verrekend met belastbare winsten. Nu zijn deze verliezen onder andere verrekenbaar in de 9 boekjaren na een verliesjaar. Die termijn van 9 jaar gaat waarschijnlijk naar 6 jaar.

Beperking afschrijving panden in eigen gebruik

Volgens het regeerakkoord kunnen onder andere BV’s in de toekomst minder afschrijven op bijvoorbeeld hun bedrijfspand. Daardoor moeten zij meer vennootschapsbelasting betalen. Naar verwachting kan binnenkort de fiscale boekwaarde door afschrijving niet lager zijn dan de WOZ-waarde. Nu ligt die grens nog bij 50% van de WOZ-waarde.

Beperking renteaftrek

In verband met een Europese richtlijn tegen belastingontwijking, komt er naar verwachting per 2019 een nieuwe generieke renteaftrekbeperking voor bedrijven met hoge leningen. Volgens het regeerakkoord is rente dan niet langer aftrekbaar voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen (groeps- en derden)rente meer bedraagt dan maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat. De rente tot €1 miljoen blijft waarschijnlijk volledig aftrekbaar (drempel).

Beperking zelfstandigenaftrek

Ondernemers met bijvoorbeeld een eenmanszaak kunnen onder bepaalde voorwaarden in 2018 €7.280 aan zelfstandigenaftrek in mindering brengen op hun belastbare winst voor de inkomstenbelasting. Per 2020 vervalt de mogelijkheid om deze aftrek te verrekenen tegen het toptarief in de inkomstenbelasting. Evenals hypotheekrente en andere aftrekposten daalt de maximale aftrek dan in 4 stappen van 3%-punten naar het uiteindelijke basistarief van circa 37%.

Energie-investeringsaftrek omlaag

Naar verwachting bevat het Belastingpakket 2019 ook het voorstel om de energie-investeringsaftrek te verlagen. Op de pagina van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer over deze aftrekpost. Het huidige aftrekpercentage van 54,5% gaat waarschijnlijk naar 45%. Minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat: “Het netto belastingvoordeel wordt daardoor weliswaar iets verlaagd, maar blijft naar de mening van het kabinet op een voldoende niveau om ondernemers te prikkelen tot het treffen van energie-investeringen.”

“Regeerakkoord is geen wetboek”

In 7 blogs heb ik vooruitgekeken naar Prinsjesdag. Met name het regeerakkoord uit 2017 en de antwoorden van het kabinet op veel Kamervragen vormden daarvoor de basis. Maar de plannen van de regering kunnen er op Prinsjesdag toch nog altijd anders uitzien dan verwacht. Het regeerakkoord blijkt namelijk minder belangrijk als de realiteit daarom vraagt.

In een van zijn columns in de Telegraaf, op zaterdag, citeerde de vroegere vicepremier Wiegel onlangs ‘zijn’ minister-president, Van Agt. Laatstgenoemde had eerder over het regeerakkoord het volgende geschreven: “Volgens Wiegel en mij was dat een paperas waar na het debat over de regeringsverklaring geen mens meer in hoefde te kijken. De betekenis van zo’n document begint al daags na het debat te verdampen. Zulk een document heeft in de praktijk van vier jaar regeren bijlange niet de kracht van een wetboek of leerstellige schrift.”

De betekenis van het regeerakkoord kan dus beperkt zijn. Of dat dit jaar ook zo is? Op Prinsjesdag weten we het.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.