Direct naar content

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Dan maakt de regering haar (fiscale) voorstellen voor 2020 en eventueel latere jaren bekend. Wat verandert er op fiscaal gebied voor autorijders, waaronder werknemers met een auto van de zaak? Hieronder een voorbeschouwing.

Andere blogs over Prinsjesdag

Autorijders zijn ook particulieren en het kunnen ook ondernemers zijn. Voor verwachte veranderingen voor deze belastingbetalers verwijs ik dan ook naar mijn eerdere blogs voor particulieren en ondernemers in deze serie.

Autobelastingen moeten veranderen volgens het Klimaatakkoord

Eind juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dat gaat onder andere over mobiliteit. Hieronder enkele punten daaruit.

Uit het Klimaatakkoord blijkt dat het huidige systeem van autobelastingen moet veranderen. Nu worden bezit en gebruik van fossiele brandstoffen belast. Dat is niet toekomstbestendig meer. Vooral nu we steeds meer elektrisch gaan autorijden waardoor de accijnsinkomsten voor de overheid dalen. Belangrijk is dat de elektrische auto op termijn voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar is. En dat iedereen die gebruikmaakt van de infrastructuur in redelijkheid bijdraagt aan de kosten. Betalen naar gebruik is een mogelijkheid.

Kabinet streeft naar 100% emissieloze nieuwverkoop in 2030

Het kabinet laat alvast voor de volgende kabinetsformatie (uiterlijk in 2021) enkele varianten van betalen naar gebruik onderzoeken. Het nieuwe stelsel van autobelastingen wordt betrokken bij de voorgenomen belastingherziening in 2025. Daarbij is van belang dat het kabinet naar 100% emissieloze nieuwverkoop van personenauto’s in 2030 streeft. Het gaat om waterstof- en elektrische auto’s. Deze auto’s hebben als voordeel dat ze bij het rijden geen broeikassen uitstoten en minder geluidsoverlast met zich meebrengen.

Steeds minder fiscale stimulering elektrische auto’s

Ook in de huidige kabinetsperiode kunnen we nog veranderingen in de autobelastingen verwachten. In het Klimaatakkoord staat namelijk concrete informatie over de financiële en fiscale stimulering voor emissieloze auto’s in 2020 en volgende jaren. Het kabinet gaat er onder meer van uit dat in de toekomst minder stimulering per auto nodig is. Dat sluit aan bij de gedachte dat de huidige stimulering te veel geld kost. In het Klimaatakkoord staat dat elektrisch rijden steeds verder ingeburgerd raakt. De verwachting is dat elektrische personenauto’s rond 2025 concurrerend en goedkoper worden. En dat laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen verder wordt uitgerold. In het Klimaatakkoord staat: “Het laden van je elektrische auto moet even makkelijk zijn als het opladen van je mobiele telefoon. Dat geldt ook voor waterstof.”

Wetsvoorstel Autobrief III waarschijnlijk op Prinsjesdag bekend

Naar verwachting zal de regering deze en andere fiscale veranderingen voor auto’s op Prinsjesdag in een wetsvoorstel publiceren, waarschijnlijk in de Autobrief III. Het kabinet gaat daarmee de regels in de Autobrief II voor 2020 aanpassen. En het zet de stimulering van elektrische auto’s door tot en met 2025.

Bijtelling omhoog in 2020

Zo gaat de bijtelling voor privégebruik van nieuwe elektrische auto’s van de zaak al in 2020 omhoog. U leest meer over de bijtelling voor auto’s van de zaak op de pagina ‘Bijtelling privégebruik auto 2019’ van de Belastingdienst. Voor elektrische auto’s geldt een lager bijtellingspercentage tot een bepaald maximumbedrag van de catalogusprijs. In 2019 is dat 4% tot € 50.000. Voor zover de catalogusprijs hoger is dan dit bedrag, is de bijtelling gelijk aan het reguliere percentage van 22%. Dit hogere gedeelte is eerder ook wel de ‘Tesla-taks’ genoemd.

Volgens het Klimaatakkoord gaat in 2020 het lage bijtellingspercentage van 4% naar 8%. Dat geldt dan tot een catalogusprijs van € 45.000; daarboven geldt het reguliere percentage. Als deze maatregel uiteindelijk in de wet komt, moeten veel zakelijke rijders die onlangs een elektrische auto hebben besteld, of dat gaan doen, meer belasting gaan betalen voor hun elektrische auto. Tenminste, als de auto niet meer in 2019 wordt geleverd. Ik ben benieuwd of er (op Prinsjesdag) een overgangsregeling komt voor deze situaties.

Na 2020 gaat het 8%-tarief volgens het Klimaatakkoord verder omhoog, terwijl de grens van € 45.000 verder daalt. Zie onderstaande tabel voor de jaren 2019-2025 voor nieuwe auto’s van de zaak. Hieruit blijkt dat de lage bijtelling voor elektrische auto’s stapsgewijs wordt opgetrokken tot 17% in 2025 en waarschijnlijk daarna tot 22%. Jaarlijks kan nog een aanpassing plaatsvinden.

Beleid Stimulering 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bijtelling 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17%
Lage % tot € 50.000 € 45.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000

 

In het Klimaatakkoord staat dat voor innovatieve emissieloze auto’s die zich nog niet in de markt hebben bewezen, zoals de waterstof- en zonnecelauto, de invoering van het maximumbedrag in de bijtelling wordt uitgesteld tot na 2024. Belangrijk is onder andere ook dat emissieloze auto’s tot en met 2024 vrijgesteld blijven van zowel het betalen van BPM als het betalen van (het rijksdeel van) de motorrijtuigenbelasting.

Op zoek naar een meerderheid in de Eerste Kamer

Zoals ik ook al in mijn vorige blogs over Prinsjesdag opmerkte, heeft het kabinet geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. Daar komt het 6 Kamerzetels te kort: het kabinet heeft 32 van de 75 Kamerzetels (VVD: 12, CDA: 9, D66: 7 en ChristenUnie: 4). Er zijn drie partijen die het kabinet zelf aan een meerderheid kunnen helpen: Forum voor Democratie (+12), GroenLinks (+8) en PvdA (+6). Begin 2019 diende de PvdA-fractie in de Tweede Kamer een motie in waarin de regering is verzocht om met voorstellen te komen om de fiscale stimulering van elektrische auto’s aan te passen. De fiscale stimulering van auto’s is doorgeschoten, zo staat in dit verzoek aan de regering. Zowel Forum voor Democratie als GroenLinks en PvdA steunden deze motie. Het verkrijgen van een meerderheid in de Eerste Kamer voor aanpassingen in de autobelastingen lijkt dan op het eerste gezicht mogelijk, eventueel met wat stuurmanskunst.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.