Direct naar content

Op dinsdag 18 september a.s. is het Prinsjesdag. In ons dossier Prinsjesdag 2018 leest u over een aantal verwachte fiscale maatregelen die het kabinet op die dag bekendmaakt. Het Belastingpakket 2019 bevat waarschijnlijk meer maatregelen. Zoals nieuwe subsidieregels voor het onderhoud aan rijksmonumentenpanden en een inkorting van de duur van de huidige ‘30%-regeling’ voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid op onze arbeidsmarkt. Sommige veranderingen per 2019 staan al vast. Die komen dan ook in principe niet voor in het Belastingpakket 2019. Enkele voorbeelden: de ‘Hillen-aftrek’ en de ‘Tesla-taks’.

‘Hillen-aftrek’

Vanaf 2019 wordt de ‘Hillen-aftrek’ stapsgewijs, in 30 jaar, afgebouwd. Deze maatregel raakt vooral oudere Nederlanders met een eigen huis zonder eigenwoningschuld of met een geringe eigenwoningschuld. Eind 2017 is ons parlement hiermee al akkoord gegaan. Deze maatregel is omgezet in wetgeving. Hier leest u er meer over. Vooralsnog kunnen we ervan uitgaan dat het kabinet deze verandering niet terugdraait op Prinsjesdag.

‘Tesla-taks’

Een andere verandering per 2019 betreft de ‘Tesla-taks’, zoals autoliefhebbers deze nieuwe belasting noemen. Deze verandering heeft overigens niet alleen betrekking op sommige Tesla’s, maar bijvoorbeeld ook een bepaald type Jaguar. Het gaat om een nieuwe belasting voor de duurdere nul-emissie auto van de zaak.

Concreet gaat het over de inkomensbijtelling voor een nieuwe auto van de zaak met een privégebruik van meer dan 500 kilometer per kalenderjaar. Per 2017 zijn de fiscale regels daarvoor sterk vereenvoudigd. Zo bestaan er bijvoorbeeld nu nog maar 2 percentages:

  • 4% voor nieuwe nul-emissie auto’s; en
  • 22% voor alle andere nieuwe auto’s, ongeacht hun emissie-uitstoot.

Berijders van volledig elektrische auto’s krijgen dus een milieukorting van 18%-punten. Enkele jaren geleden is al vastgelegd dat daarin per 2019 wat gaat veranderen. Voor zover de catalogusprijs van een nieuwe nul-emissie auto hoger is dan €50.000, geldt per 2019 namelijk het hoogste percentage van 22% in plaats van 4%.

Onlangs heeft het kabinet de resultaten van de tussentijdse evaluatie van diverse fiscale autoregels bekendgemaakt. Staatssecretaris Snel (D66) van Financiën in een brief over deze evaluatie: “De maximering van het bijtellingsvoordeel op volledig elektrische auto’s boven de €50.000 draagt bij aan het voorkomen van overstimulering (bij het luxere segment voertuigen) en verbetert op termijn de kosteneffectiviteit van de fiscale stimulering van emissievrij rijden.” Staatssecretaris Snel verwacht dat er eind 2018  in totaal tussen de 35.000 en 40.000 volledig elektrische auto’s in Nederland staan geregistreerd.

Berekening nieuwe regels

 

De staatssecretaris maakte de volgende  vergelijkingen: “Voor een nieuwe volledig elektrische auto met een catalogusprijs van €90.000 geldt door deze maatregel vanaf 2019 een bijtelling van in totaal €10.800 (dat is 4% van €50.000 + 22% van €40.000). Dit komt neer op een percentage van ongeveer 12% van de totale catalogusprijs. Een conventionele auto in hetzelfde segment (met een catalogusprijs van €70.000 tot €90.000) kent een bijtelling van 22% van de catalogusprijs en komt daarmee uit op een bijtelling van €15.400 (catalogusprijs €70.000) respectievelijk €19.800 (catalogusprijs €90.000). Naast de volledig elektrische auto’s die rijden op een batterij staan er in Nederland op dit moment 41 waterstofauto’s geregistreerd. Deze emissievrije auto’s staan nog in het beginstadium van de marktintroductie. Om die reden geldt de begrenzing in de bijtelling niet voor auto’s die elektrisch rijden op waterstof.”

Andere situatie

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 van de Belastingdienst staat nog de volgende situatie. “Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017 waarbij de termijn van 60 maanden voorbij is, geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 7% voor zover de grondslag voor de bijtelling €50.000 of lager is. Voor het deel van de grondslag boven €50.000 geldt de algemene bijtelling van 25%. Het gaat dan dus om alle auto’s met een datum 1e tenaamstelling in 2013 of eerder. En om auto’s met een datum 1e tenaamstelling in 2014: voor deze auto’s verloopt de termijn van 60 maanden in de loop van 2019.”

“Geen noodzaak om op korte termijn bij te sturen”

 

Uit de conclusie in de brief van de staatssecretaris blijkt dat er op korte termijn waarschijnlijk niet veel gaat veranderen. Ook niet voor emissievrije auto’s. Staatssecretaris Snel: “Al met al zie ik geen noodzaak om op korte termijn bij te sturen. De ervaring van de afgelopen jaren leert echter dat het verstandig is om een vinger aan de pols te houden.”….“Aan de hand van de ambities uit het regeerakkoord en de toekomstige afspraken uit het klimaatakkoord ga ik (…) eind 2018 aan de slag met het vormen van een visie op het stelsel van autobelastingen voor na 2020. Ik streef ernaar uw Kamer medio 2019 hierover te informeren.”

De staatssecretaris stuurt voorlopig niet bij. De ‘Tesla-taks’ lijkt dan ook niet van de baan.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.