Direct naar content

De afgelopen weken is ons dagelijks leven ingrijpend veranderd. U moet afstand houden, zo veel mogelijk thuisblijven en misschien geeft u noodgedwongen thuisonderwijs. Al dan niet gecombineerd met uw eigen werk. Uw thuissituatie ziet er wellicht compleet anders uit dan een maand geleden.

Maar niet alleen uw thuissituatie is veranderd. Waarschijnlijk beïnvloedt de coronacrisis ook uw financiële situatie. Veel beleggingen zijn aanzienlijk in waarde gedaald. En mogelijk staat uw inkomen onder druk. Een daling van uw vermogen en onzekerheid over uw inkomen kunnen veel vragen oproepen.

Welke doelen heeft u eigenlijk voor uw vermogen? En wat zijn daarbij uw prioriteiten? Kunt u beter sparen of beleggen om uw doelen te bereiken? In hoeverre speelt uw gevoel een rol in uw financiële beslissingen tijdens deze crisis? En wat kunt u nu doen om grip te krijgen op uw vermogensdoelen? In dit artikel geef ik u enkele handvatten, zodat u in deze onzekere tijd beter sturing kunt geven aan uw vermogen.

Wat zijn veel voorkomende vermogensdoelen?

In de praktijk noemen mensen vaak de volgende doelen. Welke streeft u na?

 • een woonhuis kopen of verbouwen
 • een grote aankoop doen, bijvoorbeeld een auto, boot, of vakantiewoning
 • de studie van uw kind betalen
 • uw kind helpen bij aankoop van een woning
 • reizen en hobby's bekostigen
 • voorzien in levensonderhoud nadat u bent gestopt met werken
 • toekomstige zorgkosten kunnen betalen
 • vermogen schenken en nalaten aan dierbaren en goede doelen

Prioriteiten stellen

Waarschijnlijk heeft u meer dan één doel voor ogen. Het is verstandig als u bepaalt wat uw essentiële doelen zijn en welke u minder belangrijk vindt. In een onzekere tijd zoals deze coronacrisis kan uw financiële situatie namelijk ingrijpend veranderen. Daalt uw vermogen of inkomen, dan kunt u misschien niet meer al uw doelen realiseren. Welke keuzes maakt u dan? Langer doorwerken zodat uw kinderen schuldenvrij kunnen afstuderen? Geen vakantiewoning kopen, maar uw eigen woonhuis verbouwen? Of geeft u liever minder uit aan vakanties zodat u voldoende heeft voor latere zorgkosten? Zoveel mensen, zoveel wensen. U bent de enige die deze prioriteiten kan bepalen. Heeft u uw doelen en prioriteiten scherp? Dan kunt u gemakkelijker bijsturen wanneer dat nodig is. Maak daarom een lijst van uw vermogensdoelen en rangschik deze op prioriteit.

Een plan maken voor uw doelen

Uw belangrijkste vermogensdoelen staan nu dus bovenaan uw lijstje. Zijn uw doelen ruimschoots haalbaar met uw huidige vermogen of moet u nog aanvullend vermogen opbouwen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft u inzicht nodig in uw huidige en toekomstige inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden. Vooral het inschatten van uw toekomstige situatie is lastig. Het is in deze onrustige tijd moeilijker om een reële inschatting te maken van het toekomstige rendement op uw vermogen. En velen, zowel ondernemers als werknemers in loondienst, hebben onzekerheid over hun inkomen door de coronacrisis. Reken uzelf daarom niet rijk en ga uit van voorzichtige inschattingen. De ervaring leert dat mensen het lastig vinden om zelf te berekenen of zij hun vermogensdoelen kunnen realiseren. Dat is niet zo vreemd, want uitsluitend inzicht in uw persoonlijke situatie is onvoldoende. U moet in uw plan ook rekening houden met factoren als belasting en inflatie. Het is daarom raadzaam om in gesprek te gaan met een financieel specialist zoals uw private banker. Dan kunt u samen een plan maken voor het behalen van uw vermogensdoelen.

Sparen of beleggen, welk risico kiest u?

Als u belegt, behaalde u de afgelopen jaren misschien mooie rendementen. Maar de laatste weken heeft u waarschijnlijk grote schommelingen gezien in uw vermogen. Bent u een spaarder, dan ontvangt u al langere tijd nauwelijks tot geen rente. Sommige grote spaarders worden zelfs geconfronteerd met negatieve spaarrente. Wat kunt u dan het beste doen om uw vermogensdoelen te realiseren? Twee woorden spelen een cruciale rol bij beantwoording van deze vraag: rendement en risico. Als u meer risico loopt, is meestal het verwachte rendement hoger. En bij een hoger rendement kunt u gemakkelijker uw doelen realiseren. Maar de keerzijde van meer risico lopen, is de kans op een forse vermogensdaling. Dit zien we bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis. Een dergelijke daling kan flinke impact hebben op de haalbaarheid van uw vermogensdoelen.

Dat beleggen gepaard gaat met risico, is voor vrijwel niemand een verrassing. Maar ook sparen is niet risicoloos. Sterker nog, in de huidige tijd weet u als spaarder bijna zeker dat uw spaargeld minder waard wordt. Hoe zit dat? De meeste zaken worden steeds iets duurder vanwege inflatie. De Europese Centrale Bank streeft naar een inflatie van ongeveer 2% per jaar. Dus de auto die u in de toekomst wilt kopen, is waarschijnlijk duurder dan vandaag. En ook kosten voor verbouwingen, vakanties, levensonderhoud, studies en zorg voor uw oude dag zullen naar alle waarschijnlijkheid stijgen. Is de spaarrente lager dan de inflatie? Dan stijgt uw spaargeld niet genoeg om de prijsstijgingen bij te benen. U kunt dan in de toekomst dus minder kopen van uw spaargeld dan vandaag. Daar staat tegenover dat u als spaarder niet geconfronteerd wordt met de grote vermogensschommelingen die veel beleggers op dit moment meemaken.

De keuze tussen sparen en beleggen is niet zwart-wit. Om vermogen op te bouwen met een bepaalde mate van risico, kiezen mensen vaak voor een mix van spaargeld en verschillende soorten beleggingen. Het allerbelangrijkste is dat u een mate van risico bepaalt die past bij uw doelen en vooral bij uzelf. U moet namelijk niet alleen voldoende rendement realiseren om uw doelen te behalen. U moet bovenal een goed gevoel hebben bij de risico's die u loopt. Want dan kunt u ook in onzekere en onrustige tijden vasthouden aan uw keuzes.

Gevoel versus ratio

Vermogensdoelen heeft u meestal voor de lange termijn. De meeste mensen denken dat zij hun beslissingen vooral baseren op rationele overwegingen. Echter, het zijn juist onze emoties, aannames en ons onderbewustzijn die een hoofdrol spelen. Daniel Kahneman, winnaar van de Nobelprijs voor de Economie, beschrijft in zijn boek Ons feilbare denken dat mensen slechts een paar procent van hun beslissingen nemen op basis van rationele overwegingen. Dit geldt ook voor uw beslissingen over uw vermogensdoelen. Precies daarom is het zo belangrijk dat u een plan heeft voor het realiseren van uw doelen. En dat u juist in onrustige tijden als deze kunt vasthouden aan dat plan. Zo verkleint u de kans dat u in deze coronacrisis beslissingen neemt die schadelijk zijn voor uw langetermijndoelen.

Wat kunt u nu doen?

 • Maak een lijst van uw vermogensdoelen. En rangschik vervolgens uw doelen op prioriteit. Heeft u een partner, doe dit dan bij voorkeur samen. Dit levert vaak waardevolle gesprekken op over uw gezamenlijke toekomst en wat u beiden daarin belangrijk vindt.
 • Breng uw inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden in kaart. Zowel uw huidige situatie als uw verwachtingen voor de toekomst. Maak op basis daarvan een plan voor uw vermogensdoelen.
 • Heeft u al een plan gemaakt om uw doelen te realiseren? Houd dan, juist in onzekere tijden, vast aan uw plan.
 • Voelt u onrust omdat uw beleggingen nu erg in waarde schommelen? Of voelt het juist als een gemiste kans dat uw geld renteloos op uw spaarrekening staat? Dan past de mate van risico die u heeft gekozen misschien niet goed bij u. Neem vooral geen overhaaste beslissingen. Bepaal welke mate van risico past bij u en uw vermogensdoelen en stem uw toekomstige keuzes daarop af.
 • Vindt u het lastig om zelf een plan voor uw vermogensdoelen uit te stippelen? Dit is heel begrijpelijk. Veel mensen vinden het moeilijk om hun totale financiële situatie in kaart te brengen. En om te bepalen welke mate van risico passend is om bepaalde doelen te behalen. Ga daarom eens in gesprek met uw private banker of beleggingsadviseur zodat u gezamenlijk een plan kunt maken.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.