Direct naar content
3 min. leestijd

Als u spaart, weet u waar u aan toe bent. Door te sparen kunt u uw inleg niet verliezen. Inmiddels is de rente op spaargeld tot het nulpunt gedaald. En slinkt de waarde van uw spaargeld door inflatie en belastingheffing. Dat maakt het moeilijk om met alleen de inleg van spaargeld vermogen op te bouwen om uw financiële doelen te realiseren. Is het verstandig om een groot vermogen voor lange tijd op een spaarrekening te laten staan?

Aanhouden financiële buffer is gewenst

Natuurlijk heeft u een financiële reserve nodig om onverwachte uitgaven en grote uitgaven in de toekomst te kunnen opvangen. Sparen is een goede manier om een financiële buffer op te bouwen. De omvang hiervan is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie en wensen. Zo kunt u bijvoorbeeld een buffer opbouwen voor als u onverwacht enige tijd geen werk heeft of voor extra onderhoud aan uw woning. Vervolgens kunt u bepalen hoeveel vermogen u naast deze spaarbuffer achter de hand wilt houden.

Inflatie is hoger dan spaarrente

Inflatie is de stijging van het algemene prijspeil. U kunt daardoor met hetzelfde geld minder kopen. De gemiddelde consumentenprijsindex (CPI), een graadmeter voor de inflatie in Nederland, bedraagt momenteel circa 2%. Nu de inflatie hoger is dan de spaarrente, wordt uw spaargeld ongemerkt minder waard. Zo treedt er bijvoorbeeld bij een inflatie van 2% over een periode van 10 jaar een koopkrachtverlies van circa 18% op.

Belastingdruk inkomstenbelasting tot 1,58% in 2020

Over uw vermogen in box 3 moet u inkomstenbelasting betalen als dat boven het heffingvrije vermogen van € 30.846 per persoon (fiscaal partners: € 61.692) uitkomt. Afhankelijk van de omvang van uw vermogen bedraagt in 2020 de belastingdruk 0,54% tot 1,58%, zoals hieronder in de tabel staat weergegeven.

Kabinetsvoorstel voor wijziging belastingheffing over uw vermogen in box 3

Veel spaarders ervaren de belastingdruk op hun spaargeld in box 3 als onrechtvaardig. Om aan de bezwaren tegemoet te komen, stelt het kabinet-Rutte voor om vanaf 2022 de belastingheffing over spaargeld aanzienlijk te verminderen. Spaarders betalen dan geen box 3-heffing als hun spaargeld beneden € 400.000 per fiscaal partner blijft. Voor partners samen ligt deze grens dus op € 8 ton. Voor elke € 100.000 extra spaargeld boven de grens van € 400.000 per persoon, betalen spaarders volgens het kabinetsvoorstel dan slechts € 33 belasting (0,033%). Naar verwachting zal het kabinet in het najaar een wetsvoorstel hiervoor bij de Tweede Kamer indienen.

Beleggen als alternatief?

Als de belastingdruk voor spaarders in 2022 vermindert, blijft de waarde van uw spaargeld nog steeds flink achteruitgaan door het effect van inflatie op de koopkracht van spaargeld. U kunt overwegen om in combinatie met sparen te gaan beleggen, bijvoorbeeld via beleggingsfondsen in aandelen of in onroerend goed.

Met beleggen kunt u op langere termijn een hoger rendement behalen, maar beleggen is niet zonder risico’s. De waarde van beleggingen kan veranderen. Het spreiden van uw beleggingen over verschillende beleggingscategorieën, regio’s en sectoren is cruciaal. Het is verstandig alleen te beleggen met geld dat u voor langere tijd kunt missen. En met een beleggingsprofiel dat bij u past. Met beleggen kunt u vaak gemakkelijker vermogen opbouwen om uw financiële doelen op lange termijn te bereiken.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.