Direct naar content

Als u spaart, weet u waar u aan toe bent. Zo kunt u met een reguliere spaarrekening altijd bij uw geld. Inmiddels is de rente op spaargeld tot het nulpunt gedaald. Daarnaast slinkt de waarde van uw spaargeld door inflatie en belastingheffing. Dat maakt het moeilijk om met alleen de inleg van spaargeld vermogen op te bouwen om uw financiële doelen te realiseren. Is het verstandig om een groot vermogen voor lange tijd op een spaarrekening te laten staan?

Aanhouden financiële buffer is gewenst

Natuurlijk heeft u een financiële reserve nodig om onverwachte uitgaven en grote uitgaven in de toekomst te kunnen opvangen. Sparen is dan een goede manier om een financiële buffer op te bouwen. Uw spaargeld is tot en met € 100.000 beschermd door het depositogarantiestelsel.

De omvang van een financiële buffer is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie en wensen. U kunt bijvoorbeeld een buffer opbouwen voor als u onverwacht enige tijd geen werk heeft of voor extra onderhoud aan uw woning. Vervolgens kunt u bepalen hoeveel vermogen u naast deze spaarbuffer achter de hand wilt houden.

Invloed van inflatie

Inflatie is de stijging van het algemene prijspeil. U kunt daardoor met hetzelfde geld minder kopen. Een graadmeter voor de inflatie in Nederland is de gemiddelde consumentenprijzenindex. Vanaf 2017 beweegt deze index tussen circa 1% en 3%. Door de inflatie wordt uw spaargeld ongemerkt minder waard. Zo treedt er bijvoorbeeld bij een inflatie van gemiddeld 2% per jaar over een periode van 10 jaar een koopkrachtverlies van circa 18% op.

Belastingdruk inkomstenbelasting tot 1,58% in 2020

Over uw vermogen in box 3 moet u inkomstenbelasting betalen als dat boven het heffingvrije vermogen van € 30.846 per persoon (fiscaal partners: € 61.692) uitkomt. Afhankelijk van de omvang van uw vermogen bedraagt in 2020 de belastingdruk 0,54% tot 1,58%, zoals hieronder in de tabel staat weergegeven.

Kabinetsvoorstel voor wijziging belastingheffing over uw vermogen in box 3

Veel belastingplichtigen ervaren de belastingdruk op hun vermogen in box 3 als onrechtvaardig. Om aan de bezwaren tegemoet te komen, onderzoekt het kabinet-Rutte de mogelijkheden om de belastingheffing in box 3 voor een groot deel van de spaarders en relatief kleine beleggers aan te passen. Naar verwachting gaat het heffingvrije vermogen van € 30.846 per persoon verder omhoog. Het kabinet heeft aangekondigd om op Prinsjesdag een concreet voorstel te presenteren.

Beleggen als alternatief?

Momenteel groeit uw spaargeld nauwelijks aan met rente, terwijl de waarde van uw spaargeld afneemt door de jaarlijkse belastingdruk en het effect van inflatie op de koopkracht van uw spaargeld. U kunt streven naar meer vermogensgroei door in combinatie met sparen te gaan beleggen, bijvoorbeeld via beleggingsfondsen in aandelen of in onroerend goed.

Met beleggen kunt u op langere termijn een hoger rendement behalen, maar beleggen is niet zonder risico’s. De waarde van beleggingen kan veranderen. Met beleggen kunt u (een deel van) uw inleg verliezen. Het spreiden van uw beleggingen over verschillende beleggingscategorieën, regio’s en sectoren is cruciaal.

Het is verstandig alleen te beleggen met geld dat u voor langere tijd kunt missen. En met een beleggingsprofiel dat bij u past. Met beleggen kunt u vaak gemakkelijker vermogen opbouwen om uw financiële doelen op lange termijn te bereiken.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.