Direct naar content

Als u in 2019 een schenking wilt doen, kunt u of de ontvanger van uw schenking te maken krijgen met schenkbelasting. Houd daarom rekening met de vrijstellingen voor de schenkbelasting, zodat de ontvanger niet onnodig of onverwacht belasting moet betalen.

Schenkingsvrijstelling 2019

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen. Een schenking tot het bedrag van de vrijstelling wordt niet belast met schenkbelasting.

De belangrijkste vrijstellingen in 2019 zijn:

  • Jaarlijkse vrijstelling voor kinderen van € 5.428
  • Jaarlijkse vrijstelling van € 2.173 voor andere personen. Deze vrijstelling wordt voor ontvangers in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar eenmalig verhoogd naar € 102.010 voor schenkingen voor de eigen woning (hoofdverblijf).
  • De eenmalige vrijstelling van € 26.040 voor kinderen in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar. Deze vrijstelling wordt verhoogd naar € 54.246 als de schenking wordt besteed aan bepaalde dure studies. Ook wordt deze vrijstelling verder verhoogd naar € 102.010 voor schenkingen voor de eigen woning.
  • De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning mag worden verspreid over maximaal 3 aaneengesloten kalenderjaren. De ontvanger moet wel steeds aan de leeftijdseis voldoen. Zou deze vrijstelling voor 2019 niet volledig zijn benut, dan bestaat er dus wellicht de mogelijkheid voor een aanvullende vrijgestelde schenking.
  • Kinderen die vóór 2010 een beroep hebben gedaan op de eenmalige vrijstelling, daarna niet meer en nog steeds aan de leeftijdseis voldoen, hebben recht op een ‘overgangsvrijstelling’ van € 28.206. Deze vrijstelling geldt naast de jaarlijkse vrijstelling van € 5.428.

Schenkt u meer dan de jaarlijkse vrijstelling? Dan moet u aangifte voor de schenkbelasting doen. En in principe schenkbelasting betalen. Het uitgangspunt is dat de ontvanger aangifte doet en de schenkbelasting betaalt. Voor een schenking in 2019 moet u vóór 1 maart 2020 aangifte doen. Het is verplicht om hiervoor het door de Belastingdienst voorgeschreven aangifteformulier te gebruiken. Dit formulier is op dit moment nog niet beschikbaar.

Let op de formaliteiten

Wilt u een eenmalige vrijstelling benutten? Dan moet de ontvanger ook aangifte doen voor de schenkbelasting en een beroep doen op de vrijstelling. Blijft uw schenking binnen het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling? Dan is aangifte doen niet nodig.

U mag de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning ook gebruiken om een eigenwoningschuld af te lossen. Een lening tussen een ouder en een kind kan een eigenwoningschuld zijn. Let hierbij op de formaliteiten die voor een onderhandse lening kunnen gelden.

De tarieven voor de schenkbelasting

Wat als u meer schenkt dan de vrijstelling? Dan komt heffing van schenkbelasting aan de orde. De tarieven van deze belasting zijn afhankelijk van de familieband tussen u en de ontvanger, en van de hoogte van het bedrag dat u schenkt:

  • Voor een schenking aan een kind geldt een tarief van 10% voor de eerste € 124.727 die de vrijstelling overtreft. Voor het meerdere geldt een tarief van 20%.
  • Gaat het om een schenking aan een kleinkind? Dan geldt hetzelfde grensbedrag en zijn de tarieven 18% en 36%.
  • Voor een schenking aan anderen gelden tarieven van 30% en 40%, bij hetzelfde grensbedrag.

Schenking vrij van recht

Zoals vermeld, is het uitgangspunt dat de ontvanger de schenkbelasting betaalt. Er kan dan onderscheid gemaakt worden tussen het brutobedrag en het nettobedrag. Het brutobedrag is het bedrag dat u schenkt en het nettobedrag is het bedrag dat de ontvanger overhoudt na het betalen van schenkbelasting.

Het is echter ook mogelijk dat u als schenker de schenkbelasting betaalt. U doet dan in feite een nettoschenking. Of in jargon: een ‘schenking vrij van recht’. Voor de hoogte van de schenkbelasting hoeft dat geen verschil te maken.

Een voorbeeld

U schenkt uw kind € 50.000. Hiervan is € 5.428 vrijgesteld en het meerdere is belast met 10%. Uw kind moet € 4.457 schenkbelasting betalen en houdt dus netto € 45.543 over.

Betaalt u zelf de schenkbelasting en doet u een nettoschenking van € 45.543? Dan is de schenkbelasting eveneens € 4.457.

Stel nu dat u uw kind een nettoschenking doet van € 50.000. De schenkbelasting is dan € 4.952 en uw kind ontvangt netto € 50.000. In deze situatie is uw nettolast dus hoger

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.