Direct naar content

Zoals u wellicht weet, gaat box 2 van de inkomstenbelasting over aanmerkelijk belang. Hiervan is onder andere sprake bij een aandelenbezit van minimaal 5% in een BV, maar de regeling is veel ruimer.

In 2019 was het tarief in box 2 nog 25%. Per 2020 is dit verhoogd naar 26,25% en per 2021 naar 26,9%. Aangezien het belastingpakket op Prinsjesdag 2021 geen voorstel bevat om dit tarief weer te veranderen, zal het tarief in 2022 ook 26,9% zijn. Overigens kan tijdens de parlementaire behandeling van het belastingpakket nog wat veranderen in de beoogde wetgeving.

Box 2 is van belang voor met name de directeur-grootaandeelhouder (DGA) met een BV. Als aandeelhouder met een aanmerkelijk belang betaalt u inkomstenbelasting in box 2 als u bijvoorbeeld dividend uit uw BV geniet of aandelen in deze BV verkoopt. Het ontvangen bedrag na belastingheffing kunt u gebruiken om bijvoorbeeld vanuit privé te gaan schenken of om een rekening-courantschuld aan uw BV mee af te lossen. Er zijn natuurlijk meer bestedingsdoelen te bedenken.

VBI of buitenlands beleggingslichaam: nieuw forfaitair voordeel

Heeft u uw beleggingen in een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) of een buitenlands beleggingslichaam ondergebracht? Dan wordt jaarlijks een vast bedrag aan u toegerekend, waarover u belasting in box 2 moet betalen. Per 2022 is dit forfaitaire voordeel 5,53% (2021: 5,69%) van de waarde in het economische verkeer van de entiteit op 1 januari 2022. Het moet wel gaan om situaties waarbij sprake is van een aanmerkelijk belang. Het forfaitaire voordeel is in 2022 belast tegen 26,9% inkomstenbelasting in box 2.

Formatie

Zoals u weet, zijn VVD, D66 en CDA in gesprek over de formatie van een nieuw kabinet. Uit het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 van onder andere D66 blijkt het plan om de hoogte van het tarief in box 2 afhankelijk te maken van de hoogte van het belastbare bedrag. D66 pleit voor een progressieve tariefstructuur in box 2 (met de volgende tarieven: 28%, 30% en 35%).

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.