Direct naar content

Hieronder staan de bedragen en percentages voor de belastingheffing in box 3 in 2019. Deze heffing wordt op 1 januari 2019 bepaald.

Cijfers en percentages box 3 in 2019

De belastingdruk over uw vermogen in box 3 is in 2019 0,58% tot 1,68%, afhankelijk van de omvang van dat vermogen (2018: 0,60% tot 1,61%).

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan Maar niet meer dan Is het forfaitaire rendement Is de inkomstenbelasting als % van box 3-vermogen
€ 0

(partners: € 0)

€ 71.650

(partners: € 143.300)

67% x 0,13% + 33% x 5,60% = 1,9351% 0,58%
€ 71.650

(partners: € 143.300)

€ 989.736

(partners: € 1.979.472)

21% x 0,13% + 79% x 5,60% = 4,4513% 1,34%
€ 989.736

(partners: € 1.979.472)

0% x 0,13% + 100% x 5,60% = 5,60% 1,68%

Tabel. Vermogensschijven en bijbehorende rendementspercentages in 2019 (voor fiscaal partners gelden dubbele bedragen).

Heffingvrij vermogen en tarief

Het heffingvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, gaat in 2019 omhoog naar € 30.360 per belastingbetaler (fiscaal partners: € 60.720). Bij de bedragen in bovenstaande tabel is al rekening gehouden met het heffingvrije vermogen. Het belastingtarief in box 3 is 30%.

Spaar- en beleggingsrendement

In 2019 is het forfaitair spaarrendement 0,13%. Dat is iets lager dan in 2018. Het spaargedeelte in de rendementspercentages voor de belastingheffing in box 3 over 2019 is de gemiddelde spaarrente van juli 2017 tot en met juni 2018. Het gaat om de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rendementen op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden.

Het forfaitair beleggingsrendement is in 2019 5,60%. Dat is hoger dan in 2018; dit houdt verband met de hogere rendementen op vastgoed (vanwege hogere huizenprijzen) en op aandelen. Voor het beleggingsgedeelte gaat het om het rendement op onroerende zaken, aandelen en obligaties.

Verhouding sparen en beleggen

De Belastingdienst gaat ervan uit dat belastingbetalers gemiddeld genomen per vermogensschijf in een bepaalde verhouding sparen en beleggen. Voor 2019 is dat als volgt.

  • Bij het belastbaar vermogen in box 3 tot € 71.650 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen 67% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 33% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 1,9351% (= 67% x 0,13% + 33% x 5,60%).
  • Bij het belastbaar vermogen in box 3 tussen € 71.650 en € 989.736 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen 21% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 79% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 4,4513% (= 21% x 0,13% + 79% x 5,60%).
  • Voor zover het belastbaar vermogen in box 3 meer is dan € 989.736 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen dit vermogen volledig aanhoudt als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 5,60% (= 0% x 0,13% + 100% x 5,60%).

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.